fbpx
1
2
3
1

Indien

Med Hammarby Sjöstad som förebild byggs en ny klimatneutral stadsdel i Indien. Bakom projektet finns – från svensk sida – Teknikföretagens initierade exportförening Urban Tech Sweden (UTS) och föreningens kommersiella bolag Urbs. Projektet har ett samlat kontraktsvärde på sju miljarder kronor*.

EletriCITY deltar i flera projekt inom ramen för Smart City Sweden. Ett av dem gäller utvecklingen av hållbara städer i Indien med svenska Teknikföretagen och Confederation of Indian Industries som partners. I detta samarbete ska Hammarby fungera som ett ”urban living lab” med testbäddar för nya energi- och klimatsmarta lösningar.

2

Kina

Hammarby Sjöstad är känd över hela världen som ett framstående exempel på hållbar stadsutveckling. Hit kommer varje år tusentals stadsplanerare, byggare, borgmästare och ministrar kommit för att se och inspireras; den mest prominente besökaren är Xi Jinping, nu Kinas president, som efter besöket rekommenderade kinesiska borgmästare att resa till Europa och besöka Hammarby Sjöstad.

3

Latinamerika

Det är inte bara Indien och Kina som visar intresse för Hammarby Sjöstad. Borgmästare från Latinamerika har besökt Hammarby Sjöstad för att få veta mer om svensk teknik för ren luft och rent vatten.

4

Match Making
Hammarby Sjöstad

ElectriCITY driver på egen hand projektet Match Making Hammarby Sjöstad, för att knyta samman innovativa cleantech företag med stora användare som bygg- och fastighetsföretag, energi- och teknikföretag, samt företag inom transportsektorn och delningsekonomin. Från början var detta tänkt för den svenska marknaden, nu visar också investerare från utlandet, framför allt Kina, intresse för att delta och möta svenska företag med spetsteknologi.

5

UTS & URBS

Urban Tech Sweden och Urban Systems (urbs) synkroniserar projekt i New York och New Delhi med ett nytt ”innovationsdistrikt” där Hammarby Sjöstad ingår.

ECTV Export

Ett program om nya exportmöjligheter för svenska företag som tillhandahåller produkter och tjänster inom hållbarhet. Programmet innehåller mycket praktisk information och är ett utmärkt tillfälle för alla som vill bredda sina affärskontakter, utbyta idéer och utveckla nya samarbeten.

Titta på ECTV Export

Smart City Sweden

Stockholm stad började trappa ner visningarna av Hammarby Sjöstad och dra besökare till Norra Djurgårdsstaden. ElectriCITY tog då initiativet till att etablera Hammarby Sjöstad som exportplattform, dvs en mer affärsinriktad verksamhet med syfte att bidra till det svenska exportfrämjandet. Smart City Sweden har sedan 2017 funnits på plats på Hammarby Kaj 18 med IVL Svenska Miljöinstitutet som huvudman och med Energimyndigheten som finansiär. ElectriCITY är partner i detta arbete och presenterar Hammarby Sjöstad 2.0.

Match Making

Möten mellan små innovativa företag och stora användare av cleantech. Dessa återkommande event har även skapat ett internationellt intresse från Kina, Indien, USA och Europa.

På hemsidan finns 47 st filmade innovationer inom smart energi, hållbara transporter, odling och vatten.

Ta mig till filmklippen

UTS – Urban Tech Sweden

Hammarby Sjöstad står som förebild byggs en ny klimatneutral stadsdel i Indien. Den nya stadsdelen, som ska byggas på en stor obebyggd landyta vid Dehlis flygplats, kommer att innehålla bostäder, kontor, skolor och sjukhus. De avtal som tecknats mellan intressenterna är början på en långsiktig relation mellan svensk och indisk industri för att utveckla städer i linje med de globala hållbarhetsmålen. Den svenska sidan ska även bidra med en finansieringsplattform. På bilden syns bland andra näringsminister Ibrahim Baylan (S) och Ann-Sofi Gaverstedt, Teknikföretagen i samband med undertecknandet av samarbetsavtalet.

Urbs och Hudson Square Properties

Urbs är den kommersiella delen av exportorganisationen Urban Tech Sweden och har ett nära samarbete med ElectriCITY.

Urbs senaste projekt är att hjälpa till med utvecklingen av Hudson Square Properties på Manhattan i New York. NYC har en ny energilagstiftning som ställer höga krav på fastigheters energieffektivisering. Det system Urbs kan presentera kan redan idag minska ner klimatutsläppen med upp till 80% vilket är NYCs mål för år 2050.

Helsinki Energy Challenge

Helsingfors har målet att bli koldioxidneutralt 2035. För närvarande produceras mer än hälften av stadens värme med kol. För att uppnå koldioxidneutralitet behövs helt nya lösningar för att tillgodose Helsingfors värmebehov. Helsinki Energy Challenge heter ett initiativ för att komma tillrätta med detta. UTS, Urbs och ElectriCITY är involverade i detta arbete med ett bidrag kallat Prosumer Heat Network – for Helsinki City & beyond. Tanken är att förslaget även kan anpassas till andra marknader.

Hållbart Stadsbyggande

Denna rapport om Hammarby Sjöstad har tagits fram av Sweco på uppdrag av China Development Bank. Den används nu i ett 30-tal kinesiska provinser som inspiration för hållbart stadsbyggande. ElectriCITY deltog i arbetet på rapporten och har fått möjlighet att göra den tillgänglig på engelska och kinesiska.

För den engelska rapporten klicka här

För den kinesiska rapporten klicka här