Erfarenheter från medborgarinitiativ i Sjöstan sprids vidare

Stadsdelar med bara några år på nacken behöver förnyas. Det är vad ElectriCITY Innovation fann i sitt arbete med fastigheters energiprestanda i Hammarby Sjöstad och som nu bekräftas när erfarenheterna kommer till nytta i ett område som byggdes ungefär tjugo år efter Sjöstan – Norra Djurgårdsstaden.

Samarbetet mellan stadsdelarna drivs i ett projekt med stöd från innovationsmyndigheten Vinnova. Tanken är att det fokus som projektet nu lägger på energiförbättringar på sikt ska breddas till andra områden som logistik och transport med bland annat elbilsladdning, cirkulär ekonomi och stadsodling. Men nu görs åtgärder för att förbättra fastigheters energianvändning och på sätt spara pengar för de boende.

– I Hammarby Sjöstad gjordes besparingar på upp till 80 procent. I och med att husen nere i Norra Djurgårdsstaden är byggda senare har de generellt bättre energivärden, men det finns undantag och uppe i Hjorthagen har några hus stor sparpotential, säger Richard Ljungberg, projektledare från ElectriCITY.

Arbetet i Norra Djurgårdsstaden inleddes med energikartläggningar av fastigheterna. Willy Ociansson som arbetat med energifrågor sedan 1970-talet och är en av Sveriges främsta energikonsulter gjorde en grundlig genomgång i några bostadsrättsföreningar för att hitta energitjuvar. Och både små och stora fel och problem upptäcktes. I Norra Djurgårdsstaden upptäcktes bland annat oisolerade vindar och värmeslingor som värmer mitt i sommaren.

Slutsatserna från dessa kartläggningar presenterades sedan på två möten med ett 40-tal energiintresserade från olika föreningar. Tanken är att dessa energimöten ska fortsätta och stimulera och sporra föreningar att hjälpa varandra att spara pengar.

Den metod för att skapa engagemang bland bostadsrättsföreningar som skapades i Sjöstan och nu används i Norra Djurgårdsstaden har dokumenterats och blivit till en enkel handbok som erbjuds andra stadsdelar och kommuner.

– Inte minst med höga energipriser hoppas vi att handboken ska ge andra motivation att ta initiativ till besparingar. Sedan är det bara att fortsätta med andra frågor som engagerar i området, säger Richard Ljungberg.

Projektet i Norra Djurgårdsstaden pågår i två år. Energimötena kompletteras med en digital plattform där man kan följa fastighetens energianvändning, kommunicera med andra föreningar och få hjälp vid investeringar.

Du kan bläddra i handboken genom att klicka på bilden. Om du vill ladda ner den som pdf så klickar du HÄR