Grönt byggande stod i fokus när Stockholm Green Innovation District, bjöd in till innovationsseminarium i december.  Värd för seminariet var Fredrik Lantz, uthyrnings- och marknadschef på Skanska Fastigheter i Stockholm.

Fredrik tillsammans med sina kollegor berättade om Skanska-koncernens övergripande hållbarhetsarbete med särskild fokus på klimatmålet och några av de innovativa idéer, metoder och produktval som konkret har använts i byggandet av just Sthlm New-området. Sthlm New är ett stadsutvecklingsprojekt i Hammarby Sjöstad, söder om bron över Hammarby kanal, i en tidigare industrihamn. Färdigbyggt ska området bestå av sju nya byggnader och syftet är att skapa en attraktiv plats för innovativa företag. Varje byggnad har sin egen karaktär, och en av dem, Sthlm 01 är med sina 27 våningar en av Stockholms högsta byggnader. När området är klart kommer det att finnas cirka 8 – 10.000 arbetsplatser. Hållbara initiativ, arbetsmetoder och lösningar står i fokus vid planering, genomförande och användandet av byggnaderna. Styrningen av hållbarhetsfrågor i produktionen av byggnaderna sker genom Skanskas egen miljömärkning, vilket innebär att miljöambitionen är högre än gällande lagkrav och att arbetsplatsen uppfyller en rad viktiga miljökriterier.

Ett av Skanskas mål är att bli koldioxidneutrala i hela värdekedjan 2045 och skapa lösningar med lågt koldioxidavtryck som är cirkulära, smarta och hållbara. För att komma dit krävs en öppenhet för innovationer, menar Fredrik Lantz.

–  Vi har i dag stora partners i Skanska, till exempel materialleverantörer, logistik. Vi måste fördjupa dessa samarbeten med partnerna och vi gör det varje dag i varje projekt, och försöker hitta fler gröna och hållbara lösningar. Det är en viktig sak och jag tror att vi kan skala upp det ganska mycket. Men också att öppna upp för nya typer av innovation, digitalisering, startups, databaser med öppen källkod. Vi försöker också använda information i fastighetsförvaltningsfasen för att bli mer hållbara i fastighetens hela livscykel.

Vilka är huvudtrenderna inom klimatsmart byggande?


– De viktigaste trenderna är ett mycket öppnare samarbete mellan olika partners i olika delar av staden. I Hammarby Sjöstad har vi till exempel det så kallade Stockholm Green Innovation District. Vi delar information och inspireras av att titta utanför vår egen byggnad, jag tror att mycket kommer att handla om digitalisering, att dela data med varandra. Att försöka koppla samman mängden människor i en byggnad en viss dag med pendelbusstrafik eller mängden luncher som serveras i restaurangen. Jag tror att digitalisering skulle vara en av de viktigaste delarna för att lyckas i hållbarhetsarbetet, säger Fredrik Lantz.

Nedan en intervju med Fredrik Lantz i samband med innovationsseminariet.