fbpx

ElectriCITY Innovation arbetar tillsammans med våra medlemmar och partners för en mer hållbar värld. Vi bedriver ett antal testbäddar inom energi, transport, cirkulär ekonomi och digital stadsutveckling. Målet är att bli en klimatneutral stadsdel redan år 2030.

Vi har vårt säte i Hammarby Sjöstad i Stockholm och vi kallar vårt projekt Hammarby Sjöstad 2.0. Vi agerar lokalt, men tänker globalt. Vårt mål är att sprida resultaten från våra testbäddar och hållbarhetslösningar till andra stadsdelar och städer i Sverige och andra länder.

ElectriCITY Innovation är en ekonomisk förening. Vi bevakar aktivt alla utlysningar inom miljö- och hållbarhet och deltar i samverkansprojekt med andra intressenter. Vår styrka är att vi har ledande företag, forskningsinstitutioner och högskolor som medlemmar och partners samt att vi har ett nära samarbete med Sjöstadsföreningens bostadsrättsföreningar och boende i Hammarby Sjöstad.

Modell för medborgarengagemang

1
2
3
4
1

Energi

Spara energi och pengar genom energikartläggning av fastigheter, gemensamma upphandlingar och mycket annat.

LÄS MER …

2

Transport

Omfattar allt ifrån hållbara transporter och noll-zon till bilpooler och ökad satsning på elbilar.

LÄS MER …

3

Cirkulär ekonomi

Om ett förändrat konsumentbeteende. Återanvändning och återvinning, istället för slit och släng.

LÄS MER …

4

Digitalisering

Genomsyrar alla våra projekt, från digitalisering av energi- och fastighetssystem till kompetensutveckling.

LÄS MER …

Vi har utvecklat en modell för att engagera boende i Sjöstan – ett bottom-up perspektiv och en helhetssyn för klimatfrågor som integrerar bostäder med e-mobilitet, cirkulär ekonomi och stadsodling. Hur dessa aktiviteter kan dra nytta av varandra när det gäller att spara energi, utveckla mer hållbara transporter och få människor mer medvetna och aktiva i miljöarbetet. 

Det är också ett exempel på hur medborgare och företag tillsammans kan medverka i klimatomställningen och göra förändringen ekonomiskt lönsam för alla parter. 

Vårt arbetssätt är ett livskraftigt initiativ som sker i ständig dialog med de boende, såväl i den egna stadsdelen som i andra kommuner och stadsdelar. Ju fler som deltar, desto större förutsättningar för att modellen ska kunna utvecklas och förbättras utifrån nya tankar och innovationer. Vi ser det som ett träd med ett grenverk fullt av skott som ger nya grenar, det vill säga nya initiativ som blir till nya projekt.  

 

SENASTE NYTT

Nio städer tecknar historiskt klimatavtal

Hammarby Sjöstad nämndes specifikt i det exklusiva klimatavtal som undertecknades den 11 december av nio svenska städer. Avtalet är det första i sitt slag och ska ses som en milstolpe för att uppnå klimatneutrala städer till år 2030. Genom kontraktet förbinder sig de nio städerna att investera och genomföra en rad klimat- och hållbarhetsåtgärder samt att engagera medborgarna i klimatomställningen. I Stockholms kontrakt finns det arbete som bedrivs via ElectriCITY Innovation i Hammarby Sjöstad omnämnt som ett bra exempel på medborgardrivet klimatarbete. […]

Läs mer

ElectriCITY-dagen 2020.11.11

Temat för höstens digitala ElectriCITY-dag var vår vision för en klimatneutral stadsdel/kommun 2030 och hur ditt företag eller organisation kan bidra denna vision och affärsmöjlighet. Klicka på bilden för att se programmet.

Tips! För att du snabbare ska kunna ta dig till det avsnitt som intresserar dig mest så är programmet kapitelindelat. Kapitlen ser du i fullskärmsvy när pekaren står på tidslinjen. Punkterna symboliserar de olika avsnitten.

Mikronät – spar energi och pengar

I vecka 43 höll ElectriCITY energimöte för Sjöstans bostadsrättsföreningar. Ett 20-tal föreningar medverkade. Ämnet för mötet var mikronät, det vill säga en teknisk lösning som innebär att man använder existerande elnät och producerar lokalt förnybar energi som sedan lagras och delas mellan fastigheterna. – Det ger inte bara billigare energi, utan kan även bidra till […]

Läs mer

Medlemsnytta på Instagram

ElectriCITY Innovation på Instagram och IGTV är den senaste i raden av satsningar som vi gör för att öka medlemsnyttan. Här kommer vi att presentera nyheter och innovationer från våra medlemmar och partners som vi vill uppmärksamma. Förhoppningen är att vi på detta sätt kan skapa intresse för de nya klimatsmarta lösningar som våra medlemmar kan bidra med.

Obs! Ljudet är avstängt här på hemsidan. Se filmerna med ljud på Vimeo, Instagram eller IGTV.

Läs mer om Ecoclimes arbete med Vilhelmina Folkets Hus i energiprojektet Ecofast.

Gilla Ecoclime på Instagram

ElectriCITY och Agenda 2030

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 – det mest ambitiösa program för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Agendan är en handlingsplan för hur världens alla länder ska arbeta för att skapa en fredlig, rättvis och jämlik värld inom planetens gränser fram till år 2030. Hela samhället ska vara engagerat i detta arbete, stat, kommuner, näringsliv, arbetsmarknadens parter, investerare, forskarsamhälle och civilsamhälle.

ElectriCITY/Hammarby Sjöstad 2.0 har tagit fasta på 2030-kommitténs uppmaning till civilsamhället och näringslivet att bidra till arbetet. ElectriCITY kommer i sin verksamhet att lyfta fram Agenda 2030 och rapportera om de framsteg som görs inom de utvalda målen.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 HÄR

ElectriCITY har identifierat följande mål som särskilt relevanta med hänsyn till den verksamhet som ElectriCITY bedriver.