Sjöstadsborna delar allt mer varor och tjänster

Intresset för delningstjänster har ökat markant i Hammarby Sjöstad. Hela 74 procent av de bofasta i stadsdelen har använt en webbplats/app/sociala medier eller en fysisk plats för att dela eller köpa/sälja varor eller tjänster. Det är en ökning med över 10 procentenheter från förra året.

Det visar SjöstadsOpinion, en årlig undersökning som analys- och undersökningsföretaget Novus genomför på uppdrag av ElectriCITY. Syftet är att få en bild av hur de boende i Sjöstan tänker och agerar i miljö-och hållbarhetsfrågor. Svarsunderlaget bygger på 300 telefonintervjuer.

Den allra vanligaste delningstjänsten är att man köpt eller sålt varor/tjänster, följt av att man hyr eller hyr ut varor/tjänster digitalt eller fysiskt. En av fyra bland de som använder delningstjänster har till exempel hyrt bostad eller fritidsbostad av en privatperson under de senaste två åren via en webbplats eller mobilapp. Däremot har antalet personer som hyrt eller lånat saker – såsom verktyg, trädgårdsredskap, fritidsutrustning, kläder eller andra föremål av privatpersoner – minskat det senaste året.

Av rapporten framgår också att drygt sex av tio av de som flyger årligen kan tänka sig att flyga hälften så mycket som idag för att på så sätt bidra till en minskad klimatpåverkan. Sjöstadsborna är också beredda att ställa om sin kost av miljöskäl. Idag äter nära nio av tio ibland nöt- eller fläskkött och av dessa kan hela 79 procent tänka sig gå över till mer klimatsmart kost utan nöt- och fläskkött. Även intresset för att köpa elbil tenderar att öka bland de boende i Sjöstan.

SjöstadsOpinion är uppdelad i ElectriCITY:s olika verksamheter och fokusområden. Ta del av hela undersökningen här.