Nio städer tecknar historiskt klimatavtal

Idag, när ett exklusivt klimatavtal för nio svenska städer skrevs under, nämndes Hammarby Sjöstad specifikt. Avtalet är det första i sitt slag och ska ses som en milstolpe för att uppnå klimatneutrala städer till år 2030. Genom kontraktet förbinder sig de nio städerna att investera och genomföra en rad klimat- och hållbarhetsåtgärder samt att engagera medborgarna i klimatomställningen. I Stockholms kontrakt finns det arbete som bedrivs via ElectriCITY Innovation i Hammarby Sjöstad omnämnt som ett bra exempel på medborgardrivet klimatarbete.

– Det här är ett historiskt avtal och början på något mycket större. Det känns därför extra roligt och inspirerande att vår medborgardrivna verksamhet uppmärksammas. Engagerande medborgare och lokala klimatkontrakt är förutsättningar för att vi lyckas nå de globala klimatmålen. De boende i en stad är konsumenter, producenter och ägare av företag, bostäder och fordon. I dessa egenskaper fattar de självständiga beslut, som är avgörande för städernas klimatomställning, säger Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY Innovation.

I Hammarby Sjöstad bedrivs idag antal testbäddar inom energi, transport, cirkulär ekonomi och digital stadsutveckling. Verksamheten genomförs i lokala projekt, men med ett uttalat syfte att resultaten ska vara kopierbara för andra stadsdelar och städer, i Sverige och andra länder.

Klimatavtal 2030 innebär att det för första gången finns en utfästelse för städerna att stötta medborgardriven verksamhet. Här finns också tankar om specifika satsningar på ungdomar, något som ElectriCITY har erfarenhet av via projekten Framtidsspanarna och Start UP och som genomförts på skolorna i Hammarby Sjöstad.

Dagens undertecknande ligger i linje med EU: s kommande krav på klimatneutrala städer och innebär goda möjligheter till att stärka det europeiska samarbetet inom miljöområdet. EU kommer närmaste åren att skriva liknande kontrakt med 100 städer i Europa. De svenska städerna, inklusive Stockholm, kommer att vara väl rustade, när EU gör sin första utlysning om något år.

På dagens sammankomst deltog bland annat Jean-Eric Paquet från EU-kommissionen, berörda svenska myndigheter samt finansborgarråd och kommunalråd från de nio städerna. Värd för mötet var Olga Kordas på innovationsprogrammet Viable Cities, som åtar sig att – tillsammans städerna, akademin, industrin och andra parter – driva processen framåt med fokus på hållbara städer.

De nio svenska städer som skrev under idag är Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö.