Framtidsspanarna – elever med framtidsinnovationer

– Jag har lärt mig att jag kan vara med och göra skillnad i framtiden. Orden kommer från en 11-årig elev på Södermalmsskolan i Stockholm, som tillsammans med sin grupp byggt en modell av en smart solcellslösning under det ämnesövergripande projektet Framtidsspanarna.

När mellanstadieelever får chansen att skapa framtida klimatsmarta produkter och tjänster flödar kreativiteten. Och resultaten imponerar på både lärare, föräldrar och jurymedlemmar från lokala organisationer, företag och politik.

– Jag är imponerad över hur mycket de kan om miljöfrågor och hur innovativa de är. De får mig att känna framtidshopp. Samtidigt ställer det krav på oss som är äldre att anstränga oss till hundra procent. Det sa Olle Burell, kommunfullmäktiges ordförande i Stockholm, efter att ha deltagit i juryarbetet på en skola i Hammarby Sjöstad. Samma sak säger hans kollegor i Enköping och Håbo, som fått chansen att möta innovativa elever, och i Håbo senast fanns hela kommunstyrelsen med i juryn.

Framtidsprojekt
Under sex år har ElectriCITY drivit skolprojektet Framtidsspanarna, i Hammarby Sjöstad. Syftet är att genom aktiviteter och projekt på skolorna skapa medvetenhet och engagemang kring miljöfrågor samtidigt som projekten bidrar till att eleverna får insikt i att de kan påverka och göra skillnad. Framtidsspanarna har varit mycket uppskattade, både bland elever och lärare. Varje projekt avslutas med att eleverna själva presenterar sin idé eller produkt för en jury med medlemmar från organisationer, företag och politik.

– Det här är ett projekt som är på riktigt för eleverna, genom att många ämnen samverkar får de en helhetsbild och de får också respons av personer som kommer utifrån. De lär sig massor, säger Ann Walter de Perlét, ansvarig lärare på Lugnets skola.

Några exempel på produkter som eleverna presenterat under vårens projekt. Skräpsamlande robotar, plastsamlande vattenfarkoster (som inte samlar upp fiskar), växthus av återvunnet glas på taken på flerbostadshus, aktivitetscenter inklusive boende och jobbmöjligheter för hemlösa, parkeringshus med solcellstak för direktladdning av bilar, foodtruck som gör måltider av mataffärernas matsvinn, självgående robotar som distribuerar vatten, böcker mm i afrikanska länder med mera.

– Jag är väldigt imponerad av elevernas arbete och kreativitet. Och deras presentationer av sina projekt är fantastiska, varje grupp presenterar sina produkter muntligt och jag har hittills inte träffat på en jury som inte varit mycket imponerad, säger Per Andersson på ElectriCity som coachar eleverna under projektet.

Efter projektens avslutande har en utvärdering gjorts tillsammans med skolorna och vi ser en klar tendens till fördjupade kunskaper i miljö-/klimatfrågor hos eleverna. Elever engageras också i de globala målen och hållbarhetsfrågor samt får insikt i att de tillsammans kan arbeta fram en ny produkt/tjänst, tillsammans kan lösa problem, påverka och göra skillnad.

Sammantaget har över 2 500 elever från skolor i Hammarby Sjöstad deltagit i ElectriCITYs aktiviteter sedan starten för sex år sedan och därutöver elever på Södermalm, i Enköping, Nynäshamn, Norrtälje och Håbo.

———————————————————-

För närvarande finns tre koncept som erbjuds skolorna:

  • Framtidsspanarna – Aktiviteten är anpassad för årskurs 4–6. Uppgiften för eleverna är att under 1–2 veckors tid ta fram nya produkter eller tjänster som kan ha en positiv påverkan på miljön och klimatet, gärna anpassade för att kunna användas lokalt.
  • Scrap Art – En aktivitet anpassad för elever i åk 4–6. Här gör eleverna konstverk – av skräp. Förutom att producera sitt konstverk ska eleverna också presentera tankarna bakom sitt arbete.
  • Start Up – En aktivitet för årskurs 8–9 samt gymnasiet. Uppgiften är att eleverna ska ta fram enkla affärsplaner för produkter och tjänster med miljö/klimatinriktning. Projektperioden kan sträcka sig från en heldag till en vecka, beroende på tillgång av tid.