Intresserad av återvinning? Var med i referensgruppen kring plaståtervinning

ElectriCITY i Hammarby Sjöstad deltar i projektet ”Medborgarengagemang som plattform för minskad plast i restavfallet”. Projektet är finansierat av Vinnova och Stockholm Exergi, Stockholm Vatten och Avfall, Envac och ett antal medborgardrivna organisationer är projektpartners. Projektets mål är att i ett pilotprojekt ta fram, testa och implementera modeller för att utforska incitamenten för hushållen att öka sorteringen av plastavfall.

Nu vill vi starta en referensgrupp ”Plaståtervinning i Sjöstan” för den del av projektet som vi ska genomföra i Hammarby Sjöstad.

Ambitionen med referensgruppen är att få kunskap och perspektiv från medborgare i Sjöstan på de insatser som genomförs i ett pågående pilotprojekt.

Deltagande i referensgruppen innebär att delta i två möten under hösten och två under våren, samtliga på kvällstid på Unity, på Heliosgatan.

Vill du vara med? Gör en intresseanmälan här.
Besked om du kommit med i referensgruppen kommer att skickas ut via mail.

Delta i forskningen: Rapportera värmeproblem i stadsmiljö

Greenovation Stockholm i Almedalen 27 juni

Städer som katalysator för grön omställning. Både klimatomställning och digital omställning – en färdplan för ledarskap

Klimatpolitikens stora utmaning är att genomföra omställningen i städer och tätorter. De omfattar bara tre procent av jordens yta, men svarar för över 70 procent av klimatutsläppen. Det behövs någon som tar global ledarskap i den dubbla omställningen (klimatomställning och den digitala omställningen).

Stockholm Green Innovation District är Stockholms nya tillväxtområde för innovation och hållbarhet, ett område från Årsta till Sickla med Tvärbanan som sammanbindande led. Vi sammanför innovation från marknaden, spetskompetens från akademin, genomförandeförmåga från stadsutvecklande parter och styrkan i ett aktivt medborgarengagemang.

I arbetet ingår att översätta färdplanen ”Greenovation Stockholm 2030” till en digital tvilling. Denna digitala version kommer att göra det möjligt att på ett helt nytt sätt kommunicera färdplanen, engagera medborgare, skapa dialog och nytänkande.
Hör mer om Stockholm Green Innovation District i Almedalen, tisdag den 27 juni kl 15.45–16.30

Allan Larsson, Stockholm Green Innovation District – om en global modell för klimatomställning
Daniel Dersén, Internetstiftelsen – om digitalisering för ett hållbart Sverige
Johan Magnusson, Göteborgs universitet – om digitaliseringens roll som möjliggörare för klimatneutrala städer.

Tid: Tisdag 27 juni kl 15.45-16.30
Plats:  Teaterskeppet, ”Lilla Matsalen”
Arrangör: Stockholm Green Innovation District, ElectriCITY Innovation, Greenovation Stockholm, Internetstiftelsen

Erfarenheter från medborgarinitiativ i Sjöstan sprids vidare

Stadsdelar med bara några år på nacken behöver förnyas. Det är vad ElectriCITY Innovation fann i sitt arbete med fastigheters energiprestanda i Hammarby Sjöstad och som nu bekräftas när erfarenheterna kommer till nytta i ett område som byggdes ungefär tjugo år efter Sjöstan – Norra Djurgårdsstaden.

Samarbetet mellan stadsdelarna drivs i ett projekt med stöd från innovationsmyndigheten Vinnova. Tanken är att det fokus som projektet nu lägger på energiförbättringar på sikt ska breddas till andra områden som logistik och transport med bland annat elbilsladdning, cirkulär ekonomi och stadsodling. Men nu görs åtgärder för att förbättra fastigheters energianvändning och på sätt spara pengar för de boende.

– I Hammarby Sjöstad gjordes besparingar på upp till 80 procent. I och med att husen nere i Norra Djurgårdsstaden är byggda senare har de generellt bättre energivärden, men det finns undantag och uppe i Hjorthagen har några hus stor sparpotential, säger Richard Ljungberg, projektledare från ElectriCITY.

Arbetet i Norra Djurgårdsstaden inleddes med energikartläggningar av fastigheterna. Willy Ociansson som arbetat med energifrågor sedan 1970-talet och är en av Sveriges främsta energikonsulter gjorde en grundlig genomgång i några bostadsrättsföreningar för att hitta energitjuvar. Och både små och stora fel och problem upptäcktes. I Norra Djurgårdsstaden upptäcktes bland annat oisolerade vindar och värmeslingor som värmer mitt i sommaren.

Slutsatserna från dessa kartläggningar presenterades sedan på två möten med ett 40-tal energiintresserade från olika föreningar. Tanken är att dessa energimöten ska fortsätta och stimulera och sporra föreningar att hjälpa varandra att spara pengar.

Den metod för att skapa engagemang bland bostadsrättsföreningar som skapades i Sjöstan och nu används i Norra Djurgårdsstaden har dokumenterats och blivit till en enkel handbok som erbjuds andra stadsdelar och kommuner.

– Inte minst med höga energipriser hoppas vi att handboken ska ge andra motivation att ta initiativ till besparingar. Sedan är det bara att fortsätta med andra frågor som engagerar i området, säger Richard Ljungberg.

Projektet i Norra Djurgårdsstaden pågår i två år. Energimötena kompletteras med en digital plattform där man kan följa fastighetens energianvändning, kommunicera med andra föreningar och få hjälp vid investeringar.

Du kan bläddra i handboken genom att klicka på bilden. Om du vill ladda ner den som pdf så klickar du HÄR

 

350 elever inspirerar med hållbara uppfinningar och konstverk

Studiecirkel – ett hållbart liv

Allaktivitetshus för ett hållbart Sjöstaden

Grönt byggande

Medborgarhus för hållbarhet i Hammarby Sjöstad

Skräpkonst med miljötanke