Internetstiftelsens vd Carl Piva ny ordförande för Stockholm Green Innovation District

Carl Piva, VD för Internetstiftelsen, valdes till ordförande för föreningen Stockholm Green Innovation District vid årsmötet den 30 mars.

Övriga ledamöter är: Jörgen Lööf, ElectriCITY, Staffan Ingvarsson, Stockholm Business Region, Östen Ekengren, IVL/SCS, Monica Axell, RISE, Björn Laumert, KTH,  Mattias Forsberg, Nacka kommun samt Anne Andersson, Stockholmsregionens Europakontor.

Stockholm Green Innovation District (SGID) bygger på samverkan mellan staden, akademin, företagen och invånarna med ambitionen att vara det ledande distriktet för grön omställning i Europa. Medlemmar i ElectriCITY Innovation är även medlemmar i SGID.

– För att bära ledartröjan har vi enats om en kraftfull vision för framtiden. Vi sammanför innovation från marknaden, spetskompetens från akademin, genomförandeförmåga från stadsutvecklande parter och styrkan i ett aktivt medborgarengagemang. Området binds geografiskt samman av tvärbanan och praktiskt av ”Färdplan 2030” där vi gemensamt sätter ambitionen för vår framtida stad, säger Allan Larsson, initiativtagare till Stockholm Green Innovation District.

Mer information på Stockholm Green Innovations Districts webbplats