Fjärdeklassare skapar klimatsmarta framtidsprodukter

En scanner som visar kvaliteten på träd. Ett par skor som också fungerar som elsparkcykel och en återanvändbar pizzakartong. Det är bara några av de klimatsmarta framtidsprodukter som fjärdeklassarna på Lugnets skola i Hammarby Sjöstad visade upp i slutet av vårterminen efter att under två veckor ha arbetat koncentrerat med projektet Framtidsspanarna, ett samarbete mellan Lugnets skola och ElectriCity som i år genomfördes för fjärde gången.

Fjärdeklassarna har under två veckor arbetat koncentrerat med att ta fram ritningar och modeller på klimatsmarta produkter och tjänster som är anpassade för Hammarby Sjöstad.

– Det här är ett projekt som är på riktigt för eleverna, genom att många ämnen samverkar får de en helhetsbild och de får också respons av personer som kommer utifrån. De lär sig massor på de här två veckorna, säger Ann Walter de Perlét, ansvarig lärare på Lugnets skola. 

Totalt är det 120 elever och nio pedagoger som arbetat heltid under två veckor med projektet och med det tydliga målet att avslutningen är en mässa där eleverna bygger upp montrar där de presenterar sina produkter i olika omgångar för förskolor i området, för föräldrarna och sista dagen för en jury med medlemmar från Vetenskapsakademien, lokala företagare och ElectriCity som bedömer deras arbete och utser pristagare.

– Jag är väldigt imponerad av elevernas arbete och kreativitet. Och deras presentationer av sina projekt var fantastiska, varje grupp hade 2,5 minut på sig att muntligt presentera sin produkt och juryn var mycket imponerad, säger Per Andersson på ElectriCity som har coachat eleverna under projektet. 

Alla ämnen i ett projekt
När alla skolämnen, från bild, samhällhällskunskap, svenska, matematik, teknik med flera samverkar i ett projekt ger det vinster för både lärare och elever. Och precis som i livet utanför skolan är detta ett projekt där man jobbar med tydliga deadlines.

– Vi har en tydlig struktur för arbetet, med tydliga mål och delmål. Eleverna vet att på ett visst datum måste de vara färdiga med sina skisser, för att kunna börja bygga sina produkter. En stor del av projektet är också att kunna presentera sina idéer, det är också ett arbete som eleverna måste komma i gång med i tid. De gör talarkort och övar mycket på sina muntliga presentationer, berättar Ann Walter de Perlét.

Och förutom träning i de mer traditionella skolämnena får eleverna träna på saker som samarbete, planering, ta ansvar och lösa både problem och konflikter.

– Eleverna utvecklas verkligen under dessa två veckor. Och alla kan vara med på lika villkor. De ska utveckla nya produkter, som ingen har gjort förut. Det innebär att det inte finns något rätt eller fel, och de måste ständigt vara beredda på att testa nya vägar framåt i sina projekt, säger Ann Walter de Perlét.

Framtidsspanarna
Projekt Framtidsspanarna är anpassat för årskurs 4-6. Uppgiften för eleverna var att under två veckors tid ta fram nya produkter eller tjänster som kan ha en positiv påverkan på miljön och klimatet, gärna anpassade för att kunna användas i Hammarby Sjöstad. I projektet ingick också spännande föreläsningar och man hade också besök av externa föredragshållare som gav inspiration. De elever som nu genomförde projektet i årskurs 4 kommer att göra det igen i årskurs 6, då med ännu mer fokus kring globala målen och samhällsengagemang.

Några av w innovationer som skapades under arbetet. Foto: Rickard Dahlstrand och Per Andersson