Stockholm satsar på eldrivna bussar

I tisdags fattade Trafiknämnden i Stockholm beslut om att fortsätta satsningen på eldrivna bussar. Det är ett banbrytande – och mycket glädjande – beslut som innebär att Stockholm kan bli en av de första huvudstäderna i världen som genomför en radikal omläggning av busstrafiken för att skapa ett hållbart kollektivt transportsystem.

ElectriCITY har varit pådrivande i denna process och har bland annat varit med och initierat ett demoprojekt som inneburit att en elbuss trafikerat sträckan Ropsten-Karolinska. Testet har gett övervägande positiva erfarenheter.

Sten Bergman

– Vi är naturligtvis mycket nöjda med inriktningen i Trafiknämndens beslut. En övergång till elbussar ger inte bara renare luft utan också en tystare trafik, säger Sten Bergman på ElectriCITY.

I praktiken betyder det här att cirka 100 eldrivna bussar kan komma att trafikera Stockholms innerstad och Lidingö i ett första skede. Upphandlingen för innerstadsavtalet kommer att ske mellan åren 2022-2026. Dessförinnan genomförs andra trafikupphandlingar där elbussar kan ingå.

En omställning till elbussar ökar energieffektiviseringen, samtidigt som den minimerar utsläppen av både koldioxid och kväveoxider.  Även bullret sänks radikalt – ljudnivån från en elbuss är inte högre än ett vanligt samtal två personer emellan.

Trafiknämnden konstaterar i sitt beslut att förutsättningarna för elbussar skiljer sig åt i olika delar av regionen. Mest lämpade för eldrift är kortare bussar som körs kortare sträckor i lägre hastigheter. Det betyder att det i första hand är bussarna i regionens tätorter som kommer att elektrifieras.

Att bussdepån ligger nära trafiken är också viktigt. Det minskar den tid som bussarna måste köras tomma, fram och tillbaka till depån, för att ladda.

ElectriCITY kommer att verka för att den linje som trafikerar Hammarby Sjöstad, buss 74, blir eldriven så snart som möjligt.

– Övergången från diesel till biogas var ett stort miljömässigt framsteg. Övergången till eldrift är ett nytt – ännu större – steg för att vi ska nå de lokala klimatmålen och skapa en bättre miljö för alla stockholmare, avslutar Sten Bergman.

Testa UbiGo i Sjöstan – ett enklare resande

Nu kommer UbiGo till Hammarby Sjöstad, en tjänst för ett enklare vardagsresande. UbiGo söker hushåll i Sjöstaden som vill testa tjänsten. Vill du vara med, anmäl dig nu.

UbiGo erbjuder ett enkelt, tryggt och prisvärt vardagsresande – utan bekymmer med egen bil. Alla i hushållet får tillgång till kollektivtrafik, bilpool, hyrbil, taxi och cykel i ett skräddarsytt UbiGo-paket. Allt i en app. Bättre för dig, staden och miljön.

– Vi är pionjärer inom det som kallas Mobility as a Service, eller mobilitet som tjänst, som har blivit en het trend över hela världen. Den här tjänsten har tidigare testats framgångsrikt i Göteborg och nu vill vi köra igång i Stockholm och börjar då i Hammarby Sjöstad, säger Johan von Porat, ansvarig för etableringen av UbiGo i Stockholm.

Så här fungerar det. Du laddar ner UbiGo:s app och öppnar ett abonnemang. I appen bokar du – och andra i hushållet – allt vardagsresande, närhelst du har behov av det. Kanske t-banan till jobbet, en poolbil till träningen, hyrbil till stugan över helgen, eller en taxi hem från restaurangen? Allt nås i appen och samlas på en faktura, för hela hushållet. Om ni inte använder allt under en månad, sparas outnyttjade resor till nästa. Du kan ändra abonnemangets storlek när du vill och det finns ingen bindningstid.

Nu söker UbiGo sjöstadsbor som är intresserade av att testa tjänsten, innan den lanseras i resten av Stockholm. Piloten inleds omgående och UbiGo bjuder de 200 första hushållen på baspaketet, 10 dygn med SL och sex timmar hyrbil (totalt värde 1 050 kr). Anmäl dig till piloten på http://ubigo.me/sjostaden/

Pilotprojektet i Hammarby Sjöstad är ett samarbete mellan UbiGo och ElectriCITY. Läs mer på Ladda Hemma.

En ”Hammarby-stad” byggs i Kina

Allan Larsson, initiativtagare till ElectriCITY, medverkade nyligen i en nordisk-kinesisk konferens om hållbara städer i Kina. På konferensen, som hölls i Folkets stora hall i Beijing, berättade Allan om det omfattande miljö- och hållbarhetsarbete som pågår i Sjöstan under det övergripande projektnamnet Hammarby Sjöstad 2.0.

Allan Larsson presenterar Hammarby Sjöstad 2.0 i Kina.

– Vårt miljöarbete syftar ju till att ta Hammarby Sjöstad till nästa nivå av hållbar stadsutveckling och ambitionen är att vi redan år 2030 ska nå det mål som Stockholm stad satt upp för 2040. Intresset från Kina för Sverige är stort. Många städer skickar delegationer till Sverige och vill ha ett utbyte med företag som har varit med och byggt Hammarby Sjöstad, säger Allan Larsson.

Ett exempel är en ny stadsdel som ska byggas i den stora kuststaden Yantai, 7 miljoner invånare, ett par timmars flygning öster om Beijing. Den första etappen omfattar 2 000 bostäder och totalt handlar det cirka 10 000 lägenheter, det vill säga en stadsdel ungefär lika stor som Hammarby Sjöstad.

Byggherre är White Peak Real Estate, som har grundats och leds av en svensk, Jesper Jon Olsson, verksam i Kina sedan 12 år tillbaka.  Han har Hammarby Sjöstad som förbild och samarbetar med Sweco som har ritat konceptet, en Hammarby-stad, för denna nya stadsdel. White Peak, som satsar stort i Kina, fick sin markanvisning i Yantai strax före jul och byggstart är redan i mars.

Projektet presenterades för andra svenska företag vid ett möte på svenska ambassaden i Beijing. Den nya stadsdelen i Yantai byggs med höga ambitioner, både när det gäller energi- och miljölösningar, men också när det gäller säkerhet och kvalitet i byggprocessen. Det, tillsammans med långsiktiga hållbarhetsmålet för projektet, bidrog till att just White Peak fick uppdraget.