ElectriCITY-dagen blickade in i framtiden

Stockholm stads miljö- och klimatborgarråd, Katarina Luhr, var där. Liksom ElectriCITY:s grundare Allan Larsson och ordförande Ann-Sofi Gaverstedt. Plus en rad andra meriterade och sakkunniga talare. Höstens ElectriCITY-dag var fullspäckad, både med folk och spännande föredragshållare och ämnen. Det handlade bland annat om effektiva energilösningar, hållbara transporter, cirkulär ekonomi och digitalisering.

– Seminariet blickade tio år framåt i tiden och visionen handlade om hur Sjöstan ska kunna bli en klimatneutral stadsdel till år 2030, berättar Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY.

Allan Larsson inledde med att på sju minuter berätta om den resa som ElectriCITY gjort, från starten 2014 till dagens omfattande arbete med ett flertal större miljöprojekt som genomförs tillsammans med ett 50-tal medlemmar och partners. ElectriCITY:s verksamhet har blivit en modell för andra städer och stadsdelar, inom Sverige och utomlands. Allan Larsson är idag vice ordförande i en rådgivande styrelse inom EU som har till uppdrag att stimulera städer i Europa att bli klimatneutrala inom en tioårsperiod.

– I det arbetet hoppas jag kunna bidra med mina erfarenheter från Hammarby Sjöstad där vi satt samma mål, det vill säga att vi ska vara klimatneutrala år 2030, säger Allan Larsson.

Från Örebro medverkade det kommunala fastighetsbolaget Örebro Bostäder (ÖBO). Jonas Tannerstad berättade att man sedan många år tillbaka utvecklat ett system för fastighetsautomation, vilket innebär att ÖBO:s fastigheter är kopplade både med varandra och mot kommunens el- och värmeverk. Systemet möjliggör lagring och delning av energi mellan fastigheterna och har gett mycket stora energibesparingar. Nu vill man utöka satsningen till att också omfatta andra fastighetsägare i kommunen.

Miljö- och klimatborgarrådet i Stockholm, Katarina Luhr, informerade om det pågående arbetet med att ta fram en ny klimathandlingsplan för huvudstaden. Här är målen högt satta, inte minst när det gäller trafiken i staden. Stockholm har totalt sett minskat utsläppen med 40 procent sedan 1990. Det är bra, men inte tillräckligt, menar Katarina Luhr.

– Utsläppen från trafiken har inte minskat alls och vi vill därför se ett totalförbud för fossila drivmedel till år 2040, säger hon.

På seminariet även medverkade forskningsinstitutet RISE som inlett ett samarbete med ElectriCITY. Konkret handlar det om att identifiera innovativa forskningsprojekt inom hållbarhet som finansieras genom bidrag. RISE kommer att hjälpa till med att hitta lämpliga projekt samt att skriva vinnande ansökningar.

En möjlighet som också ElectriCITY:s medlemmar och partners kan ta del av.