Storskalig och datadriven energikartläggning

Energistatistik ska vara enkel, visuell, pedagogisk och kanske till och med rolig att ta till sig. Det menar Teodor Hovenberg, vd och en av grundarna av Envista, ett företag som presenterar fakta om fastighetsenergi från ett nytt perspektiv som ger förståelse för varje byggnads förutsättningar att spara energi.

Att ta fram statistik över vilka fastigheter i en stad, eller ett fastighetsbestånd, som visar vilka byggnader som enligt energideklarationen har sämst värden är ganska enkelt. Envistas verktyg för energiuppföljning och analys visar dessutom var sparpotentialen är som störst i ett fastighetsbestånd. Och det är inte per automatik hos de byggnader som har ett G eller F i energideklarationen.

– Vårt verktyg gör det lätt att visuellt se var det är enklast och var man får mest effekt när det gäller att energieffektivisera stora fastighetsbestånd. Det är ett bra sätt att minska onödig resursförbrukning, och att styra underhålls- och driftoptimeringsinsatser på bästa sätt, säger Teodor Hovenberg

Satsa resurser på rätt ställe
Det finns en stor kompetens kring energieffektiviseringsåtgärder inom till exempel de stora fastighetsbolagen påpekar Teodor Hovenberg, som själv har lång erfarenhet som energistrateg och miljöchef på ett stort bostadsbolag. Det som saknas är den samlade överblicken som ger förståelse för vilka åtgärder som ger mest.

– Vi hade i bostadsbolaget där jag arbetade över tusen byggnader och en massa data om dessa byggnader. Och att hitta de hus som förbrukar mycket energi, det är enkelt. Tricket är att om du har 1000 eller 20 000 byggnader hur hittar du dem som sticker ut? De som förbrukar mer energi av någon anledning och som det lönar sig att göra någonting åt.

– Sedan kan du skicka ut experterna som på plats tittar närmare på de saker vi i analysen ser skulle kunna åtgärdas. En av styrkorna är att verktyget är enkelt att hantera och förstå, då vi jobbar med pedagogiska kartgränssnitt med färg, form och rörelse som visar både styrkor och svagheter på ett sätt som alla förstår, berättar Teodor.

Personlig tränare inom energieffektivisering
De data som Envista använder sig av kommer från statistik och dokumentation hos olika offentliga källor och när man lägger till data från energibolag, fastighetsbolag och kommuner man arbetar med ger det ett gediget underlag för att kunna göra en mångdimensionell analys – och visualisera – tillståndet hos ett fastighetsbestånd. Det handlar om bland annat energiprestanda, energiklass, underhållsstatus, underhållsplaner, kundnöjhet hos brukarna. Ju fler som kan samverka, desto bättre underlag.

– Vi jobbar för att skapa objektivitet. Delade data, delad förståelse av energisystemet och utmaningarna i fastighetsbestånden. Vi kan också visualisera brister, styrkor och trender och möjligheter på ett sätt så att både lekmän och beslutsfattare ska kunna förstå vad det är värt att investera i.

Inspirationen till visualiseringen kommer bland annat från Hans Rosling som Teodor Hovenberg hade kontakt med i Envistas tillblivelse.

– Vi vill ju plocka mycket av den typen av pedagogik. Som inspirerar och gör att folk ska känna sig lite smartare och mer insatta. Och våga ta beslut. Visualisering och pedagogik är en nyckel. I vårt verktyg kan du nästan flyga omkring som i ett dataspel, du får en överblick och kan göra nedslag och ”leka” med ditt fastighetsbestånd och undersöka vad som händer om du vidtar olika åtgärder.

I mångt och mycket vill Teodor Hovenberg och hans kollegor fungera som personliga tränare. De hjälper till med analysen och hjälper till att se vad som bör göras. Jobbet på plats i fastigheterna gör bolagen själva. Sedan är det dags för en ny avstämning och analys, vad har hänt, vilka resultat har det gett och hur man går vidare från det nya läget.

Teodor Hovenberg medverkande på Kapitaldagen, som arrangerades av ElectriCITY Innovation, Viable Cities och Internetstiftelsen i november 2023. Se presentationen här


Text: Carina Näslundh