Fem minuter kvar! I entrén hos Nacka vatten och avfall står bord uppdukade med tyger, böcker, spel, pärlor, påskägg, husgeråd, bordsunderlägg och en hel del andra prylar. Allt återbruk. Runt borden står personal från Nackas förskolor och skolor. Utrustade med tomma IKEA-kassar. Redo för skattjakt.

Det material som finns uppdukat försvinner från borden i rask takt och fyllda IKEA-kassar samlas i små öar runt väggarna. Högst upp i en kasse ligger två stora påskägg.

– Det ska bli spännande att se vad barnen kommer att skapa av äggen, säger dagmamman Lotty som är här tillsammans med sina kollegor från Lännersta. Vi ska jobba med återbruk med barnen, så detta passar perfekt.

Fyndar återbruk
För att ta till vara på det material som kommer in till Nacka kommuns kretsloppscentraler, samlas återbruksmaterial ihop fyra gånger per år och erbjuds kostnadsfritt till förskolor och skolor i kommunen. Intresset är stort. De dryga trettio platserna till utlämningarna tar snabbt slut.

– Det material vi erbjuder uppskattas och det brukar inte finnas särskilt mycket kvar när vi stänger. Målet är ju att ge skolor och förskolor i kommunen tillgång till giftfritt återbruksmaterial som kan återanvändas och få nytt liv i den pedagogiska verksamheten, så det är verkligen roligt med det stora intresset, säger Camilla Skoogh, avfallshandläggare med ansvar för miljöpedagogisk verksamhet.

Projektet är ett samarbete mellan Nacka vatten och avfall, Myrorna, Lindra, Puttis rackartyg och Youth and care som sorterar ut böcker och byggåterbruk genom personer som arbetstränar.

– Det här är toppen. Gamla saker får nytt liv. Vi har gjort många fynd i dag, säger Eleonora som tillsammans med kollegor från förskolan Upp och Hoppa, bland annat letar efter material som kan användas vid förskolan idrotts- och rörelseaktiviteter och en rejäl boxningssäck tillhör dagens fynd.

Sparar på klimatet
Det material som trots allt blir över efter 1,5 timma tar Myrorna hand om. Den här februarieftermiddagen fanns fyra lådor textil och en låda diversematerial kvar av de 71 lådor som packats upp.

Camilla Skoogh beräknar också hur stor besparingen i CO2 utsläpp blir av att sakerna återbrukas och denna gång blev det en besparing för klimatet på hela 5793 kg CO2.

– Den här gången hade jag tagit med lite byggåterbruk också, och det gick åt. Vi har tidigare år delat ut byggåterbruk direkt på våra kretsloppscentraler, men det har satts på vänt i år och vi testade att ta hit det i samband med denna utlämning, med hjälp utav Youth and care.

Text: Carina Näslundh