Hela fastighetens styrning i en app – sparar tid, pengar och klimat

Visionen för samverkansprojektet ”Öppna plattformar för fastighetsautomation” är att skapa öppna plattformar med data som enkelt kan delas mellan olika aktörer inom fastighetsbranschen för att bidra till en effektiv och flexibel energiförbrukning i fastigheterna och därmed i hela samhället. Det handlar om att utveckla öppna plattformar för nya innovativa digitala tjänster, visualiseringar och smarta styrsystem som bidrar till både sänkt energiförbrukningen och lägre kostnader.

Och klimatet har allt att vinna på effektivare hantering av fastigheternas drift för att minska resursanvändningen. Ska vi klara klimatmålen så måste vi varje årtionde halvera CO2-utsläppen, det säger FN:s klimatpanel IPCC i sina rapporter. I Sverige står fastigheterna står för cirka 40 procent av samhällets energianvändning och 20 procent av växthusgasutsläppen och det finns potential att reducera byggnaders energianvändning med omkring 30 procent enbart genom att optimera driften.

– För att snabba på omställningen inom fastighetssektorn behövs nya innovativa tjänster som ofta bygger på digitalisering. I dag saknas infrastruktur som möjliggör en snabbare uppskalning av energi- och flexibilitetstjänster. Det är den här infrastrukturen som vi ska bygga i projektet, säger Sofia Stensson, forskare på RISE och projektledare för projektet ”Öppna plattformar för fastighetsautomation”, där ElectriCITY är en av de deltagande parterna

Den pågående omställningen från fossila energikällor till förnyelsebar energi gör också att det blir trångt i elnäten. Även här kan fastigheterna användas på ett smartare sätt och bidra med flexibilitet till nätet exempelvis genom att styra uppvärmningen av en fastighet och förvärma fastigheten när man vet att det kommer att bli en effekttopp i nätet.

Förutsättningarna och intresset från branschen finns. Systemen för fastighetsautomation är på väg att bli både uppkopplade och smarta med bland annat maskininlärning och avancerad optimering. Men de befintliga systemen är ofta slutna vilket begränsar möjligheten att vidareutveckla styrningen av fastigheter och nya innovationer i form av datadrivna tjänster har svårt att driftsättas i eller vid sidan av befintliga system.

– Öppna plattformar ger fler aktörer möjlighet att bygga och lansera bättre verktyg för till exempel styr- och reglerteknik, underhåll samt visualisering som kan accelerera omställning mot energieffektivitet. Den långsiktiga visionen är att möjliggöra installation av datadrivna tjänster i fastigheter lika enkelt som man installerar en mobilapp på telefonen, säger Sofia Stensson.

En del i projektet är det fastighetsdatalabb som byggs upp I Hammarby Sjöstad och som är en plattform för att genomföra projekt i samverkan med företag och forskare. Datalabbet gör det möjligt att testa olika modeller av data i en trygg miljö.

Sofia Stensson medverkade på EC-dagen våren 2022 och presenterade projektet (11:32 min).

”Fastighetsautomation för öppna plattformar” som koordineras av det statliga forskningsinstitutet RISE pågår under två år och finansieras av Vinnova. Det är ett samarbetsprojekt med 24 fastighetsaktörer, systemleverantörer och tjänsteutvecklare, däribland ElectriCITY.

Om projektet på RISE webbplats

ElectriCITY i allt fler forskningsprojekt

– Ett fantastiskt år där vi bland annat ytterligare stärkt vår roll som forskningspartner, så sammanfattar ElectriCITYs vd Jörgen Lööf, år 2021.

När ElectriCITY höll årsstämma i början av sommaren var det ett – trots pandemi – framgångsrikt år 2021 som sammanfattades. Det samarbete som inleddes för ett par år sedan med det statliga forskningsinstitutet RISE samt KTH, har resulterat i att ElectriCITY har ökat sin medverkan i forskningsprojekt med finansiering från olika forskningsfinansiärer, bland annat Vinnova. I dagsläget är det hela tio forskningsprojekt som pågår och fler ansökningar väntar på besked.

