Studiecirkel – ett hållbart liv

350 elever inspirerar med hållbara uppfinningar och konstverk

Allaktivitetshus för ett hållbart Sjöstaden

Grönt byggande

Medborgarhus för hållbarhet i Hammarby Sjöstad

Skräpkonst med miljötanke

Stort intresse för att arbeta på coworking-kontor bland de boende i Hammarby Sjöstad

Pandemin har förändrat vårt sätt att arbeta, och var vi arbetar. Att alla medarbetare fysiskt ska befinna sig på företagets kontor varje dag är inte längre en självklarhet. Arbetslivet har blivit mer flexibelt och begreppet coworking är hetare än någonsin. Det återspeglar sig också när Sjöstadsborna i en Novusundersökning har svarat på frågor kring distansarbete. Hela 50 procent anger att de gärna skulle arbeta på en co-working-arbetsplats i närområdet några dagar i månaden.

Av de som svarade på undersökningen hade 61 procent under 65 år ett arbete där det går att jobba hemifrån. Av de personer som har möjlighet att arbeta distans så svarar hela 50 procent att de skulle vara intresserade att ibland arbeta på ett co-working-kontor i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Bland denna grupp av intresserade skulle nära 4 av 10 vilja arbeta ofta (10 dagar per månad eller mer) från ett sådant kontor.

En av flera coworking-platser i Hammarby Sjöstad är UNITY, som öppnade i november 2021 i den före detta Transformatorverkstan, en gammal industrilokal med imponerande tio meter högt i tak.


– Det är glädjande att det är så många som ser fördelar med att kombinera hemarbete med kontorsplats i närområdet. Jag tror många är trötta på att jobba hemifrån och vill dela kontor med människor från olika branscher. De vill utöka sitt nätverk eller bara variera sin arbetsplats och dessutom få tillgång till all service som ett kontorshotell erbjuder såsom bemannad reception, skrivare, gratis kaffe och te, mötesrum med modern teknik och tysta telefonbås, säger Louise Bjurenvall, Commercial Manager, på Unity i Hammarby Sjöstad.

ElectriCITY Innovation är ett av de företag som har ett antal flexibla kontorsplatser på Unity.


– Begreppet arbetsplats har fått en ny innebörd, i dag jobbar vi flexibelt, på plats och på distans. Kontoret blir mycket mer av en mötesplats för kreativa möten. Och vi behöver kanske mer än en kreativ mötesplats i framtiden, du kanske jobbar på ett företag där du en del av din tid arbetar du hemifrån och en del av tiden från en coworking-arbetsplats i ditt närområde. Det är ytterligare ett sätt att utöka dina kontaktytor och möta personer från olika verksamheter. Den framtida hybridarbetsplatsen kan se ut på många olika sätt, säger Lennart Backlund, kommunikatör på ElectriCITY Innovation.

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av ElectriCITY. Syftet med undersökningen är att få en bild av hur de som bor i Hammarby Sjöstad upplever olika delar inom ElectriCITYs fokusområden. Undersökningen är genomförd via telefonintervjuer. Totalt har 300 intervjuer genomförts, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 34 %.

Läs undersökningen om coworking, pdf

Innovationer för ett hållbart matsystem

ElectriCITY Innovation i Hammarby Sjöstad har blivit utvalda att delta i Vinnovas insats för att bidra till att utveckla ett mer hållbart matsystem. På sikt är målet innovationer inom matområdet som bidrar till att vårda både miljön och människors hälsa, samtidigt som det försörjer oss med mat, jobb och livskvalitet.

– Det finns så mycket som vi kan åstadkomma tillsammans, säger Josefin Danielsson på ElectriCITY som tillsammans med Annie Albåge deltog i en första träff på Vinnova, där Vinnova samlat en grupp kreativa aktörer som gemensamt ska utveckla idéer och innovationsmiljöer för ett mer hållbart matsystem.

