240 unga konstnärer har dammsugit Hammarby Sjöstad på användbart skräp under hösten. Och resultatet? Lika många kreativa konstverk baserade på innovativa tankar kring miljö, material och återvinning.

Det är eleverna i fjärde och femte klass på Lugnets skola i Hammarby Sjöstad som har deltagit i ElectriCITYs projekt Scrapart – ta fram konst av skräp. Per Andersson, ElectriCITY, har tillsammans med konstnären Henric Gustafson, lett projektet som också inneburit att eleverna fått träffa personer verksamma inom miljöarbetet i stadsdelen som inspirerat och diskuterat med de unga konstnärerna.

– Eleverna har tyckt att det varit ett roligt arbete. De har fått vara kreativa och se vinsterna av att skapa. Det har också varit många spännande diskussioner om miljö, hållbarhet, naturresurser, vindkraft och solenergi och vad olika material kan symbolisera. Det är roligt att se hur mycket de kan om miljöfrågor, säger Linn Larsen, lärare i årskurs 4 på Lugnets skola.

En vecka hade eleverna till förfogande för projektet och sedan var det dags för jurybedömning med en utomstående jury med medlemmar från lokala företag, föreningar, konstnärer och ElectriCITY. Förutom att visa upp sitt konstverk fick eleverna också presentera tankarna bakom sitt arbete. Och här fick juryn ta del av många intressanta motiveringar, för en del elever var fokus att skapa ett vacker konstverk av material andra förkastat, några skapade bilder av ett nedskräpat nu och en renare framtid. Många tog också tillfället i akt att presentera förslag på fantastiska uppfinningar som skulle lösa problemen med nedskräpning på gator, i naturen och i haven.

– De har gjort ett fantastiskt jobb. Det finns mycket konstnärlig talang och kreativitet bland eleverna. Det bådar väl för framtiden, säger Tobias Roos, konsthandlare och en av jurymedlemmarna.

– Jag är helt fascinerad över all kreativitet, men också av tankarna bakom konstverken. De här eleverna är samhällsmedvetna, de tänker på miljön. Och det är viktigt att vi vuxna lyssnar – och lär, säger Selene Samuelsson, ordförande i Tryggt och Snyggt och samordnare av nattvandringarna i Sjöstan.

När projektet var avslutat ställdes det ut på skolan där föräldrar och andra anhöriga kunde ta del av konstverken. Ett trettiotal av Scrapart-konstverken ställdes också ut på ElectriCITYs event Grön Fredag på GlashusEtt.

Några av elevernas konstverk, samt juryn tillsammans med skolans lärare som blev de första mottagarna av ett Scrapartdiplom.

Foto:
Rickard Dahlstrand
Carina Näslundh