– Det innebär att vi tillsammans med våra medlemmar kan djupdyka i bland annat områden som energi, transporter och digitalisering. Och vi har nu ett antal projekt där Hammarby Sjöstad fungerar som testbädd för innovativa projekt, säger Jörgen Lööf.

Ett av de nya forskningsprojekt som startade 2021 är projektet Mikronät. Med fokus på frågan hur konsumenter kan bli prosumenter med produktion av egen energi och hur man vid överproduktion kan dela energi mellan fastigheter i samma område. Projektet som startade 2021 är 4-årigt projekt med medel från Energimyndigheten och där Hammarby Sjöstad är en av två testbäddar för att utveckla en flexibilitetsmarknad för energi.

En annan milstolpe under 2021 var att Urban Tech Sweden, UTS, ett starkt nätverk av investerare, och teknik- och kunskapsleverantörer med fokus på ren teknik och klimatneutrala städer, integreras som ett projekt i ElectriCITY.

– Det ger ett enormt lyft till verksamheten och stärker vår exportplattform på ett fantastiskt sätt. ElectriCITYs medlemmar får därmed tillgång till Urban Tech Swedens exportverksamhet och Urban Tech Swedens medlemmar får tillgång till ElectriCITYs verksamhet. En win-win situation som ger utökade nätverk och fler affärsmöjligheter för våra medlemmar, både nationellt och internationellt, säger Jörgen Lööf.

Ytterligare en milstolpe 2021 var tillkomsten av Stockholm Green Innovation District – ett initiativ av ElectriCITY Innovation och Invest Stockholm. Ett område från Årsta till Sickla med Tvärbanan som sammanbindande led där syftet är att utveckla området till ett globalt ledande innovationsdistrikt för att attrahera kompetens, kapital, företag och innovationer. Initiativet invigdes i oktober 2021 av Stockholms Stads finansborgarråd Anna König Jerlmyr och Nacka kommunstyrelses ordförande Mats Gerdau och har redan fått internationell uppmärksamhet. 

Ny styrelse
På årsstämman valdes också ny styrelse, och två nya ledamöter tog plats i ElectriCITYs styrelse.
Monica Axell, RISE, ordförande (omval)
Ann-Sofi Gaverstedt, Urbs Systems, vice ordförande (omval)
Östen Ekengren, IVL/Smart City Sweden (omval)
Jonas Törnblom, Envito (omval)
Björn Laumert, KTH (omval)
Carl Johansson, Infranode (omval)
Poul Heie, Sjöstadsföreningen (nyval)
Anders Börjesson, Nacka Kommun (nyval)

Forskningsprojekt
De tio forskningsprojekt ElectriCITY för närvarande ingår i är:
 Mikronät – Lönsam affärsmodell för en flexibilitetsmarknad
 Öppna plattformar – Fastighetsautomation
 TransPED – Internationellt erfarenhetsutbyte av positiva energidistrikt
 Enköping – Spridning av modell för medborgarengagemang
 Norra Djurgårdsstaden – Spridning av modell för medborgardrivet energiarbete
 Marknadsplats – Modell för handel med el via en digital plattform
 LASAGNE – digitaL frAmework for SmArt Grid and reNewable Energie
 sWash&Grow – Från Nöd till Bröd i kris och katastrof
 Energigemenskap – Hushållens roll i delning av energi och samverkan
 Hållbar industri – Medborgarengagemang för minskad plast i avfallet

 

Foto: Louise Lööf

Fjärdeklassare skapar klimatsmarta framtidsprodukter

Stockholm ska visa vägen i klimatomställningen

Skyddad: Fullsatt på ElectriCITY-dagen. Här är alla presentationer

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

70 procent åker hellre elbilstaxi – ny SjöstadsOpinion klar

Över 70 procent av de boende i Hammarby Sjöstad skulle hellre beställa en elbil från ett taxibolag i stället för en bensin- eller dieselbil.

– Det är helt fantastiska siffror, säger Mats Elzén från analys- och undersökningsföretaget Novus i en kommentar.

Det är tredje året i rad som ElectriCITY låter Novus genomföra en undersökning, SjöstadsOpinion, i Hammarby Sjöstad. Här frågar vi framför allt om sådant som har med miljö och hållbarhet att göra – vad tycker de boende i Sjöstan? Undersökningen, som bygger på 300 telefonintervjuer, är uppdelad i sju delkapitel: elbil och bilpool, energi, delningsekonomi, elcykel, taxitjänst och Hammarby sjöstad och Sjöstadsföreningen.

