Nya Hammarbybacken

[four_fifth last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][fusion_text]

NYA HAMMARBYBACKEN

 Hammarbybacken i dag

Hammarbybacken är vintertid ett centrum för utförsåkning på skidor och bräda i Stockholm. I anslutning till Hammarbacken finns elljusspår för skidåkning och motionslöpning. Hammarbybacken används under den gröna delen av året bland annat för utförsåkning med cykel.

Hammarbybacken hade  under en vinter cirka 60.000 skiddagar.

I närområdet – Södermalm, Nacka och Söderförort – bor mer än en kvarts miljon människor. Men publikunderlaget är större än så; anläggningen nås via tunnelbana och tvärbana av tillresande från hela Storstockholm.

Vår bedömning är att det i Hammarbybacken finns en stor potential för att skapa en skidanläggning minst i klass med de bästa anläggningarna som har byggts upp i andra europeiska länder.

”Nya Hammarbybacken”

Vårt koncept för ”Nya Hammarbybacken” är ett bidrag till att förverkliga Stockholms stads ambition om en långsiktig satsning på Hammarbybacken. Konceptet kan sammanfattas i följande punkter:

Det ska vara en anläggning för året-runt skidåkning, både utförs- och längdåkning; längs Hammarbybackens fot på den östra och södra sidan anläggs en skidtunnel och från toppen med en sträckning på den östra sidan av backen anläggs en tunnel för utförsåkning.

Det ska vara en anläggning för motion och hälsa, framför allt för barnfamiljer och ungdomar, men också ge plats för mer avancerad åkning och för tävlingar

Den ska bygga på ny teknik som visar vägen för kostnadseffektiva skidtunnlar, ett koncept som kan bli en förebild för anläggningar på andra håll

Den ska ha ett energisystem som är kolidoxidneutralt och energieffektivt och som utnyttjar den goda tillgången på energi under vår, sommar och höst

Den ska utformas som en del i en sammanhängande vision av samspel mellan anläggningar för arenaidrott – framför allt Globen och Nya Söderstadion – och anläggningar för breddidrott som skidåkning, joggning, friidrott och simning.

Den ska ingå som ett viktigt element i Stockholms näringspolitiska utveckling när det gäller turism och besöksnäring.

Den ska vara ekonomiskt bärkraftig, vilket innebär att investeringarna ska finansieras genom intäkter från dem som utnyttjar anläggningen och således inte belasta den kommunala ekonomin.

Ny kostnadseffektiv teknik för skidtunnlar

I arbetet på ”nya Hammarbybacken” har vi studerat planerna på att i Bålsta bygga en anläggning för utförsåkning och att i Västerås anlägga en längdåkningstunnel. Planerna för båda dessa anläggningar har nu tills vidare lagts på is.

Vi har dragit slutsatsen det är nödvändigt att utnyttja ny och kostnadseffektiv teknik för att kunna bygga skidanläggningar som är ekonomiskt bärkraftiga. Vi har därför inlett samarbete med Lindstrand Tehchnologies – http://www.lindstrandtech.com/ – i Storbritannien, ett världsledande företag inom ”inflatable structures”. Företaget erbjuder en teknik som kräver mindre ingrepp i mark och natur än de byggnader som planerats i Bålsta och Västerås, är lättare att sätta upp och ta ner, och kostar mindre i investering. De kan utrustas med en isolering som bidrar till mycket låga U-värden.

Ett nytt energikoncept för ”Nya Hammarbybacken”

Ambitionen är att bara använda förnybar energi och att göra anläggningen energieffektiv. Vi har därför inlett samarbete med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, om ett nytt energikoncept för skidanläggningen för låg energiförbrukning och förnybar energi.

En toppstuga för skidåkare och för turister

I konceptet för ”Nya Hammarbybacken” ingår en upprustning av infrastrukturen i backen, Det behövs en ny lift eller kabinbana samt byggnader som kan rymma omklädningsrum, bastu, skidshop, kafé och restaurang mm. Till detta vill vi lägga en toppstuga som kan fungera som service inte bara för skidåkare, utan för alla som använder Hammarbybacken som en plats för motion och, inte minst, för tillresande turister. Här finns en stor potential för att utveckla samspelet mellan idrottsverksamhet och besöksnäring.

Skrivelse till Stockholms Idrottsnämnd.[/fusion_text][/four_fifth]