Intresserad av återvinning? Var med i referensgruppen kring plaståtervinning

ElectriCITY i Hammarby Sjöstad deltar i projektet ”Medborgarengagemang som plattform för minskad plast i restavfallet”. Projektet är finansierat av Vinnova och Stockholm Exergi, Stockholm Vatten och Avfall, Envac och ett antal medborgardrivna organisationer är projektpartners. Projektets mål är att i ett pilotprojekt ta fram, testa och implementera modeller för att utforska incitamenten för hushållen att öka sorteringen av plastavfall.

Nu vill vi starta en referensgrupp ”Plaståtervinning i Sjöstan” för den del av projektet som vi ska genomföra i Hammarby Sjöstad.

Ambitionen med referensgruppen är att få kunskap och perspektiv från medborgare i Sjöstan på de insatser som genomförs i ett pågående pilotprojekt.

Deltagande i referensgruppen innebär att delta i två möten under hösten och två under våren, samtliga på kvällstid på Unity, på Heliosgatan.

Vill du vara med? Gör en intresseanmälan här.
Besked om du kommit med i referensgruppen kommer att skickas ut via mail.