EU-kontrakt ska ge klimatneutrala städer

Inför en Climate City Contract mellan EU-kommissionen och en stad företrädd av kommunfullmäktige eller borgmästaren. Det föreslår EU:s nya forskning- och innovationsprogram, Horisont Europa, i en första rapport. Målet är att uppnå 100 klimatneutrala städer i Europa till år 2030.

– Vi kallar det KSO-klimatkontrakt på svenska. I praktiken innebär förslaget att städerna förbinder sig att arbeta för att bli klimatneutrala inom en tioårsperiod, säger Allan Larsson, grundare av ElectriCITY och vice ordförande i en de rådgivande styrelserna inom EU.

Horisont Europa, som är en fortsättning på EU:s program Horison 2020, bildades hösten 2019 och är ett ramprogram för tidsperioden 2021-2027. Det är EU:s främsta initiativ för att stödja forskning och innovation i medlemsländerna – från idé till marknadsintroduktion – och kompletterar de nationella och regionala finansieringarna. Programmet förfogar över en budget på cirka 100 miljarder euro. En del av dessa medel är avsatta för fem ”missions” av vilka klimatneutrala städer är en.

I den första rapporten finns också ett förslag om att knyta ihop projektmedel från olika håll med finansiering av klimatinvesteringar och skapa ett samlat grepp. Åtgärden benämns ”the whole financial value chain” i rapporten.

– Hur finansieringslösningarna ska se ut är inte klart ännu. Men vi har diskussioner med EU-kommissionen och Europeiska Investeringsbanken om hur de ska kunna ge ett samlat erbjudande när det gäller finansieringen av klimatinvesteringar. Vi har motsvarande diskussion här hemma mellan Kommuninvest och statliga myndigheter och forskningsfinansiärer. Förhoppningsvis blir detta mer klarlagt under detta år, så att vi kan skriva in det i KSO-kontraktet, säger Allan Larsson.

Ta del av Horisont Europas första rapport här: https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/city-science-initiative/document/mission-100-climate-neutral-cities-2030