ElectriCITY i allt fler forskningsprojekt

– Ett fantastiskt år där vi bland annat ytterligare stärkt vår roll som forskningspartner, så sammanfattar ElectriCITYs vd Jörgen Lööf, år 2021.

När ElectriCITY höll årsstämma i början av sommaren var det ett – trots pandemi – framgångsrikt år 2021 som sammanfattades. Det samarbete som inleddes för ett par år sedan med det statliga forskningsinstitutet RISE samt KTH, har resulterat i att ElectriCITY har ökat sin medverkan i forskningsprojekt med finansiering från olika forskningsfinansiärer, bland annat Vinnova. I dagsläget är det hela tio forskningsprojekt som pågår och fler ansökningar väntar på besked.

– Det innebär att vi tillsammans med våra medlemmar kan djupdyka i bland annat områden som energi, transporter och digitalisering. Och vi har nu ett antal projekt där Hammarby Sjöstad fungerar som testbädd för innovativa projekt, säger Jörgen Lööf.

Ett av de nya forskningsprojekt som startade 2021 är projektet Mikronät. Med fokus på frågan hur konsumenter kan bli prosumenter med produktion av egen energi och hur man vid överproduktion kan dela energi mellan fastigheter i samma område. Projektet som startade 2021 är 4-årigt projekt med medel från Energimyndigheten och där Hammarby Sjöstad är en av två testbäddar för att utveckla en flexibilitetsmarknad för energi.

En annan milstolpe under 2021 var att Urban Tech Sweden, UTS, ett starkt nätverk av investerare, och teknik- och kunskapsleverantörer med fokus på ren teknik och klimatneutrala städer, integreras som ett projekt i ElectriCITY.

– Det ger ett enormt lyft till verksamheten och stärker vår exportplattform på ett fantastiskt sätt. ElectriCITYs medlemmar får därmed tillgång till Urban Tech Swedens exportverksamhet och Urban Tech Swedens medlemmar får tillgång till ElectriCITYs verksamhet. En win-win situation som ger utökade nätverk och fler affärsmöjligheter för våra medlemmar, både nationellt och internationellt, säger Jörgen Lööf.

Ytterligare en milstolpe 2021 var tillkomsten av Stockholm Green Innovation District – ett initiativ av ElectriCITY Innovation och Invest Stockholm. Ett område från Årsta till Sickla med Tvärbanan som sammanbindande led där syftet är att utveckla området till ett globalt ledande innovationsdistrikt för att attrahera kompetens, kapital, företag och innovationer. Initiativet invigdes i oktober 2021 av Stockholms stads finansborgarråd Anna König Jerlmyr och Nacka kommunstyrelses ordförande Mats Gerdau och har redan fått internationell uppmärksamhet. 

Ny styrelse
På årsstämman valdes också ny styrelse, och två nya ledamöter tog plats i ElectriCITYs styrelse.
Monica Axell, RISE, ordförande (omval)
Ann-Sofi Gaverstedt, Urbs Systems, vice ordförande (omval)
Östen Ekengren, IVL/Smart City Sweden (omval)
Jonas Törnblom, Envito (omval)
Björn Laumert, KTH (omval)
Carl Johansson, Infranode (omval)
Poul Heie, Sjöstadsföreningen (nyval)
Anders Börjesson, Nacka Kommun (nyval)

Forskningsprojekt
De tio forskningsprojekt ElectriCITY för närvarande ingår i är:
 Mikronät – Lönsam affärsmodell för en flexibilitetsmarknad
 Öppna plattformar – Fastighetsautomation
 TransPED – Internationellt erfarenhetsutbyte av positiva energidistrikt
 Enköping – Spridning av modell för medborgarengagemang
 Norra Djurgårdsstaden – Spridning av modell för medborgardrivet energiarbete
 Marknadsplats – Modell för handel med el via en digital plattform
 LASAGNE – digitaL frAmework for SmArt Grid and reNewable Energie
 sWash&Grow – Från Nöd till Bröd i kris och katastrof
 Energigemenskap – Hushållens roll i delning av energi och samverkan
 Hållbar industri – Medborgarengagemang för minskad plast i avfallet

 

Foto: Louise Lööf

Hammarby Sjöstad – ett starkt globalt varumärke

[four_fifth last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]

I konkurrens med hållbara städer och stadsområden i andra länder står sig Hammarby Sjöstad väl. Sjöstadens varumärke är starkt vid europeiska och globala jämförelser. Det var en av slutsatserna vid ElectriCITYs seminarium i början av september om Sjöstaden i exportfrämjandet.

