Hammarby Sjöstad är högintressant i dagens energidebatt. Sjöstaden är en av de platser i landet där det pågår försök med energigemenskaper, det vill säga att man kopplar ihop byggnader som ligger nära varandra i ett mindre system där man kan lagra och dela lokalt producerad energi inom ett så kallat mikronät.

ElectriCITY Innovation i Hammarby Sjöstad driver projektet, som är en del av ett större forskningsprojekt med stöd av Energimyndigheten, i samverkan med bostadsrättsföreningar och näringsidkare i området. I slutet av september träffades närmare fyrtio av Sjöstadens bostadsrättsföreningar och verksamheter för att ta del av den senaste utvecklingen, lära av varandra och hitta gemensamma lösningar framåt. Och en sak är klar, det finns många energismarta bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad, som vill bli ännu energismartare.

– Det ska vara lönsamt att vara klimatsmart, sa Jörgen Lööf, ElectriCITY Innovations vd, i sin inledning.

Det finns många goda exempel från Hammarby Sjöstad och det arbete som många bostadsrättsföreningar genomfört i samarbete med ElectriCITY när det gäller energikartläggningar av sina fastigheter och genomförande av åtgärdsprogram, som sänkt föreningarnas kostnader.

– I Hammarby Sjöstad har vi under flera år jobbat med energieffektiviseringar tillsammans med Sjöstadsföreningen. Det har resulterat i stora energi- och kostnadsbesparingar. Genom det här projektet kan vi ta nästa steg och testa produktion av förnybar energi i mikronät som möjliggör lagring och delning av energi mellan fastigheterna.

I det nu pågående forskningsprojektet handlar det om att gå vidare och skapa energigemenskaper, mikronät, i tre geografiskt avgränsade områden i Hammarby Sjöstad. Vilket innebär att de fastigheter som ingår kan dela med sig av överskott till andra fastigheter i samma energigemenskap och på så sätt bland annat parera för effekttoppar i energiåtgången. De tre områden som ingår har dessutom olika karaktär, ett område består enbart av fastigheter med bostadslägenheter, i ett område är det ungefär hälften-hälften när det gäller lägenheter och verksamheter och i det tredje området dominerar näringsverksamheter. Förutom Hammarby Sjöstad ingår ett nybyggnationsområde i Örebro i forskningsprojektet, så sammantaget kommer denna variation mellan områden att ge många intressanta insikter i forskningsprojektet.

– Förutom de rent tekniska systemlösningarna ska projektet även se över riktlinjer för upphandlingar och regelverk så att lönsamma affärsplaner kan skapas för framtidens energigemenskaper både i Sverige och internationellt, säger Jörgen Lööf.

Närproducerat och delbart kapar topparna
Vad är då nyttan med energigemenskaper och mikronät? Ett skäl som är mer aktuellt än någonsin just nu är att minska sårbarheten genom närproducerad el (solceller) som distribueras mellan intilliggande byggnader. Ett annat mål är att minska effektbehovet, det vill säga när det används mycket energi under kort tid och det uppstår toppar i energiförbrukningen, genom att lokalt kunna lagra och fördela energi inom en energigemenskap.

– I stället för att fastigheterna med solceller på taken skickar ut sitt överskott på det allmänna elnätet så delar de med sig till fastigheter i närheten, vilket innebär att vi får närproducerad el som vi delar på inom kollektivet samtidigt som vi reducerar miljöpåverkan. Och om vi dessutom kan lagra energin inom en fastighet, eller gemensamt, får vi ännu större effekt, säger Willy Ociansson, ElectriCITY, expert på energieffektivisering i fastigheter.

Projektet som nu är i startgroparna kommer också att i samverkan med deltagande bostadsrättsföreningar och företagspartners att titta närmare på bland annat möjligheter till energilagring, möjligheten att minska antalet privata elabonnemang i fastigheterna för att istället ha ett gemensamt, en digital plattform för både styrning och insyn i energiåtgången och nya former av energistyrsystem.

– Det här är någonting vi hoppas kunna sprida i hela Sjöstaden, och syftet är att hitta en modell som inte bara här, utan det ska vara något som passar på fler orter. Men just nu inom projektet är det tre områden vi jobbar med, säger Jörgen Lööf.

Läs mer om projektet

Om projektet 

Projektet ”Systemförändring med lokalt delad energi” är ett samarbete mellan ett flertal partners, bland andra Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och det statliga forskningsinstitutet RISE som fungerar som koordinator. ElectriCITY Innovation kommer att vara delprojektägare för att genomföra testbäddar av mikronät i Hammarby Sjöstad. Övriga projektpartners är Örebro kommun, Ellevio, Enstar, Ferroamp, KTC, Siemens, E.On, Power2U och Sjöstadsföreningen.

I projektet ska riktlinjer formuleras för upphandlingar och lagar och regelverk så att tjänster, innovationer och affärsplaner kan skapas för att realisera effektiva energigemenskaper i Sverige. Projektet skall göra Sverige internationellt ledande inom innovativa energitjänster och möjliggöra energiomställningen inom ny- och befintlig bebyggelse.

Den totala budgeten beräknas till drygt 58 miljoner kronor, varav knappt hälften finansieras via Energimyndigheten. Projekttiden är fyra år.