fbpx

ElectriCITY Innovation arbetar tillsammans med våra medlemmar och partners för en mer hållbar värld. Vi bedriver ett antal testbäddar inom energi, transport, cirkulär ekonomi och digital stadsutveckling. Målet är att Hammarby Sjöstad i Stockholm blir en klimatneutral stadsdel redan år 2030. Vi kallar detta projekt Hammarby Sjöstad 2.0.

Vi agerar lokalt, men tänker globalt. Vårt mål är att sprida resultaten från våra testbäddar och hållbarhetslösningar till andra stadsdelar och städer i Sverige och andra länder.

ElectriCITY Innovation är en ekonomisk förening. Vi bevakar aktivt alla utlysningar inom miljö- och hållbarhet och deltar i samverkansprojekt med andra intressenter. Vår styrka är att vi har ledande företag, forskningsinstitutioner och högskolor som medlemmar och partners samt att vi har ett nära samarbete med Sjöstadsföreningens bostadsrättsföreningar och boende i Hammarby Sjöstad.

Modell för medborgarengagemang

1
2
3
4
1

Energi

Spara energi och pengar genom energikartläggning av fastigheter, gemensamma upphandlingar och mycket annat.

LÄS MER …

2

Transport

Omfattar allt ifrån hållbara transporter och noll-zon till bilpooler och ökad satsning på elbilar.

LÄS MER …

3

Cirkulär ekonomi

Om ett förändrat konsumentbeteende. Återanvändning och återvinning, istället för slit och släng.

LÄS MER …

4

Digitalisering

Genomsyrar alla våra projekt, från digitalisering av energi- och fastighetssystem till kompetensutveckling.

LÄS MER …

Vi har utvecklat en modell för att engagera boende i Sjöstan – ett bottom-up perspektiv och en helhetssyn för klimatfrågor som integrerar bostäder med e-mobilitet, cirkulär ekonomi och stadsodling. Hur dessa aktiviteter kan dra nytta av varandra när det gäller att spara energi, utveckla mer hållbara transporter och få människor mer medvetna och aktiva i miljöarbetet. 

Det är också ett exempel på hur medborgare och företag tillsammans kan medverka i klimatomställningen och göra förändringen ekonomiskt lönsam för alla parter. 

Vårt arbetssätt är ett livskraftigt initiativ som sker i ständig dialog med de boende, såväl i den egna stadsdelen som i andra kommuner och stadsdelar. Ju fler som deltar, desto större förutsättningar för att modellen ska kunna utvecklas och förbättras utifrån nya tankar och innovationer. Vi ser det som ett träd med ett grenverk fullt av skott som ger nya grenar, det vill säga nya initiativ som blir till nya projekt.  

 

SENASTE NYTT

En dag om pengar, klimatomställning och fördelarna med att kroka arm

EU har valt att samarbeta med 112 europeiska städer som har ambitionen att bli klimatneutrala till 2030 – och 23 svenska städer är med och tecknar klimatkontrakt. Men hur finansieras omställningen?

På Kapitaldagen den 15 november belyser vi hur vi kan finansiera klimatomställningen.

Under Kapitaldagen möter du klimatsmarta kommuner, innovatörer och de som står för pengarna. Det handlar om kommunalt ledarskap, innovationer för framtiden och vägar att finansiera omställningen.

Läs mer och anmäl dig till Kapitaldagen

Gröna lån för grön omställning

– Det finns ett väldigt stort intresse från investerarna ­– fondförvaltare, pensionsbolag och banker – för att placera hållbart. Det är både regelverksdrivet och drivet av den egna organisationens vilja och planer för omställning. Man vill i ökad utsträckning att de pengar man förvaltar också ska användas på ett sätt som inte bara ger ekonomisk avkastning utan också gör positiva samhällsavtryck, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest..

Läs mer

Energigemenskap bildad av bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad

I Hammarby Sjöstad i Stockholm har det pågått ett intensivt och innovativt arbete med energieffektivisering i områdets bostadsrättsföreningar i mer än tio år, med sikte på att Sjöstaden ska bli klimatneutral till år 2030. Medborgarinitiativet ElectriCITY Innovation har samordnat arbetet med 56 bostadsrättsföreningar i området.

Nu tas ett nytt steg. Stockholms första energigemenskap – ”Energigemenskap Hammarby Sjöstad” – har bildats.

Läs mer

Hållbar stadsomvandling i Nacka

Det byggs så det knakar runt om i Nacka. I centrala Nacka, runt köpcentrum och stadshus ska 6 500 nya lägenheter och 7 000 arbetsplatser skapas. En motorväg ska flyttas och överdäckas, tunnelbana ska komma in – allt i och kring befintlig bebyggelse.

– Det är en utmaning, vardagslivet för de som bor och arbetar i området i dag ska också fungera under hela omvandlingsprocessen, säger Anders Börjesson, vd för Centrala Nackas Marknadsbolag.

Läs mer

ElectriCITY och Agenda 2030

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 – det mest ambitiösa program för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Agendan är en handlingsplan för hur världens alla länder ska arbeta för att skapa en fredlig, rättvis och jämlik värld inom planetens gränser fram till år 2030. Hela samhället ska vara engagerat i detta arbete, stat, kommuner, näringsliv, arbetsmarknadens parter, investerare, forskarsamhälle och civilsamhälle.

ElectriCITY/Hammarby Sjöstad 2.0 har tagit fasta på 2030-kommitténs uppmaning till civilsamhället och näringslivet att bidra till arbetet. ElectriCITY kommer i sin verksamhet att lyfta fram Agenda 2030 och rapportera om de framsteg som görs inom de utvalda målen.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 HÄR

ElectriCITY har identifierat följande mål som särskilt relevanta med hänsyn till den verksamhet som ElectriCITY bedriver.