World Cup i Hammarbybacken!

Niklas Carlsson, generalsekreterare i Svenska Skidförbundet, kom direkt från VM i Falun till Sjöstadsföreningens årsmöte och informerade om World Cup i parallellslalom, som ska gå i Hammarbybacken med start den 2 februari 2016 och sedan under vart och ett av de tre följande åren. Nu ska Hammarbybacken och omgivningarna förberedas för att kunna ta emot en publik på 5.000 personer.

ElectriCITY, White och KTH frågar sjöstadsborna om hållbarhet

För närvarande pågår ett forskningsprojekt i Hammarby Sjöstad som fokuserar på stadsbyggnad, hållbarhet och de boendes förhållningssätt till dessa frågor. Projektet drivs av föreningen ElectriCITY och utförs av White arkitekter i samarbete med KTH. Projektet syftar till att förstärka medborgarengagemanget i den vidare förnyelsen av Hammarby Sjöstad. Inom ramen för denna studie utforskas attityder och opinioner bland de boende i Hammarby Sjöstad. Det ska ge svar på bland annat följande frågor: Hur ser Hammarby Sjöstadsbor på hållbarhet? Hur ser Hammarby Sjöstadsbor på konsumtion, livsstil och transport? Vad har Hammarby Sjöstad för identitet? White Arkitekter kommer att arrangerar fokusgruppsintervjuer med intresserade sjöstadsbor.

Lärdomar från Sjöstaden för The Green Dragon Lake

Hammarby Sjöstad är populärt i Kina, där man ska bygga städer för 250 miljoner invånare de närmaste 10-15 åren. Häromdagen var det borgmästaren i Xinzheng som ville veta hur Sjöstaden fungerar. Senast besöktes Sjöstaden av en delegation från China Development Bank för att lära av våra erfarenheter, framför allt hur man bygger ett sopsugsystem för att ta hand om avfallet. Jonas Törnblom, Envac visade staden, sopnekast på gårdarna och terminalen på Textilgatan – svenskt exportfrämjande i en mycket praktisk form med sikte på en av de nya städerna, The Green Dragon Lake, som ska byggas utanför Peking.