Unikt forskningsprojekt mäter värme i Hammarby Sjöstad

Forskarna från KTH tillsammans med några av de chaufförer som kommer att köra sopbilar med scanners för att mäta temperaturen på ytor, husväggar, träd med mera i Hammarby Sjöstad. Foto: Johan Thorburn, KTH.

Hur påverkar stadens träd och grönska klimatet inomhus? Det kommer en forskargrupp vid KTH, i samarbete med Stockholms stad och ElectriCITY i Hammarby Sjöstad, att undersöka under sommaren. Hammarby Sjöstad är en av tre utvalda stadsdelar i staden där mätningar kommer att göras kontinuerligt under sommaren, dels utomhus, dels inomhus. Och du som bor i Hammarby Sjöstad har nu en unik chans att vara med och påverka hur framtidens stad ska planeras och byggas, genom att kontinuerligt under sommaren rapportera hur du upplever värmen.

Vi lever i ett allt varmare klimat och i städerna är det extra varmt. I Stockholm finns det 180 värmeöar större än en hektar där temperaturen överstiger 35 grader vid värmeböljor. Men det är inte lika varmt överallt. Ulla Mörtberg, professor vid KTH som leder forskningsprojektet Stockholm Heat, ger ett exempel från Krakow där man mätt yttemperaturen på husväggar, trädens lövverk och parkerade bilar på två olika gator. Samma dag, samma tid. Temperaturskillnaden på väggytan är över 20 grader. Skillnaden är att på den ena gatan fanns gott om stora träd, på den andra ingen grönska alls.

Ulla Mörtberg, professor på KTH.

– I Stockholm, liksom i övriga nordiska stora städer, har vi byggt hus för som ska bevara värmen, inte för att stänga ute värme. Och vilka alternativ finns då för att skapa svalka som inte kräver att vi använder energi. Träd och grönska är en del av det svaret, säger Ulla Mörtberg.

Träden och grönskans funktion är inte bara att ge skugga, När det regnar ”fångas” en del av vattnet upp av trädens löv där det sedan avdunstar tillbaka till atmosfären. Träden transporterar också vatten från jorden genom stam och grenar till löven där vattnet sedan avdunstar. Det påverkar temperaturen.

Kombinerar olika mätningar
Det unika med forskningsprojektet som kommer att pågå under sommaren är att det kombinerar olika typer av mätningar av temperaturen för att skapa en bild av hur träd och grönska påverkar temperatur och upplevd värme både utomhus och inomhus. I Hammarby Sjöstad kommer ett antal sopbilar, och fraktcyklar, att åka omkring med scanners som mäter temperaturen på olika ytor i området.

Du som bor eller arbetar i Hammarby Sjöstad kan medverka i forskningsprojektet, och i förlängningen bidra till en förbättrad stadsplanering, genom att rapportera hur du upplever värmen både inomhus och utomhus under sommarmånaderna. Och forskarnas önskescenario är att du gör det till en vana att gå in på webben, via dator eller mobil, och rapportera regelbundet under sommaren, bit.ly/varme-sommar2024, och spara adressen som favorit så du enkelt kan rapportera flera gånger.

– Att träd och grönska ger skugga det vet vi, men hur stor effekt träden har totalt sett, det vet vi inte. Hur höga behöver träden till exempel vara för att ha effekt på hur boende upplever värmen inomhus? Det är frågor vi hoppas få svar på och som kan bidra till bättre planeringsunderlag för staden när nya områden planeras, säger Ulla Mörtberg.

 

Text: Carina Näslundh