Stockholm satsar på eldrivna bussar

I tisdags fattade Trafiknämnden i Stockholm beslut om att fortsätta satsningen på eldrivna bussar. Det är ett banbrytande – och mycket glädjande – beslut som innebär att Stockholm kan bli en av de första huvudstäderna i världen som genomför en radikal omläggning av busstrafiken för att skapa ett hållbart kollektivt transportsystem.

ElectriCITY har varit pådrivande i denna process och har bland annat varit med och initierat ett demoprojekt som inneburit att en elbuss trafikerat sträckan Ropsten-Karolinska. Testet har gett övervägande positiva erfarenheter.

Sten Bergman

– Vi är naturligtvis mycket nöjda med inriktningen i Trafiknämndens beslut. En övergång till elbussar ger inte bara renare luft utan också en tystare trafik, säger Sten Bergman på ElectriCITY.

I praktiken betyder det här att cirka 100 eldrivna bussar kan komma att trafikera Stockholms innerstad och Lidingö i ett första skede. Upphandlingen för innerstadsavtalet kommer att ske mellan åren 2022-2026. Dessförinnan genomförs andra trafikupphandlingar där elbussar kan ingå.

En omställning till elbussar ökar energieffektiviseringen, samtidigt som den minimerar utsläppen av både koldioxid och kväveoxider.  Även bullret sänks radikalt – ljudnivån från en elbuss är inte högre än ett vanligt samtal två personer emellan.

Trafiknämnden konstaterar i sitt beslut att förutsättningarna för elbussar skiljer sig åt i olika delar av regionen. Mest lämpade för eldrift är kortare bussar som körs kortare sträckor i lägre hastigheter. Det betyder att det i första hand är bussarna i regionens tätorter som kommer att elektrifieras.

Att bussdepån ligger nära trafiken är också viktigt. Det minskar den tid som bussarna måste köras tomma, fram och tillbaka till depån, för att ladda.

ElectriCITY kommer att verka för att den linje som trafikerar Hammarby Sjöstad, buss 74, blir eldriven så snart som möjligt.

– Övergången från diesel till biogas var ett stort miljömässigt framsteg. Övergången till eldrift är ett nytt – ännu större – steg för att vi ska nå de lokala klimatmålen och skapa en bättre miljö för alla stockholmare, avslutar Sten Bergman.