Under våren drar ElectriCITY Innovation i Hammarby Sjöstad i gång verksamhet i GlashusEtt, med målet att skapa ett allaktivitetshus för ett Hållbart Sjöstaden. Det blir studiecirklar, föreläsningar och evenemang med fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Måndagar, torsdagar och fredagar är de dagar som gäller under våren. Måndagarna viks huvudsakligen åt studiecirklar, torsdagar åt föreläsningar och kunskapsutbyte och ett antal fredagar blir det Grön Fredag med olika teman.

Redan den 6 februari drar en studiecirkel i gång: Ett hållbart liv, som baserar sig på Naturskyddsföreningens populära bok ”Ett hållbart liv – 365 råd” och deltagarna kommer under åtta måndagar att få fördjupa sig och diskutera frågor kring bland annat mat, resor, återbruk och konsumtion

– Vi är många som funderar kring hur vi kan leva mera hållbara liv och med den här studiecirkeln vill vi inspirera och uppmuntra till att skapa nya hållbara vanor – tillsammans. Alla diskuterar vi ju nu hur vi kan spara energi, men också hur vi kan minska matsvinnet, kemikaliebanta, ta hand om och vårda det vi har i stället för att köpa nytt. Det här är några av de frågor vi kommer att ta upp i studiecirkeln ”Ett hållbart liv”, och tillsammans diskutera och utmana varandra att skapa nya hållbara vanor i vårt vardagsliv, säger Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY Innovation.

Öka medborgarengagemang
ElectriCITY Innovation i Hammarby Sjöstad startade som ett medborgarinitiativ med målet att Sjöstaden ska vara en klimatneutral stadsdel 2030. Hittills har mycket av arbetet handlat om infrastrukturfrågor som till exempel energieffektivisering av fastigheter i samverkan med Sjöstadsföreningens bostadsrättsföreningar. Med aktiviteterna i GlashusEtt hoppas man att kunna ta vara på och bidra till ett ökat medborgarengagemang i hållbarhetsfrågor.

– Vi vet att det finns ett stort engagemang och mycket kunskap kring frågor om cirkulär ekonomi, de globala målen och ett mer hållbart levnadssätt i Sjöstaden. Och förhoppningen är att GlashusEtt ska bli en plats där vi tillsammans bidrar till att skapa detta, utbyter erfarenheter och sporrar varandra. Det kan handla om allting från att arrangera en klädbytardag, starta en studiecirkel och fördjupa sig i något ämne, dela med sig av sina kunskaper kring balkongodling, eller hur man lagar sina prylar i stället för att köpa nytt. Och vi hoppas att Sjöstadsbor hör av sig till oss på ElectriCITY Innovation med sina idéer så kan vi gemensamt försöka förverkliga dom i GlashusEtt, säger Jörgen Lööf.

Vårens teman
Några av de teman som kommer att avhandlas i GlashusEtt under våren är: Lokala energigemenskaper – vad innebär det, odla hemma, städa klimatsmart, hur vi kan bidra minska plastens påverkan genom att sortera smartare, göra egen klimatsmart hudvård, skapa gourmetmat av matsvinn, handla klimatsmart … och mycket mer. Programmet fylls på kontinuerligt.

Att bo i Hammarby Sjöstad innebär också att bo i en stadsdel som planerades för att bli miljösmart, byggd på den senaste miljötekniken. Det hela startade när Stockholm beslutade sig för att ansöka om OS 2004 och OS-byn som skulle vara i Hammarby Sjöstad. För att få OS sattes ett övergripande mål om att halvera miljöpåverkan. Hammarbymodellen skapades som beskriver hanteringen av vatten, energi och avfall. Energiförbrukningen i fastigheterna skulle bli låg, allt fler skulle välja kollektivtrafiken, avloppsvattnet skulle omvandlas till fjärrvärme och matresterna till biogas för köksspisar, bussar och bilar. Det är detta som människor från hela världen kommer hit för att titta på.

Hur gick det? Hur fungerar det i dag? Och hur kan alla som bor i Hammarby Sjöstad bidra till att det kan fungera ännu bättre?

Det är temat för den första föreläsningen i GlashusEtt under våren där Sjöstadsguiden Inger Johansson, som följt utvecklingen av Hammarby Sjöstad från de första planerna, tar med oss på en resa från tidigt 1990-tal mot framtiden.