ElectriCITY-dagen 25 maj

Temat för vårens EC-dag: Energirevolutionen – Hur Greenovation Stockholm, Digitala Tvillingar och EUs nya taxonomi höjer fastighetsvärden och halverar kostnader

Välkommen till ElectriCITY-dagen den 25 maj 2023 där vi presenterar Stockholm Green Innovation District eller ”Greenovation Stockholm”, ett nytt europeiskt nätverk för innovationer, export och samarbete, där ElectriCITY´s medlemmar deltar i kunskapsutbyte, kommunikation och affärer.

Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård säger: ”Stockholm Green Innovation District stärker stadens innovationskapacitet genom att samla aktörer med spetskompetens, främja konkret samarbete över organisationsgränser och bidra till internationellt kunskapsutbyte, inte minst kring digitaliseringens möjligheter. Tillsammans ser vi till att Stockholm utvecklas hållbart och solidariskt samt får en rättvis klimatomställning.”

Det andra stora ämnet för ElectriCITY-dagen är hur EU:s nya regelverk i kombination med nya tjänster på energimarknaden, kommer innebära att en fastighets energiprestanda kopplas till fastighetsvärdet. De nya minimikraven på energiprestanda, EU:s taxonomi och nya möjligheter för fastigheter att få betalt för så kallade flex-tjänster, kommer få stor inverkan på finansieringen av energieffektiviserande åtgärder.

ElectriCITY har fått ja på en Vinnova-ansökan om finansiering av arbetet på en digital tvilling kallad Greenovation Twin, som kommer bygga vidare på det arbete med digitala tvillingar som RISE gjort tidigare, nu i Stockholm Green Innovation District. Den första delen av Greenovation Twin kommer att fokusera på energi i byggnader.

 

Var: Internetstiftelsen, Hammarby Kaj 10 D
När: Torsdagen den 25 maj kl 12.00
Medlemmar i ElectriCITY medverkar kostnadsfritt. Till anmälan

Agenda:

11.30 Årsmöte för ElectriCITY´s medlemmar
Inbjudan skickas ut separat.

12.00 Välkommen på Lunch

13.00 Introduktion

13.15 Ett europeiskt nätverk
Presentation av Stockholm Green Innovation District som bygger på ElectriCITYs framgångsrika samverkan mellan stad, akademi, företag och invånarna med ambitionen att vara det ledande distriktet för grön omställning i Europa.

Greenovation Stockholm sammanför innovation från marknaden, spetskompetens från akademin, genomförandeförmåga från stadsutvecklande parter och styrkan i ett aktivt medborgarengagemang.

Området binds geografiskt samman av tvärbanan och praktiskt av ”Färdplan 2030” där det gemensamt sätts en ambition för vår framtida stad.

Carl Piva, ordförande Greenovation Stockholm och Allan Larsson, grundare.

14.00 Greenovation Twin
Projektet Greenovation Twin kommer i en första fas att fokusera på energi i byggnader i Stockholm Green Innovation District. Begreppet digital tvilling har potential att vara nästa steg och länken i det så kallade obrutna informationsflödet. Genom att hantera, visualisera och kommunicera stadens olika system i en digital tvilling, tillgängliggörs komplexa data på ett hanterbart och begripligt sätt och bidrar till en miljö för simulering och studier av framtidsscenarier – Camilla Berggren-Tarrodi, RISE och Rickard Dahlstrand, ElectriCITY

14.20 Förfriskningar

14.40 EUs nya regelverk – minimikrav på energiprestanda och taxonomin
Nya EU-krav på byggnaders energiprestanda innebär att man inom 10 år inte kommer att få hyra ut eller sälja fastigheter med för låg energiklass. EU:s taxonomi innebär också att byggnader med hög energiklass får lättare att få tillgång till kapital. Samtidigt kommer nya möjligheter för fastigheter att sälja så kallade flextjänster till energimarkanden.

Sammantaget kommer de nya regleverken och tjänsterna medföra att en byggnads energiprestanda kopplas till fastighetsvärdet på ett helt nytt sätt, vilket kommer få stor inverkan på finansiering av energieffektivisering – Ulrika Jardfeldt, ElectriCITY

15.00 Innovationerna
Innovativa företag presenterar möjliga lösningar för:

  • Energieffektivisering
  • Energilagring

16.00 Nätverkande och förfriskningar
Speed-date mellan innovatörer och behovsägare

17.30 Middag på Unity Hammarby Sjöstad
ElectriCITY bjuder på lättare mat, dryck och mingel på Unity, Heliosgatan 13.

 

Till anmälan

Vi har ett begränsat antal fysiska platser så anmäl gärna så snart som möjligt! Om ni tvingas avboka fysisk närvaro, ser vi gärna att ni meddelar detta snarast för att frigöra platser. Det finns även möjlighet att delta digitalt.