I årets undersökning framgår med stor tydlighet att intresset för elbilar ökat. Några axplock från rapporten:

  • 10 procent av de som bytt eller köpt bil de senaste två åren, valde en elbil
  • Fler skulle skaffa elbil om det fanns laddningsplatser i det egna garaget
  • Intresset för elcyklar har ökat

Av årets rapport framgår också att det finns ett stort intresse för en taxitjänst som nattetid trafikerade sträckan Gullmarsplan-Hammarby Sjöstad-Gullmarsplan till ett fast pris.

Läs hela rapporten här 

Tusen miljöföretag når ut i världen via Smart City Sweden i Hammarby Sjöstad

Smart City Sweden I Hammarby Sjöstad är Sveriges exportplattform för hållbart stadsbyggande. Den drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet, som nu lanserar den internationella webbplatsen swedishcleantech.com som ska öka marknadsföringen av svenska miljöteknikföretag. På webbplatsen kan köpare och investerare hitta över 1 000 svenska miljöteknikföretag som är sökbara utifrån verksamhetsområde, region, storlek, omsättning och andra relevanta uppgifter.

– Det finns ett stort intresse för svensk miljöteknik. Vi vet att besökare från hela världen är inne och tittar på vad svenska företag erbjuder inom exempelvis avfall och återvinning, förnybar energi och vattenrening, vilka är de tre mest besökta kategorierna, säger Johan Strandberg på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tanken med Swedish Cleantech är att underlätta för köpare och investerare att hitta en väg in till de svenska företagen och skapa fler affärsmöjligheter. Webbplatsen drivs och utvecklas av IVL på uppdrag av Tillväxtverket och är en vidareutveckling av den webbplats som tidigare drevs av Tillväxtverket. På den nya sajten har det gjorts uppdateringar, bland annat vad gäller sökbarheten för att öka användarvänligheten.

https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande—arkiv/2018-05-03-ny-och-battre-internationell-marknadsforing-av-svenska-miljoteknikforetag.html

Ann-Sofi Gaverstedt ny ordförande i ElectriCITY

ElectriCITY har fått en ny ordförande. Hon heter Ann-Sofi Gaverstedt och är bosatt i Sjöstan sedan många år. Ann-Sofi är idag ansvarig för handelsfrämjande och hållbarhet på Teknikföretagen. Ett av de områden hon arbetar med är just export av den hållbara staden, där Hammarby Sjöstad i de internationella kontakterna fungerar som en förebild. Ann-Sofi har erfarenhet från både export och miljö- och hållbarhetsarbete.

– Jag ser fram emot att fortsätta utveckla en organisation som kan ta Hammarby Sjöstad till att fortsatt vara en global förebild för den hållbara staden. Samtidigt ser jag att det finns stor möjlighet för den svenska industrin att använda Sjöstan för att utveckla nya lösningar som sedan kan tas på export, som en del av den hållbara staden, säger Ann-Sofi.

Avgående ordföraren och tillika grundaren av ElectriCITY, Allan Larsson, kommer att fortsätta som senior rådgivare. Under Allans tid som ordförande har verksamheten – som drivs under det övergripande projektnamnet Hammarby Sjöstad 2.0 – vuxit mycket och idag pågår ett 30-tal hållbarhetsprojekt inom organisationen. Det gäller alltifrån att utrusta garagen i stadsdelen med fler laddnings platser för elbilar till att genomföra energibesparande åtgärder i fastigheterna. Många av projekten drivs i samarbete med företag och forskare.

ElectriCITY har idag över 30 medlemsföretag. Bland de senast tillkomna finns energiföretaget E.ON, Länsförsäkringar samt konsultföretaget Bengt Dahlgren AB i Hammarby Sjöstad.

