Så gick det till att bygga Hammarby Sjöstad -lärobok för kineser

Sweco har på uppdrag av China Development Bank skrivit en utförlig rapport om hur det gick till att bygga Hammarby Sjöstad:

”This case study provides a comprehensive look at the sustainable urban development process of HammarbySjöstad. This case study is organized around each of the Green Guidelines and expands on the goals, processes, and mechanisms that made HammarbySjöstada sustainable and economically prosperous urban development”.

För mer info se: energyinnovation.org