Eldrivna företagsbilar snabbspår för att nå klimatmålen

Ska vi klara utsläppsmålen för våra inrikes transporter måste betydligt fler köpa laddbara bilar än i dag. Här kan företagen bli ett draglok.

Det skriver representanter från ett flertal företag i en debattartikel i Göteborgsposten.

Klimatmålen kan endast nås genom att fler företag väljer elbilar, anser författarna av en debattartikel i Göteborgsposten

Skribenterna anser att svenska företag måste gå i täten när gäller val av tjänstebilar. Genom att erbjuda personalen laddbara förmånsbilar och personalbilar så kommer fler elbilar ut på marknaden. En nödvändighet för att vi ska nå de av riksdagen uppsatta klimatmålen, anser författarna.

Ståndpunkten ligger i linje med det arbete som sedan en tid genomförs i projektet ”Ladda Hemma” i Sjöstan. Syftet med projektet är att stimulera utvecklingen av elbilar genom att förse stadsdelens garage med laddplatser för elbilar. En konkret aktivitet har varit att vi hjälpt ett antal bostadsrättsförerningar att få bidrag från regeringens Klimatkliv för att på så sätt få ned installationskostnaderna.

Läs mer om Ladda Hemma här https://electricityinnovation.se/ladda-hemma/

Läs hela debattartikeln i Göteborgsposten här http://www.gp.se/debatt/snabba-på-omställningen-med-laddbara-förmånsbilar-1.9398834