Den gröna energirevolutionen

I dag är det svårt att tänka sig ett vardagsliv utan ett överflöd av digitala tjänster och fungerande bredband. På 1990-talet såg det annorlunda ut. Då var det de fasta telefonerna, kopparnät och uppringbara modem som gällde för att kommunicera. Den som mer än någon annan personifierade den stora bredbandsrevolutionen var Jonas Birgersson. Nu står han åter igen på barrikaderna, denna gång med ambitionen att bidra till den gröna energirevolutionen.

– Vi ska se till att alla kan få så mycket grön energi de behöver. Att vi får all energi vi behöver, när vi behöver det, med stor leveranssäkerhet, till fasta låga priser. Och vi i Sverige kan bli först med detta, vi kan leda utvecklingen, genom att internetifiera energisystemet, säger Jonas Birgersson.
I dag producerar vi el på många olika sätt. Vi har solcellsparker, vindkraftverk, och många fastigheter har solceller på taket och lagrar el i egna batterier.

– Vi har ett fint elsystem som har varit bra och funkat fint under många decennier från slutet på 1880-1890. Och nu, plötsligt, så har världen och användarbeteendet ändrat sig. I stället för att man bara tar emot el så vill man nu också kunna skicka ut. Men i dag kan du inte göra det utan att koppla upp dig mot det gamla elnätet, säger Jonas Birgersson.

Men nu kommer andra möjligheter.

– I energisamhället är produktionen inte problemet, problemet är distribution och lagring och där har vi nu fått en fantastisk gåva av EU. Vi har fått något som heter energigemenskaper.

En energigemenskap innebär att man kopplar samman byggnader i ett mindre system där man kan producera, dela, återvinna och lagra energi. I Sverige var det tidigare inte tillåtet att bygga egna kablar och dela el mellan fastigheter, men det är nu ändrat sedan januari 2022, genom EU:s satsning på energigemenskaper.

Förnyad energimarknad
Målet är en förnyad energimarknad. I dag går all el som produceras i de gemensamma elnäten, men så behöver det inte se ut i framtiden. Med lokalt producerad sol- och vindkraft kan distributionen via energigemenskaper och lokala nät, bli allt mer lokal.

I Hammarby Sjöstad bildades nyligen Stockholms första energigemenskap av nio bostadsrättsföreningar och i Lund har en energigemenskap bildats mellan två fastigheter där man nu också bygger kablar mellan husen för att kunna dela på elen.

Och parallellerna till bredbandsrevolutionen är många, menar Jonas Birgersson.

– Om du 1997 lämnade in en uppsats på Tekniska högskolan i Lund, där du skrev att du kunde köra telefoni, streaming eller dataspel över internet, då fick du underkänt för att det var fel svar. Men när vi byggde bredband och gav internet en egen sladd visade det sig att internet hade möjlighet att göra alla de här sakerna i realtid. Och det var vi i Sverige först med. Och nu ska vi göra det igen. Med elnätet. Och bygga nya kablar, det kan vi.

– Vi vet ju, från när vi rullade ut fiberkablar i Sverige och fixade bredband, att det går att göra. Och det går att göra relativt snabbt och för relativt lite pengar jämfört med vanlig infrastruktur. Och nu behöver vi bara dra kablar mellan några fastigheter i kvarteret, säger Jonas Birgersson.

– Vi har det gamla elnätet med inmatningar till varje fastighet och det kopplar vi ihop med det nya lokala nätet. I det lokala nätet kan vi koppla alla solceller, alla laddare och alla batterier på vår sida. Via en digital marknadsplats kommer hyresgästerna, bostadsrättsföreningen och energigemenskapen att kunna följa energiåtgång och göra olika val, till exempel bestämma vem eller vilka man vill dela sin el med.

Men för att alla resurser ska kunna prata med varandra krävs ett gemensamt språk – en gemensam standard.

– För att allting ska fungera oavsett viken leverantör man har, så behöver vi också hitta gemensamma språk och gemensamma standards. Precis som man inom Internet har IP-protokollet, så gör vi nu något som vi kallar för EP, protokollet för energi. Det finns inget sådant än, så nu bygger vi det, tillsammans där alla som vill kan vara med och bidra. Det är grunden till ett öppet ekosystem för energitjänster, en app store för energitjänster.

Och målet är klart, för Jonas Birgersson menar att vi ska sluta att prata om att spara på energi, utan i stället se till att alla kan få så mycket grön energi de behöver.

Jonas Birgersson medverkade på Kapitaldagen i november 2023 och hans presentation hittar du här 

Text: Carina Näslundh