Digitala mötesplatser testas i Sjöstaden

Hammarby Sjöstad planeras bli en testbädd för framtidens digitala möten. Projektet, som genomförs tillsammans med ett antal företag, innebär att flera fjärrmötescentrum inrättas på olika håll i Sjöstaden.  Centrumen ska kunna ersätta personliga möten.

– Genom att etablera ett antal fjärrmötescentrum här hos oss i Sjöstaden, och i några andra städer runt omkring i Sverige, så tror vi att fler väljer en morgonpromenad dit istället för att pendla till kontoret eller hoppa på flyget. Det innebär mindre resande, vilket är positivt för miljön, säger Rickard Dahlstrand, IT-ansvarig på ElectriCITY.

Hammarby Sjöstad är en stor arbetsplats, med över 1 400 företag och 10 000 kontorsplatser. För dessa möjliggör digitaliseringen förändringar i arbets- och levnadsvanor som kan bidra till ett mer hållbart samhälle.  Och spara en massa tid.

Redan idag sker många möten via uppkopplad digital teknik, men flertalet av dessa lösningar ger inte tillräckligt bra kvalitet för att de fullt ut ska kunna ersätta personliga möten. De fjärrmötescentrum som planeras för Sjöstaden ska därför utrustas med toppmodern teknik – fjärrmötessystem, kameror och mikrofoner – så att de upplevs lika bra som fysiska möten.

– Tekniken finns idag och används av många stora företag, vi måste bara hitta hur vi ska få alla att använda dessa. Vi drar igång första piloten i Sjöstaden till våren och hoppas därefter på bred lansering runt hela världen, säger Rickard Dahlstrand.