Hammarby Sjöstad 2.0 -på engelska och kinesiska

ElectriCITY har satt upp en ny hemsida, Hammarby Sjöstad 2.0, som vänder sig till en internationell publik. Den bygger på Swecos rapport om Hammarby Sjöstad, som därmed finns tillgänglig såväl på engelska som på kinesiska. Hemsidan är ett led i arbetet på att etablera Hammarby Sjöstad som plattform för export av svensk kunskap och teknik för hållbart stadsbyggande. På hemsidan presenteras också de besök som görs i Hammarby Sjöstad med Team Hammarby Sjöstad som värd – som regel i samarbete med GlashusEtt. Hemsidan är under uppbyggnad och ska närmast kompletteras med information om de 21 företag som är medlemmar i ElectriCITY, av vilka många är stora exportföretag som AB Volvo, Siemens, ABB, Envac och IVL.

Här är länken till hemsidan: www.hammarbysjostad.eu

Så gick det till att bygga Hammarby Sjöstad -lärobok för kineser

Sweco har på uppdrag av China Development Bank skrivit en utförlig rapport om hur det gick till att bygga Hammarby Sjöstad:

”This case study provides a comprehensive look at the sustainable urban development process of HammarbySjöstad. This case study is organized around each of the Green Guidelines and expands on the goals, processes, and mechanisms that made HammarbySjöstada sustainable and economically prosperous urban development”.

För mer info se: energyinnovation.org

Bussplan Stockholm 2015

Bussplan Stockholm 2015 presenterades vid ElectriCITYs elfordonsdag den 7 oktober. Där presenterade också Scania och Skanska Vision Stockholmsbågen. I mötet deltog bland andra trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) och miljölandstingsrådet Gustav Hemming (C) samt representanter för socialdemokraterna och miljöpartiet. ElectriCITY arbetar nu för att få till stånd ett samarbete i runda-bords-form för att ta Bussplan Stockholm vidare mot förverkligande. Läs mer under Elfordon

Exportplattformen Hammarby Sjöstad 2.0 – IVL tar ledningen för genomförandet

Energimyndighetens uppdrag till ElectriCITY att göra en förstudie om Hammarby Sjöstad som
export- och investeringsplattform är avslutat. Rapporten har överlämnats till EM. IVL har beslutat att ta
ledningen i genomförandet och utsett Hanna Eriksson-Lagerberg till projektledare.
Projektet kommer att få tillfälliga lokaler i Luma. Länk till förstudien om exportplattformen här.

Kinesiskt besök

De internationella gästerna kommer i strid ström till Hammarby Sjöstad för att studera hållbart stadsbyggande. EletriCITY har den senaste tiden haft besökare från Brasilien, Estland och Kina. Häromdagen kom en delegation från Zhenzhong, en stad med nio miljoner invånare i nordöstra Kina. Staden har inlett samarbete med Swedhouse som ska fungera som rådgivare i stadsbyggnadsprojekt – med Hammarby Sjöstad som förebild.

World Cup i Hammarbybacken!

Niklas Carlsson, generalsekreterare i Svenska Skidförbundet, kom direkt från VM i Falun till Sjöstadsföreningens årsmöte och informerade om World Cup i parallellslalom, som ska gå i Hammarbybacken med start den 2 februari 2016 och sedan under vart och ett av de tre följande åren. Nu ska Hammarbybacken och omgivningarna förberedas för att kunna ta emot en publik på 5.000 personer.

ElectriCITY, White och KTH frågar sjöstadsborna om hållbarhet

För närvarande pågår ett forskningsprojekt i Hammarby Sjöstad som fokuserar på stadsbyggnad, hållbarhet och de boendes förhållningssätt till dessa frågor. Projektet drivs av föreningen ElectriCITY och utförs av White arkitekter i samarbete med KTH. Projektet syftar till att förstärka medborgarengagemanget i den vidare förnyelsen av Hammarby Sjöstad. Inom ramen för denna studie utforskas attityder och opinioner bland de boende i Hammarby Sjöstad. Det ska ge svar på bland annat följande frågor: Hur ser Hammarby Sjöstadsbor på hållbarhet? Hur ser Hammarby Sjöstadsbor på konsumtion, livsstil och transport? Vad har Hammarby Sjöstad för identitet? White Arkitekter kommer att arrangerar fokusgruppsintervjuer med intresserade sjöstadsbor.

Lärdomar från Sjöstaden för The Green Dragon Lake

Hammarby Sjöstad är populärt i Kina, där man ska bygga städer för 250 miljoner invånare de närmaste 10-15 åren. Häromdagen var det borgmästaren i Xinzheng som ville veta hur Sjöstaden fungerar. Senast besöktes Sjöstaden av en delegation från China Development Bank för att lära av våra erfarenheter, framför allt hur man bygger ett sopsugsystem för att ta hand om avfallet. Jonas Törnblom, Envac visade staden, sopnekast på gårdarna och terminalen på Textilgatan – svenskt exportfrämjande i en mycket praktisk form med sikte på en av de nya städerna, The Green Dragon Lake, som ska byggas utanför Peking.

