Energigemenskap bildad av bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad

Energigemenskapens nyvalda styrelse, från vänster: Jonas Lindberg, Fredrik Dalén, Jan Franson, Ulrika Jardfelt (ordförande), Richard Ljungberg. Saknas på bilden: Carl-Gustaf Sjömark.

 

I Hammarby Sjöstad i Stockholm har det pågått ett intensivt och innovativt arbete med energieffektivisering i områdets bostadsrättsföreningar i mer än tio år, med sikte på att Sjöstaden ska bli klimatneutral till år 2030. Medborgarinitiativet ElectriCITY Innovation har samordnat arbetet med 56 bostadsrättsföreningar i området och arbetet har varit framgångsrikt, många föreningar har effektiviserat sin elanvändning och minskat sina kostnader.

Nu tas ett nytt steg. I veckan bildades Stockholms första energigemenskap – ”Energigemenskap Hammarby Sjöstad”.

Det är sex bostadsrättsföreningar som har gått samman i Energigemenskapen, som är organiserad i en ekonomisk förening. Ändamålet med Energigemenskapen är att föreningarna ska arbeta tillsammans för att skapa miljömässiga, ekonomiska och sociala gemenskapsfördelar för medlemmarna. Detta genom att bland annat skapa möjligheter att dela på el och lagring för att effektivisera och minska den totala energiförbrukningen, minska effektuttaget samt minska kostnaderna.

– EU har infört ett nytt regelverk som ska underlätta att skapa energigemenskaper, lokala sammanslutningar där medlemmarna tillsammans ska kunna producera och dela el med varandra. Det regelverket är grunden för den energigemenskap vi bildat nu. En av de frågor vi ska arbeta med är hur vi tillsammans kan hantera den effektbrist på el som finns i Hammarby Sjöstad, säger Ulrika Jardfelt, energispecialist med inriktning på fastigheter och klimatomställning. Ulrika har tidigare bland annat varit affärsområdeschef för affärsområde Värme på Vattenfall och är nu nyvald ordförande i energigemenskapen.

– Primärt ska vi lösa hur det ska gå till att dela el med varandra i praktiken och hur den teknikplattform som vi bygger tillsammans med Jonas Birgersson och ViaEuropa kommer ska fungera. Sedan handlar det naturligtvis mycket om solpaneler och batterier i en tätbebyggd stad som Hammarby Sjöstad, säger Ulrika Jardfelt.

Kompetensen inom energiområdet är hög bland bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad. Sedan drygt tio år har medborgarinitiativet ElectriCITY samordnat energiansvariga i varje förening, bidragit till att det genomförts energikartläggningar i fastigheterna och arbetat med ett gemensamt erfarenhetsutbyte.

– Målet är att skapa en modell för hur en stadsdel som Hammarby Sjöstad kan bli klimatneutral till år 2030. En modell för organisation, affärsmodeller och teknik som kan spridas via Energigemenskaper både lokalt, nationellt och internationellt, säger Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY i Hammarby Sjöstad.

– Nu tar Hammarby Sjöstad ledningen när det gäller det som är det nya och lovande på energiområdet, en lokal energigemenskap – här i Stockholm och i Sverige. Det är också spets i Europa.  Med det arbete som redan har gjorts och med den kompetens som finns samlad i styrelsen har vi all anledning att räkna med verksamheten kommer att bli framgångsrik. Det är initiativ som detta som gör det så inspirerande att berätta för besökare från hela världen om vad som sker i Hammarby Sjöstad på energiområdet, säger Allan Larsson, initiativtagare till ElectriCITY och energiarbetet i Hammarby Sjöstad, som höll i ordförandeklubban under bildandet av Energigemenskapen.

Kontakt: Ulrika Jardfelt