Sverige har stor potential att höja innovationsförmågan så att matsystemet bidrar till att vårda både miljön och människors hälsa. Och inom satsningen på ett mer hållbart matsystem har Vinnova identifierat fem nyckelområden:

  • Regenerativ, resilient och naturpositiv matproduktion
  • Proteinskiftet
  • Food tech för framtidens mat
  • Preventiv hälsa genom mat
  • Hållbara matvanor hos unga

– Behovet av förnyelse och innovation är så akut att det inte räcker att bara optimera dagens system. Vår satsning ska ge nyckelaktörer med radikalt nya idéer bättre förutsättningar att tillsammans experimentera och bygga kapacitet att transformera livsmedelsområdet, säger Jenny Sjöblom, ansvarig för satsningen på Vinnova.

Satsningen är uppdelad i olika steg, där det första steget som ElectriCITY nu medverkar i ska ge möjlighet för olika nyckelaktörer att mötas, skapa gemensamma mål och bygga kapacitet för att tillsammans transformera matsystemet.

Stärkta möjligheter för ElectriCITYs medlemmar att göra affärer utomlands

Ann-Sofi Gaverstedt, Managing Director, URBS och vice ordförande ElectriCITY Innovation. Foto: Lennart Backlund

ElectriCITY Innovation har förstärkt sitt internationella arbete genom att integrera organisationen Urban Tech Sweden (UTS) i sin verksamhet. Urban Tech Sweden bildades 2019 av Teknikföretagen i syfte att vara en länk mellan Sveriges intressenter inom den hållbara staden och den internationella affären.

– Det finns en stark internationell efterfrågan på kunskap, finansiering och teknik för en hållbar omställning. Sverige har en av världens största samlade portföljer för urbana lösningar, för att verka för en hållbar omställning i städer. Vi har stor kunskap inom området och finansiella verktyg för hållbara projekt men utmaningen är att kunna nå ut och hitta de rätta affärspartnerna, säger Ann-Sofi Gaverstedt, Managing Director, URBS och även vice ordförande för ElectriCITY Innovation.

Större delen av de svenska företagen är småskaliga, arbetar med enskilda komponenter och har inte tillräckliga resurser för att kunna satsa det som krävs för att kunna vinna affärer. Det är bland annat där UTS har sin styrka, som en organisation som på ett sammanhållande sätt kan bemöta efterfrågan och som kan bidra till att sätta ihop helhetslösningar.

Starkare internationellt
En sammanslagning av ElectriCITY och UTS stärker båda organisationernas verksamhet. ElectriCITY får möjlighet att ytterligare stärka sitt internationaliseringsarbete och utöka medlemmarnas möjligheter till internationell utveckling.

– Det är en win-win situation där vi får stora möjligheter til gemensam utveckling. Och det innebär att ElectriCITYs medlemmar äntligen får en möjlighet att i samverkan med andra företag delta i internationella projekt utan att behöva ta stora ekonomiska risker, säger Jörgen Lööf, vd, ElectriCITY Innovation.

För UTS innebär det att man stärker sin kunskapsnärvaro i lokala stadsprojekt i Sverige som företag kan använda som bas för internationalisering. Urban Tech Sweden mission är att öka exporten av sammanhängande systemlösningar med hjälp av ElectriCITYs medlemmar och partners och därmed öka takten i städernas klimatomställning.

Förutom övrig nytta som ElectriCITYs verksamhet ger medlemmarna så möjliggör exportverksamheten följande:
• Tillgång till finansierade internationella projekt utan att egna resurser behöver nyttjas.
• Minskad risk som föreligger i början av en affärsprocess innan ett kontrakt kan skrivas och även under projektet då affärsägandet ligger hos en annan aktör.
• Ingå i ett större eko-system av organisationer som behövs för att kunna genomföra projekt.
• Tillgång till kunskap och nätverk för att strukturera projekt så det blir investeringsbara.

– Vi söker nya projekt att titta vidare på. Vi har kunskap att stötta projekt kopplat till fastigheter, energisystem och infrastruktur och ser helst att projektets totala storlek överstiger 100-200 miljoner svenska kronor och där värdet för det svenska och nordiska kan överstiga 30 procent för att lösgöra finansiering från det nordiska finansieringssystemet, säger Ann-Sofi Gaverstedt.

Nya former av energigemenskaper utvecklas i Hammarby Sjöstad