Ny sökning

Om du inte är nöjd med resultatet nedan vänligen gör en ny sökning

1 sökresultat för:

1

Hammarby Sjöstad testbädd för klimatmål på stadsdelsnivå

ElectriCITY har startat ett projekt som syftar till att omsätta Stockholm stads klimatmål till ett mål för Hammarby Sjöstad med tillhörande strategi och åtgärdsprogram. Det ska kunna fungera som en förebild för att sätta motsvarande mål för andra stadsdelar. Koldioxidutsläppen ska, enligt Stadshuset, ner till 4,3 ton per invånare fram till 2020 och till 0 […]