Stockholm ska visa vägen i klimatomställningen

Stockholm har utsetts till en av 100 städer i EU som ska gå före och visa vägen i klimatomställningen. Stockholms lyfte i sin ansökan fram fem utvecklingsområden, ett av dem är Stockholm Green Innovation District. Projektet är därmed etablerat på EU-nivå vilket kan bidra till att skapa ökad uppmärksamhet och fördjupa samarbetet med andra städer som ingår bland de 100 städerna som ska leda klimatomställningen.

I EU-kommissionens presentation sägs att nästa steg är att starta arbetet på ett Climate City Contract. Stockholm har genom Viable Cities redan ett sådant kontrakt med svenska myndigheter. Nu kommer detta arbete att växlas upp till EU-nivå med nya möjligheter till finansiering via EU-kommissionen och European Investment Bank.

Det är inom Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation, som EU-kommissionen driver missionen om 100 klimatneutrala och smarta städer. Målet är att skapa 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030, och att se till att de fungerar som experiment- och innovationshubbar för att alla europeiska städer ska kunna följa efter till 2050.

Totalt ansökte 377 europeiska städer om att få ta sig an uppdraget att driva EU:s klimatarbete de närmaste åren. I Sverige är det förutom Stockholm, sex städer som valts ut: Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö och Umeå.

Programmet har 360 miljoner euro i startfinansiering 2021–2023 som kan sökas av deltagande städer

Olle Burell, ordförande i Stockholm Green Innovation District, presenterar projektet på EC-dagarna våren 2022 (11:04 min).

Läs mer om 100 klimatsmarta städer i EU på EU-kommissionens webbplats
Läs mer om Stockholm Green Innovation District på projektets webb.