Greenovation Stockholm i Almedalen 27 juni

Städer som katalysator för grön omställning. Både klimatomställning och digital omställning – en färdplan för ledarskap

Klimatpolitikens stora utmaning är att genomföra omställningen i städer och tätorter. De omfattar bara tre procent av jordens yta, men svarar för över 70 procent av klimatutsläppen. Det behövs någon som tar global ledarskap i den dubbla omställningen (klimatomställning och den digitala omställningen).

Stockholm Green Innovation District är Stockholms nya tillväxtområde för innovation och hållbarhet, ett område från Årsta till Sickla med Tvärbanan som sammanbindande led. Vi sammanför innovation från marknaden, spetskompetens från akademin, genomförandeförmåga från stadsutvecklande parter och styrkan i ett aktivt medborgarengagemang.

I arbetet ingår att översätta färdplanen ”Greenovation Stockholm 2030” till en digital tvilling. Denna digitala version kommer att göra det möjligt att på ett helt nytt sätt kommunicera färdplanen, engagera medborgare, skapa dialog och nytänkande.
Hör mer om Stockholm Green Innovation District i Almedalen, tisdag den 27 juni kl 15.45–16.30

Allan Larsson, Stockholm Green Innovation District – om en global modell för klimatomställning
Daniel Dersén, Internetstiftelsen – om digitalisering för ett hållbart Sverige
Johan Magnusson, Göteborgs universitet – om digitaliseringens roll som möjliggörare för klimatneutrala städer.

Tid: Tisdag 27 juni kl 15.45-16.30
Plats:  Teaterskeppet, ”Lilla Matsalen”
Arrangör: Stockholm Green Innovation District, ElectriCITY Innovation, Greenovation Stockholm, Internetstiftelsen