Hundratals delegationer från utlandet med över 5.000 deltagare – samhällsplanerare, borgmästare, forskare, journalister och ministrar – kommer varje år hit för att studera hållbar stadsbyggnad. Seminariet handlade om hur vi kan utveckla Sjöstadens roll i exportfrämjandet. Mats Denninger, UD, och Håkan Dahlfors, Business Sweden, inledde. Martin Spjern, Volvo AB, Johan Konnberg, Roadmap Sweden, Christer Öjdemark, Envac, Stellan Fryxell, Tengboms, Ulf Ranhagen, Sweco, Irena Lundberg, Stockholm Business Region, Ulf Ranhagen, Sweco/KTH och Mikael Jansson, Dalkia, kommenterade och talade om betydelsen av Hammarby Sjöstad för svensk exportindustri.

Jan Annerstedt, professor vid Köpehamns handelshögskola ledde och sammanfattade seminariet i följande sex punkter:

  • Hammarby Sjöstad som fullskalig innovationsplattform: För både företag och institutioner fungerar Sjöstaden idag som ett vitalt stadsområde med inslag av (a) forskning och experimentell utveckling, (b) fullskalig försöksverksamhet av tekniskt- kommersiella lösningar och (c) demo-område för färdiga produkter. Inriktningen av dessa verksamheter förblir i huvudsak mot clean-tech, energioptimering och andra verksamheter som syftar till en mera hållbar samhällsutveckling.
  • Hammarby Sjöstad som marknadsplats: För många företag har Sjöstaden under alla år förblivit ett viktigt referensobjekt. Sjöstaden står samtidigt modell för hållbar stadsutveckling i olika skalor – från området som helhet till enskilda byggnader, lägenheter och arbetsplatser. Marknadsplatsen omfattar nya produkter och ny teknik såväl som nya affärslösningar som kan förevisas i full skala.
  • Hammarby Sjöstad som destination för besökare: Sjöstaden lockar varje år en stor mängd intresserade besökare – politiker, stadsplanerare och andra tjänstemän och inte minst affärsinriktade specialister såväl som personer med mera allmänt intresse i hållbar stadsutveckling, ny arkitektur och modern urban planering. För många av dessa besökare utgör Sjöstaden en inspirerande förebild. Sjöstaden framträder mer och mer som ett levande, användbart exempel på avancerad stadsbyggnadskonst under fortsatt utveckling.
  • Hammarby Sjöstad som gemensamt varumärke: I konkurrens med hållbara städer och stadsområden i andra länder står sig Sjöstaden väl. Sjöstadens varumärke är starkt vid europeiska och globala jämförelser. Kommersiellt är varumärket mycket värdefullt för företag och institutioner med verksamhet i Sjöstaden. Att förknippas med Hammarby Sjöstad ökar värdet av det egna varumärket.
  • Hammarby Sjöstad som användbar symbol för brukar- och medborgarinflytande vid stadsutveckling: Sjöstaden som helhet bjuder på eftertraktad kunskap och praktiska insikter i de komplicerade processer som leder till avancerad stadsutveckling. Här tas nya initiativ med aktivt deltagande av bostadsrättsföreningar och andra intressegrupper, partnerskap fungerar mellan företag och myndigheter, samarbete utvecklas över sektorsgränserna, professionella nätverk av specialister rådfrågas.
  • Hammarby Sjöstad som levande laboratorium för ”Sustainable City Development”, där företag och forskare och andra specialister samt inte minst de som bor och är verksamma i stadsdelen gemensamt och på egen hand kan vidareutveckla Sjöstaden. Det skall finnas svängrum och möjligheter att förbättra stadsdelens utbud av service, dess byggnader, infrastruktur och andra faciliteter. Ledord för detta svenska ”Urban Living Lab” är förbättrad livskvalitet genom egen och gemensam verksamhet.

[/fusion_text]