En ”Hammarby-stad” byggs i Kina

Allan Larsson, initiativtagare till ElectriCITY, medverkade nyligen i en nordisk-kinesisk konferens om hållbara städer i Kina. På konferensen, som hölls i Folkets stora hall i Beijing, berättade Allan om det omfattande miljö- och hållbarhetsarbete som pågår i Sjöstan under det övergripande projektnamnet Hammarby Sjöstad 2.0.

Allan Larsson presenterar Hammarby Sjöstad 2.0 i Kina.

– Vårt miljöarbete syftar ju till att ta Hammarby Sjöstad till nästa nivå av hållbar stadsutveckling och ambitionen är att vi redan år 2030 ska nå det mål som Stockholm stad satt upp för 2040. Intresset från Kina för Sverige är stort. Många städer skickar delegationer till Sverige och vill ha ett utbyte med företag som har varit med och byggt Hammarby Sjöstad, säger Allan Larsson.

Ett exempel är en ny stadsdel som ska byggas i den stora kuststaden Yantai, 7 miljoner invånare, ett par timmars flygning öster om Beijing. Den första etappen omfattar 2 000 bostäder och totalt handlar det cirka 10 000 lägenheter, det vill säga en stadsdel ungefär lika stor som Hammarby Sjöstad.

Byggherre är White Peak Real Estate, som har grundats och leds av en svensk, Jesper Jon Olsson, verksam i Kina sedan 12 år tillbaka.  Han har Hammarby Sjöstad som förbild och samarbetar med Sweco som har ritat konceptet, en Hammarby-stad, för denna nya stadsdel. White Peak, som satsar stort i Kina, fick sin markanvisning i Yantai strax före jul och byggstart är redan i mars.

Projektet presenterades för andra svenska företag vid ett möte på svenska ambassaden i Beijing. Den nya stadsdelen i Yantai byggs med höga ambitioner, både när det gäller energi- och miljölösningar, men också när det gäller säkerhet och kvalitet i byggprocessen. Det, tillsammans med långsiktiga hållbarhetsmålet för projektet, bidrog till att just White Peak fick uppdraget.