ElectriCITY växer med nya medlemmar och nya projekt

ElectriCITY växer. Organisationen har nu – utöver intresseföreningen Sjöstadsföreningen – drygt 50 medlemmar från näringsliv, forskningsinstitut och högskolor. Och intresset är fortfarande stort, fler nya medlemmar väntas in under året.

– Det är mycket glädjande att så många är engagerade i det arbete kring systemskiften inom hållbarhet som vi bedriver i Hammarby Sjöstad. Samarbetet med våra medlemmar och partners är både inspirerande och grundläggande för verksamheten,säger ordförande Ann-Sofie Gaverstedt. Enviktig del är att Sjöstaden ska kunna fungera som en testbädd för företag, organisationer, högskolor, forskare och andra som vill prova nya och innovativa hållbarhetslösningari en befintlig stadsmiljö.

Sammantaget pågår ett 30-tal hållbarhetsprojekt under det övergripande namnet Hammarby Sjöstad 2.0. Det är alltifrån energieffektiviseringar och investeringar i förnybar energi till fossilfria transporter och laddningsplatser för elbilar. Målet är att nå det lokala miljömål som satts upp för Sjöstaden och som säger att stadsdelen ska vara klimatneutralt till år 2030. Intentionen är också att verksamheten ska fungera som en inspiration för andra städer och stadsdelar i deras omställningsarbeten.

En nytillkommen medlem är Trollhättan-baserade elfordonsutvecklaren NEVS. De planerar just nu för en testbädd av mobilitetstjänster i Hammarby Sjöstad. Det handlar om ett transportsystem där bilen delas mellan flera användare och bokas via en app. I framtiden kommer självkörande fordon som kan hämta upp och lämna passagerare att användas. Ett system för nästkommande generation av bilpooler, helt enkelt.

– Vi ser en framtid där vi varken äger eller på sikt kör egna bilar, utan tar del av mobilitetstjänster som erbjuder eldrivna och självkörande fordon, berättar Nadia Kabir på NEVS. Syftet med det här första testet är att ta reda på hur vår tänkta mobilitetstjänst fungerar utifrån de transportbehov som de boende i Sjöstan har. Vi kommer inte att använda oss av NEVS egna eller självkörande fordon denna gång, men de bilar vi håller på att utveckla är både elektrifierade och autonoma.

 

 

Även styrelsen i ElectriCITY har fått nya ledamöter. Vid årsmötet i maj månad valdes tre nya ledamöter in och så här ser hela styrelsen ut numera:

Ordinarie ledamöter:

Ann-Sofi Gaverstedt Teknikföretagen, ordförande (omval)

Monica Axell, vise ordförande (omval)

Charlotte Eisner, DEFA (nyval)

Jan Boström, Sjöstadsföreningen (nyval)

Olga Kordas, KTH/Viable Cities (omval)

Marie-Louise Persson, Riksbyggen (omval)

Östen Ekengren, IVL/Smart City Sweden (omval)

Jonas Törnblom, Envito (omval)

 

Suppleanter:

Fredrik Rosenqvist, EON (omval)

Johan Teselius, Infranode (nyval)