Sjöstaden – mest framtidskänsla i hela Europa!

[fusion_text]Bokförlaget Lonely Planet har utsett Hammarby Sjöstad till den sjätte platsen i världen över ställen som ger mest framtidskänsla. Sjöstaden är den enda platsen i Europa som lyckats komma med på 10-i-topp listan. På första plats är Tokyo och på andra plats placerade sig forskningsstationen McMurdo på Antarktis och på tredje plats Dubai i Förenade Arabemiraten. Lonely Planet skriver på sin hemsida om Sjöstaden som en estetisk och miljövänlig stadsdel med solpaneler som värmer vatten och underjordiskt sopsug. Dessutom är stadsdelen en lugn plats med ett trevligt promenadstråk längs med båda sidorna om kanalen.

Ta del av hela listan på: Lonley Planet[/fusion_text]

Hammarby Sjöstad – ett starkt globalt varumärke

[four_fifth last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]

I konkurrens med hållbara städer och stadsområden i andra länder står sig Hammarby Sjöstad väl. Sjöstadens varumärke är starkt vid europeiska och globala jämförelser. Det var en av slutsatserna vid ElectriCITYs seminarium i början av september om Sjöstaden i exportfrämjandet.

Hundratals delegationer från utlandet med över 5.000 deltagare – samhällsplanerare, borgmästare, forskare, journalister och ministrar – kommer varje år hit för att studera hållbar stadsbyggnad. Seminariet handlade om hur vi kan utveckla Sjöstadens roll i exportfrämjandet. Mats Denninger, UD, och Håkan Dahlfors, Business Sweden, inledde. Martin Spjern, Volvo AB, Johan Konnberg, Roadmap Sweden, Christer Öjdemark, Envac, Stellan Fryxell, Tengboms, Ulf Ranhagen, Sweco, Irena Lundberg, Stockholm Business Region, Ulf Ranhagen, Sweco/KTH och Mikael Jansson, Dalkia, kommenterade och talade om betydelsen av Hammarby Sjöstad för svensk exportindustri.

Jan Annerstedt, professor vid Köpehamns handelshögskola ledde och sammanfattade seminariet i följande sex punkter:

  • Hammarby Sjöstad som fullskalig innovationsplattform: För både företag och institutioner fungerar Sjöstaden idag som ett vitalt stadsområde med inslag av (a) forskning och experimentell utveckling, (b) fullskalig försöksverksamhet av tekniskt- kommersiella lösningar och (c) demo-område för färdiga produkter. Inriktningen av dessa verksamheter förblir i huvudsak mot clean-tech, energioptimering och andra verksamheter som syftar till en mera hållbar samhällsutveckling.
  • Hammarby Sjöstad som marknadsplats: För många företag har Sjöstaden under alla år förblivit ett viktigt referensobjekt. Sjöstaden står samtidigt modell för hållbar stadsutveckling i olika skalor – från området som helhet till enskilda byggnader, lägenheter och arbetsplatser. Marknadsplatsen omfattar nya produkter och ny teknik såväl som nya affärslösningar som kan förevisas i full skala.
  • Hammarby Sjöstad som destination för besökare: Sjöstaden lockar varje år en stor mängd intresserade besökare – politiker, stadsplanerare och andra tjänstemän och inte minst affärsinriktade specialister såväl som personer med mera allmänt intresse i hållbar stadsutveckling, ny arkitektur och modern urban planering. För många av dessa besökare utgör Sjöstaden en inspirerande förebild. Sjöstaden framträder mer och mer som ett levande, användbart exempel på avancerad stadsbyggnadskonst under fortsatt utveckling.
  • Hammarby Sjöstad som gemensamt varumärke: I konkurrens med hållbara städer och stadsområden i andra länder står sig Sjöstaden väl. Sjöstadens varumärke är starkt vid europeiska och globala jämförelser. Kommersiellt är varumärket mycket värdefullt för företag och institutioner med verksamhet i Sjöstaden. Att förknippas med Hammarby Sjöstad ökar värdet av det egna varumärket.
  • Hammarby Sjöstad som användbar symbol för brukar- och medborgarinflytande vid stadsutveckling: Sjöstaden som helhet bjuder på eftertraktad kunskap och praktiska insikter i de komplicerade processer som leder till avancerad stadsutveckling. Här tas nya initiativ med aktivt deltagande av bostadsrättsföreningar och andra intressegrupper, partnerskap fungerar mellan företag och myndigheter, samarbete utvecklas över sektorsgränserna, professionella nätverk av specialister rådfrågas.
  • Hammarby Sjöstad som levande laboratorium för ”Sustainable City Development”, där företag och forskare och andra specialister samt inte minst de som bor och är verksamma i stadsdelen gemensamt och på egen hand kan vidareutveckla Sjöstaden. Det skall finnas svängrum och möjligheter att förbättra stadsdelens utbud av service, dess byggnader, infrastruktur och andra faciliteter. Ledord för detta svenska ”Urban Living Lab” är förbättrad livskvalitet genom egen och gemensam verksamhet.

[/fusion_text]