Medborgarprojekt i Norra Djurgårdsstaden

Sjöstadsmodellen sprider sig. I Hammarby Sjöstad har många bostadsrättsföreningar arbetat tillsammans med ElectriCITY kring fastigheternas energiförbrukning för att kunna effektivisera elanvändningen och sänka energikostnaderna. Nu förs erfarenheterna vidare i Norra Djurgårdsstaden.

Boende i Norra Djurgårdsstaden träffades i september för ett första energimöte. Intresset var stort och ett drygt 50-tal personer mötte upp för att lyssna till ElectriCITYs energiguru Willy Ociansson som redogjorde för förbättringsmöjligheter han hittat vid genomgång av tre fastigheter i Norra Djurgårdsstaden. Jörgen Lööf, berättade om arbetet med energieffektiviseringar och kostnadsbesparingar i Hammarby Sjöstad och Rickard Dahlstrand om möjligheterna till smartare elbilsladdning.

Mötet arrangerades av HIND, Norra Djurgårdsstadens motsvarighet till Sjöstadsföreningen och är en del i projektet Medborgarengagemang som plattform för minskad klimatpåverkan. Projektet, som har stöd från Vinnova, ska vidareutveckla den metod som ElectriCITY med stor framgång tagit fram genom ett antal medborgardrivna aktiviteter i Hammarby Sjöstad och som involverat medborgare, företag och lokala fastighetsägare. Arbetet har bland annat innehållit energioptimering av fastigheter, investering i förnybar energi och energikartläggningar. Ett arbete som har varit till stor nytta för både medborgarna och klimatet.

Det övergripande och sammanhållande i metoden är strävan efter en klimatneutral stadsdel 2030.

– Det vi vill göra i Norra Djurgårdsstaden är att bidra till att skapa en mer klimatsmart stadsdel genom organiserad samverkan, säger Richard Ljungberg, projektledare, ElectriCITYmetoden stärker samverkan mellan civilsamhället, medborgarna, och den privata och offentliga sektorn, säger Richard Ljungberg, projektledare, ElectriCITY.

Det här är något vi hoppas kan användas i många andra stadsdelar, städer och kommuner och det första steget är att tillsammans med bland annat HIND i Norra Djurgårdsstaden anpassa metoden och arbetet till de specifika behov och förutsättningar som finns i stadsdelen. Starten kommer på samma sätt som i Hammarby Sjöstad, att vara energifrågan.

Projektet ska tydliggöra, dokumentera och vidareutveckla ElectriCITYs metod för samverkan.

Projektet är en samverkan mellan ElectriCITY i Hammarby Sjöstad, HIND (Hjorthagens Intresseföreningen Norra Djurgårdsstaden), Exploateringskontoret i Stockholm stad och Locallife.

Foto: Lennart Johansson/Stockholms stad. (CC BY-NC 2.0)