E.ON ny medlem i ElectriCITY

E.ON har gått med som medlem i ElectriCITY och engagerar sig i utvecklingsprojektet Hammarby Sjöstad 2.0. E.ON bidrar med innovativa idéer för klimatsmart energiförsörjning. E.ON:s utgångspunkt är att det i det moderna städer finns tillräckligt med termiska energiflöden – genererade av mänskliga aktiviteter – för att täcka hela stadens behov av värme och kyla. Det innebär en stor potential för att klara energiomställning och klimatmål. För att lyckas med det behövs det nya sätt att producera och använda energi.

– E.ON har ambitionen att vara ledande i energiomställningen och vi utvecklar framtidens energilösningar. Hammarby Sjöstad har genom ElectriCITY utvecklats till en fantastisk testbädd för nya innovativa lösningar för att möta klimatmålen. Det som är så unikt och värdefullt med Hammarby Sjöstad är att hela drivkraften och ledarskapet i arbetet kommer ifrån människorna som bor där. Vi ser fram emot ett fruktbart samarbete där vi tillsammans realiserar Hammarby Sjöstad 2.0., säger Fredrik Rosenqvist, Innovationsdirektör E.ON i Norden.”

– Syftet med Hammarby Sjöstad 2.0 är att ta vår stadsdel till nästa nivå av hållbar stadsutveckling och genom E.ON:s medlemskap i ElectriCITY får vi tillgång till innovationer och hög kompetens för smarta energilösningar, t ex sammankopplingen av system för värme och för kyla, omställningen till solenergi mm, säger Allan Larsson, ordförande i ElectriCITY.

E.ON är ett av Sveriges ledande energiföretag. Företaget har cirka 2 000 anställda och verksamhet över hela landet.

Fem frågor till Hanna Eriksson-Lagerberg som leder Smart City Sweden i Hammarby Sjöstad

Fråga: Vem är du och vad är Smart City Sweden?
Jag har arbetat med svensk miljöteknikexport i tio år, bland annat på Svenska Handelskammaren i Paris och under flera år på IVL, Svenska miljöinstitutet. Nu leder jag IVLs Smart City Sweden på Hammarby Kaj 18, där vi tar emot besökare från hela världen, intresserade av Sveriges sätt att bygga hållbara städer.
Fråga: Varför Smart City Sweden, räcker det inte med GlashusEtt, som har tagit emot internationella gäster i över tio år?
Svar: GlashusEtt med Erik Freudentahl och Malena Karlsson har gjort ett enormt arbete för att göra Hammarby Sjöstad och Stockholm känt som en förebild för modern stadsbyggnad. Men nu är det Stockholm Vatten som är ansvarig för GlashusEtt och som vill använda lokalerna för andra ändamål. Därför har Smart City Sweden etablerats. Vi har till skillnad från GlashusEtt en uttalad uppgift att främja svensk export. Vi ska informera inte bara om Hammarby Sjöstad utan också om hållbar stadsbyggnad i hela Sverige.
Fråga: Vilka är det som kommer hit?
Svar: Vi får på samma sätt som GlashusEtt besökare från hela världen, men vi riktar in oss mer på dem som kan och vill göra affärer med svenska företag. Vi har sedan invigningen haft drygt 1700 besökare från Kina, Indien, Ryssland, Uruguay, Marocko, Mexiko, Tjeckien, Vietnam, Japan, Iran, Thailand, Etiopien, Malaysia, Spanien, Bolivia, Brasilien, Sydkorea, Kanada och Holland.
Fråga: Vad är det som intresserar besökarna?
Svar: Man vill veta hur man planerade och byggde Hammarby Sjöstad, vilka miljö- och klimatkrav som gäller, vad det kostade och hur finansiering gick till. Envacs sopsuganläggning är också något som många besökare vill se. Den är unik och många önskar de kunde ta efter hur vi i Sverige sorterar våra sopor och kramar ur energi ur avfallet. Man vill också veta mer om planerna för Hammarby Sjöstad 2.0, dvs hur innovationsplattformen ElectriCITY vill ta stadsdelen till nästa nivå av hållbar stadsutveckling med smart och förnybar energi, omställningen till elfordon, cirkulär ekonomi och delningsekonomi.
Fråga: Vad vet du om Hammarby Sjöstad, som du kan informera besökarna om.
Svar: Jag har bott i Hammarby Sjöstad, känner stan väl. Det är en fantastisk stadsdel på alla sätt och vis!