Omfattande energikartläggning i Sjöstan

I Hammarby Sjöstad genomförs den största energikartläggningen som realiserats i en stadsdel. Totalt omfattar den hittills 188 byggnader med 7 212 lägenheter. Kartläggningen har visat på stora potentialer till förbättringar – motsvarande energibesparingar på uppskattningsvis upp till 60 procent genom optimeringar och investeringar – som betalar sig på några år.

Arbetet bedrivs av ElectriCITY i samarbete med Sjöstadsföreningen och ett 50-tal bostadsrättsföreningar. Syftet är att ta Hammarby Sjöstad till en ny nivå av innovationer för hållbar stadsutveckling för att därmed lägga grunden till att redan år 2030 uppnå det klimatmål som gäller för Stockholm år 2040.

– Om alla bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad skulle genomföra de åtgärder som de mest aktiva föreningarna redan gjort, kan de totala driftkostnaderna sänkas med 30-40 miljoner kronor per år, säger Allan Larsson, grundare av ElectriCITY.

Den omfattande kartläggningen ingår i det övergripande projektet ”Energi Hemma”. Exempel på åtgärder som redan genomförts är återvinning från luftvärme, installation av bergvärme, solceller och solfångare. Inom ramen för projektet kommer nu ElectriCITY och Sjöstadsföreningen att fortsätta arbetet med att gå igenom fastigheternas energisystem, från garage till tak, för att identifiera och ge förslag på lämpliga åtgärder.

– Vad som passar bäst, skiljer sig från förening till förening, bland annat beroende på vilket energisystem fastigheten har idag samt vilka förutsättningar som finns. Det avgör hur mycket pengar det finns att spara i varje enskild investering, säger Allan Larsson.

I det fortsatta utvecklingsarbetet kommer fokus även att ligga på att kapa effekttopparna i energiförbrukningen. Det kan framför allt ske genom en förbättrad digital styrning av energisystemen samt genom en bättre integration av energi- och transportsystem.