Så tänker Sjöstadsborna om energi, klimat och säkerhet

Nu finns hela Novus-undersökningen tillgänglig om Sjöstadsbornas syn på elbilar, återvinning, energi, klimat och trygghet.

Här är några av resultaten:

  • Mer än åtta av tio sjöstadsbor rekommenderar sina vänner att flytta hit, nio av tio av männen
  • Nio av tio känner sig trygga att vara ute sena kvällar i Sjöstan
  • Sex av tio är engagerade i klimatfrågan
  • Nästan sju av tio sjöstadsbor har tillgång till elbil, egen bil, eller i bilpool; åtta av tio använder den minst en gång i veckan eller oftare
  • Sex av tio säger att de sannolikt skulle köpa en elbil, nästa gång det är dags för byte, om det fanns laddutrustning vid deras p-plats hemma

Det är ElectriCITY Stockholm i samarbete med ElBil2020 och Envac som låtit Novus undersöka de boendes syn på Sjöstaden. Undersökningen genomfördes den3-26 juni. Sammanlagt 294 Sjöstadsbor intervjuades. Undersökningen kommer bland att användas i arbetet på att förbättra användningen av energi i bostadsrättsföreningarna

Hela undersökningen finns att läsa här