ElectriCITY:s grundare får förtroendeuppdrag i EU

ElectriCITY:s grundare, Allan Larsson, har fått ett nytt förtroendeuppdrag i Bryssel. Han blev nyligen utsedd till vice ordförande i en rådgivande styrelse inom EU, Mission Board, som handlar om klimat och hållbara städer. Styrelsens uppdrag blir att bidra med goda råd till hur det nya forskningsprogrammet Horisont Europa ska genomföras.

– Den Mission Board som jag medverkar i ska stimulera städer inom EU att bli klimatneutrala inom en tioårsperiod. Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från Hammarby Sjöstad där vi satt samma mål, det vill säga att vi ska vara klimatneutrala år 2030, säger Allan Larsson i en kommentar.

Allan Larsson har en lång och gedigen erfarenhet av politiskt arbete, som riksdagsledamot, finansminister och chef för Arbetsmarknadsstyrelsen. Han har tidigare också haft flera uppdrag inom EU, bland annat som generaldirektör i Europeiska kommissionen.

Allan Larsson är idag ordförande i Viable Cities, Sveriges nationella innovationsprogram för smarta och hållbara städer. Viable Cities arbetar på uppdrag av Vinnova, Formas och Energimyndigheten och har i sommar utsett nio städer/kommuner som får finansiering för att skala upp sitt arbete med sikte på att vara klimatneutrala till år 2030.

För fem år sedan tog han initiativet till innovationsplattformen ElectriCITY i Hammarby Sjöstad, en verksamhet som vuxit väldigt mycket sedan bildandet. Idag bedrivs föreningens arbete i samarbete med ett 50-tal företag och organisationer – exempelvis KTH, IVL och RISE – och sammanlagt pågår ett 30-tal hållbarhetsprojekt under det övergripande namnet Hammarby Sjöstad 2.0.

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation för åren 2021-2027. Ett nytt inslag är ”mission driven innovation”. Detta program, som fortfarande är under utarbetning, har fem styrelser – alla med ett övergripande mål att bidra till Europas utveckling och en hållbarare miljö.