KTC flyttar energi till rätt ställe vid rätt tillfälle

Den 1 januari 2022 utvidgades undantagen från kravet på nätkoncession i ellagen. Det innebär att det nu går att få tillåtelse att överföra egenproducerad förnybar el mellan lokala producenter. Med ett energilager kan man kapa effekttoppar, fördela och styra användningen automatiskt för att utnyttja energin så effektivt och hållbart som möjligt. Med flexibilitetstjänster kan lokalproducenten sälja vidare el eller värme vidare för att hjälpa till med lokala kapacitetsbrister eller till kraftnät. På så sätt kan man som elkund få in intäkter och samtidigt hjälpa till med elnätens kapacitetsbrist och också med integreringen av förnybar el.

KTC är med i med i projekten Mikronät i Hammarby Sjöstad och Tamarinden i Örebro. I Tamarinden är de leverantörer till fastighetsbolaget Tornet att leverera energisystem till deras fastigheter.

–Energisystemet i Tamarinden är det unikt av sitt slag och under många år utvecklats för hur man kan snabba på energiomställningen i nybyggnadsprojekt genom att vara smarta tillsammans, säger Rikard Strid.

Målet är att skapa förutsättningar för att området ska kunna, reducera, producera, lagra och dela energi i ett lokalt energisystem. Tillsammans med Samster, som gör bakstycken till solpaneler för termiskåtervinning, kan man också leverera värme till till berget för att säkerställa att det inte kyls ner och kyla till solpanelerna för optimal funktion.

–Det gäller bara att se till så att allt det här används på rätt sätt på rätt plats vid rätt tillfälle, säger Rikard Strid. Då har vi kommit en bra bit mot målet att bli klimatneutrala i den här stadsdelen till 2030.