Inlägg av admin

FN:s klimatpanel IPCC är tydliga – klimatet kan inte vänta

FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) publicerade i februari en delrapport som kretsar kring hur sårbar mänskligheten är för klimatförändringarna och vilka åtgärder som kan vidtas för att anpassa samhällen till verkligheten på en allt varmare planet. I IPCC:s första delrapport i den pågående sjätte kunskapsutvärderingen om klimatet, som publicerades i augusti, […]

Cecilia Katzeff forskar på energigemenskaper

Visionsbild från Tamarinden i Örebro. Cecilia Katzeff är forskare och docent i Human-Computer Interaction på KTH. Hon har fått finansiering av Energimyndigheten för att titta på två aktuella projekt där energigemenskap är en viktig komponent – Tamarinden i Örebro och Hammarby Sjöstad med testbädden Hammarby Sjöstad 2.0 som ElectriCITY Innovation leder. Hon vill ta reda […]

KTC flyttar energi till rätt ställe vid rätt tillfälle

Den 1 januari 2022 utvidgades undantagen från kravet på nätkoncession i ellagen. Det innebär att det nu går att få tillåtelse att överföra egenproducerad förnybar el mellan lokala producenter. Med ett energilager kan man kapa effekttoppar, fördela och styra användningen automatiskt för att utnyttja energin så effektivt och hållbart som möjligt. Med flexibilitetstjänster kan lokalproducenten […]

Framtidsinriktade energiprojekt i Hammarby Sjöstad

För närvarande pågår flera framtidsinriktade och visionära energiprojekt inom ElectriCITY Innovation. Gemensamt har dessa projekt att de ligger i framkanten både tekniskt och affärsmässigt, samt att de verkar för att lätta upp ett föråldrat regelsystem, som inte tagit höjd för den snabba teknikutvecklingen kring hållbar energi som skett de senaste decennierna. Marknadsplatsen för Handel med […]

Energisparande iBoxen kommer till Sjöstan

iBoxen är en rikstäckande infrastruktur av leveransboxar för att leverera, returnera och skicka paket. Den är öppen för samtliga transportörer som har verksamhet i Sverige idag. Nu får hela Sverige tillgång till hållbara leveranslösningar och i Hammarby sjöstad är vi tidigt ute. Hur bra är det då för miljön? I en rapport beställd av World […]

Vi flyttar in i Turbinhallen

Den anrika Turbinhallen från 1930-talet har konverteras till micro-living och co- working-utrymmen och nu flyttar vi in till helt nya arbetsplatser med en spännande historia mitt i Hammarby Sjöstad. I början av 1930 var Hammarby Sjöstad ett utpräglat industriområde. Turbinhallen, som då var full av svetsare, har nu renoverats med respekt för byggnadens historia för […]

Solceller på höjden och längden och tvären

ElectriCITY gjorde ett studiebesök på Johan Ehrenbergs och ETCel ́s anläggning i Katrineholm. Det var ett roligt besök på en anarkistisk och ändå målmedveten upplevelsepark där smarta energilösningar samsades med raggiga får och prunkande växthus. Merparten av dagens klimatkris kan hänföras till förbränning av fossila bränslen men en betydande del kommer också från jordbruket som […]

Sopsugning som går på solkraft

Under sommaren installerades solceller och ett batteri  i en av sopsugarna i Hammarby Sjöstad. Det var  STELLA Futura som på initiativ av Sjöstadens Västra sopsug samfällighetsföreningen, och i samarbete med Envac, drog igång med ett nytt sätt att driva sopsugarnas fläktar med hjällp av solkraft. Hammarby Sjöstads största sopsugsanläggning finns i en lokal nära Fryshuset. […]

ElectriCITY bjuder in till exportsatsningar

ElectriCITY Innovation bjuder in, tillsammans med Smart City Sweden och Urban Tech Sweden, medlemmar och andra samarbetspartners att delta i exportsatsningar för det hållbara samhället. Syftet med projekten är att sprida svenska hållbarhetslösningar och att möjliggöra ökad export för svenska företag. – Det här är en möjlighet för företag som har produkter och tjänster som […]