fbpx

Allans köksbord

Året är 2011. Tio sjöstadsbor samlade runt ett köksbord. Vi var alla överens om att vår stadsdel inte nått de högt ställda miljömål som sattes när Hammarby Sjöstad skulle byggas. Så nu var frågan: hur kan vi ”förnya en ny stad” och göra Sjöstan mera klimat-smart och hållbar? Det var så det startade. Vi talade om effektivare energihushållning i våra bostäder, om omställning till elbilar, om en grönare ekonomi.

Nu står vi mitt uppe i omställningen. Vi har skapat innovationsplattformen ElectriCITY och engagerat ett 70-tal innovativa företag och forskningsorganisationer för att visa hur det kan gå till. Vi samarbetar med bostadsrättsföreningarna och Sjöstadsföreningen för att gå från ord till handling: laddpunkter för elbilar i våra garage, optimering och investeringar i energisystem, förnybar energi, nya miljökrav på transportfordon som hämtar i våra miljörum, delningsekonomi och bättre återvinning.

En del bostadsrättsföreningar har kommit långt – tack vare engagerade och driftiga personer i styrelserna. De är dessa, klimatarbetets hjältar, som är våra förebilder och som visat på hur man både kan spara pengar och göra en insats för klimat och miljö.

Vi kan nu tala om Hammarby Sjöstad 2.0, om hur vi ska ta vår stadsdel till en ny nivå av innovationer för hållbar utveckling. Hur Hammarby Sjöstad ska kunna nå Stockholms klimatmål redan 2030 och bli en förebild för andra stadsdelar. Omöjligt? Nej! Utmanande? Ja!

Inom Hammarby Sjöstad 2.0 pågår ett 30-tal miljöprojekt. Här beskriver vi mer ingående två  av dem – Energi Hemma och Ladda Hemma. Det är två omfattande projekt där vi redan nått långt och där det finns mycket att berätta.

Allan Larsson, grundare ElectriCITY

Historien i korthet

Genom åren har städer mer eller mindre framgångsrikt skapat strategier för att utveckla hållbara stadsdelar. Hammarby Sjöstad var ett av de första urbana projekten som tog begreppet hållbar utveckling till en ny nivå genom att knyta ihop miljötankarna och utvecklade synergier mellan samhällsservice, byggnader och användare.

Hammarby Sjöstad ligger på ett tidigare förorenat industriområde. Jämfört med närliggande områden visar Hammarby Sjöstad idag, efter nybyggnationerna, bland annat högre befolkningstäthet, högre fastighetspriser, färre bilar, högre inkomstnivåer och en lägre miljöpåverkan.

Världsbanken genomförde 2010 en serie fallstudier som visar ”exempel på bästa praxis”:

”Stockholm står i spetsen för grönt stadspolitiskt beslutsfattande på internationell nivå, vilket framgår av att det vann Europakommissionens första utmärkelsen Green Capital of Europe 2010 och med den ständiga strömmen av globala besökare som staden lockar till sina platser för ”hållbar urbanism” ”(Rutherford, 2013).

Denna webbsida är baserad på en fallstudie som ger en omfattande bild av Hammarby Sjöstads hållbara stadsutvecklingsprocess. Det är en del av China Development Banks riktlinjer för smarta gröna städer. Studien är organiserad kring tolv av de gröna riktlinjerna och utvidgas till mål, processer och mekanismer som gjorde Hammarby Sjöstad till en hållbar och ekonomiskt välmående stadsutveckling.

För en kort introduktion, se sammanfattningen …

Bakgrund och historia

Här hittar du en del av de planer, tankar och processer som föregick vårt arbete med Hammarby Sjöstad 2.0.
Först några filmade intervjuer med de personer som medverkade vid planeringen av Hammarby Sjöstad.