Fem frågor till Hanna Eriksson-Lagerberg som leder Smart City Sweden i Hammarby Sjöstad

Fråga: Vem är du och vad är Smart City Sweden?
Jag har arbetat med svensk miljöteknikexport i tio år, bland annat på Svenska Handelskammaren i Paris och under flera år på IVL, Svenska miljöinstitutet. Nu leder jag IVLs Smart City Sweden på Hammarby Kaj 18, där vi tar emot besökare från hela världen, intresserade av Sveriges sätt att bygga hållbara städer.
Fråga: Varför Smart City Sweden, räcker det inte med GlashusEtt, som har tagit emot internationella gäster i över tio år?
Svar: GlashusEtt med Erik Freudentahl och Malena Karlsson har gjort ett enormt arbete för att göra Hammarby Sjöstad och Stockholm känt som en förebild för modern stadsbyggnad. Men nu är det Stockholm Vatten som är ansvarig för GlashusEtt och som vill använda lokalerna för andra ändamål. Därför har Smart City Sweden etablerats. Vi har till skillnad från GlashusEtt en uttalad uppgift att främja svensk export. Vi ska informera inte bara om Hammarby Sjöstad utan också om hållbar stadsbyggnad i hela Sverige.
Fråga: Vilka är det som kommer hit?
Svar: Vi får på samma sätt som GlashusEtt besökare från hela världen, men vi riktar in oss mer på dem som kan och vill göra affärer med svenska företag. Vi har sedan invigningen haft drygt 1700 besökare från Kina, Indien, Ryssland, Uruguay, Marocko, Mexiko, Tjeckien, Vietnam, Japan, Iran, Thailand, Etiopien, Malaysia, Spanien, Bolivia, Brasilien, Sydkorea, Kanada och Holland.
Fråga: Vad är det som intresserar besökarna?
Svar: Man vill veta hur man planerade och byggde Hammarby Sjöstad, vilka miljö- och klimatkrav som gäller, vad det kostade och hur finansiering gick till. Envacs sopsuganläggning är också något som många besökare vill se. Den är unik och många önskar de kunde ta efter hur vi i Sverige sorterar våra sopor och kramar ur energi ur avfallet. Man vill också veta mer om planerna för Hammarby Sjöstad 2.0, dvs hur innovationsplattformen ElectriCITY vill ta stadsdelen till nästa nivå av hållbar stadsutveckling med smart och förnybar energi, omställningen till elfordon, cirkulär ekonomi och delningsekonomi.
Fråga: Vad vet du om Hammarby Sjöstad, som du kan informera besökarna om.
Svar: Jag har bott i Hammarby Sjöstad, känner stan väl. Det är en fantastisk stadsdel på alla sätt och vis!