Internetstiftelsens vd Carl Piva ny ordförande för Stockholm Green Innovation District

Carl Piva, VD för Internetstiftelsen, valdes till ordförande för föreningen Stockholm Green Innovation District vid årsmötet den 30 mars.

Övriga ledamöter är: Jörgen Lööf, ElectriCITY, Staffan Ingvarsson, Stockholm Business Region, Östen Ekengren, IVL/SCS, Monica Axell, RISE, Björn Laumert, KTH,  Mattias Forsberg, Nacka kommun samt Anne Andersson, Stockholmsregionens Europakontor.

Stockholm Green Innovation District (SGID) bygger på samverkan mellan staden, akademin, företagen och invånarna med ambitionen att vara det ledande distriktet för grön omställning i Europa. Medlemmar i ElectriCITY Innovation är även medlemmar i SGID.

– För att bära ledartröjan har vi enats om en kraftfull vision för framtiden. Vi sammanför innovation från marknaden, spetskompetens från akademin, genomförandeförmåga från stadsutvecklande parter och styrkan i ett aktivt medborgarengagemang. Området binds geografiskt samman av tvärbanan och praktiskt av ”Färdplan 2030” där vi gemensamt sätter ambitionen för vår framtida stad, säger Allan Larsson, initiativtagare till Stockholm Green Innovation District.

Mer information på Stockholm Green Innovations Districts webbplats

Erfarenheter från medborgarinitiativ i Sjöstan sprids vidare

Stadsdelar med bara några år på nacken behöver förnyas. Det är vad ElectriCITY Innovation fann i sitt arbete med fastigheters energiprestanda i Hammarby Sjöstad och som nu bekräftas när erfarenheterna kommer till nytta i ett område som byggdes ungefär tjugo år efter Sjöstan – Norra Djurgårdsstaden.

Samarbetet mellan stadsdelarna drivs i ett projekt med stöd från innovationsmyndigheten Vinnova. Tanken är att det fokus som projektet nu lägger på energiförbättringar på sikt ska breddas till andra områden som logistik och transport med bland annat elbilsladdning, cirkulär ekonomi och stadsodling. Men nu görs åtgärder för att förbättra fastigheters energianvändning och på sätt spara pengar för de boende.

– I Hammarby Sjöstad gjordes besparingar på upp till 80 procent. I och med att husen nere i Norra Djurgårdsstaden är byggda senare har de generellt bättre energivärden, men det finns undantag och uppe i Hjorthagen har några hus stor sparpotential, säger Richard Ljungberg, projektledare från ElectriCITY.

Arbetet i Norra Djurgårdsstaden inleddes med energikartläggningar av fastigheterna. Willy Ociansson som arbetat med energifrågor sedan 1970-talet och är en av Sveriges främsta energikonsulter gjorde en grundlig genomgång i några bostadsrättsföreningar för att hitta energitjuvar. Och både små och stora fel och problem upptäcktes. I Norra Djurgårdsstaden upptäcktes bland annat oisolerade vindar och värmeslingor som värmer mitt i sommaren.

Slutsatserna från dessa kartläggningar presenterades sedan på två möten med ett 40-tal energiintresserade från olika föreningar. Tanken är att dessa energimöten ska fortsätta och stimulera och sporra föreningar att hjälpa varandra att spara pengar.

Den metod för att skapa engagemang bland bostadsrättsföreningar som skapades i Sjöstan och nu används i Norra Djurgårdsstaden har dokumenterats och blivit till en enkel handbok som erbjuds andra stadsdelar och kommuner.

– Inte minst med höga energipriser hoppas vi att handboken ska ge andra motivation att ta initiativ till besparingar. Sedan är det bara att fortsätta med andra frågor som engagerar i området, säger Richard Ljungberg.

Projektet i Norra Djurgårdsstaden pågår i två år. Energimötena kompletteras med en digital plattform där man kan följa fastighetens energianvändning, kommunicera med andra föreningar och få hjälp vid investeringar.

Du kan bläddra i handboken genom att klicka på bilden. Om du vill ladda ner den som pdf så klickar du HÄR