fbpx

Digitalisering

Digitalisering genomsyrar alla vår projekt, från digitalisering av energi- och fastighetssystem till transporter och cirkulär ekonomi. Genom digital teknik kan vi lagra information och fakta som kan användas i miljö- och hållbarhetsprojekt och delas mellan olika användare. Ett exempel är vårt projekt fastighetsdatalabbet.

Lokala mål/tidplan

  • Delta i minst 3-4 st ansökningar för digitala innovationsprojekt per år.
  • Delta i och driva arbetet vidare i de digitala och datadrivna samverkansplattformar som finns idag.
  • Genomföra minst 4-6 st digitala event, utbildningar och workshops med digital prägel per år.
  • Genomföra eller delta i minst 1 st hackathon per år

Aktiviteter

  • Etablera samverkansplattformar Etablera samverkansplattformar med digitala och datadrivna perspektiv
  • Delta i samverkansplattformar Delta i och utnyttja inom etablerade samverkansplattformar som t.ex. Fastighetsdatalabb
  • Digitala innovationsprojekt Genomför digitala innovationsprojekt med branschöverskridande samarbeten
  • Hackathons och digitala upphandlingar Dra igång hackathons och genomföra upphandlingar med digital kravställning
  • Arbeta datadrivet och digitalt Börja arbeta datadrivet och utveckla det interna arbetssättet

Nuläge
Vi har genomfört ett antal digitala event och aktiviteter och med det nyetablerade fastighetdatalabbet som plattform så fortsätter detta arbete i en ännu högre takt här framöver.

Kommentar
Digitalisering är ett tankesätt och framtida perspektiv som ska genomsyra allt i vårt samhälle. Vi är generellt bra på det digitala när det gäller det lilla som tex smarta telefoner, bokföring, fjärrmöten, men har fortfarande inte lyckats i det stora t.ex. transportsystem, energisystem eller fastighetssystem. Det är i det stora som utmaningen är som störst, men även potentialen.

Inom vissa sektorer finns det fortfarande en stor outnyttjad digital potential, detta gäller bl.a. fastighet och energisektorn. Det skapar både utmaningar men visar samtidigt på stora möjligheter.

Digitalisering i energisystem – En energileverantör som släpper ett API med vilket energislag de för tillfället använder gör det möjligt för fastigheternas styrsystem att styra på energislag och därmed dela på ansvaret att minska utsläppen, styra energiförbrukningen och lasten på rätt förutsättningar.

 Digitalisering i fastighetssystem – Att sätta in temperatursensorer i alla lägenheter i en fastighet gör det helt plötsligt möjlighet att styra och injustera värmesystemet baserat på inomhustemperatur. Uppkopplade givare för fukt gör det möjligt att undvika kostsamma vattenskador, något som idag kostar försäkringsbolag, fastighetsägare, privatpersoner och klimatet stort.

Digitalisering i transportsystemet – Tänk om stadens transportsystem skulle vara helt optimerat och samordnat med speditörerna, medborgarnas behov och fastigheterna. Då skulle en lastbil på väg från Uppsala till en lastkaj i Stockholm som fastnade i köerna, automatiskt boka en ny slottid vid lastkajen den skulle till.

Digitalisering inom cirkulär ekonomi – Vi har i alla tider delat saker med varandra, men med digitaliseringen så öppnas helt nya möjligheter. En rätt utformad digital delningstjänst kan skapa samma förtroende för en främling på andra sidan stan, som för din granne.