Världens största trästad reducerar koldioxidavtrycket 

Visionsbild av Stockholm Wood City. Atrium Ljungberg/Henning Larsen.

 

Världens största trästad, Stockholm Wood City, ska byggas i Sickla. Det är Atrium Ljungberg som står bakom. Det första spadtaget tas i år när bygget av ett bostadskvarter och en skola startar. Projektet har redan på planeringsstadiet fått stor uppmärksamhet, både nationellt och internationellt som ett exempel på storskaligt hållbart byggande.Och förutom att det finns forskning som visat att människor över lag mår bättre av att bo och vistas i trähus är det också en vinst för klimatet.

Bygg- och fastighetssektorn svarar i dag för ungefär en femtedel av de inhemska utsläppen av växthusgaser, enligt siffror från Boverket. Det pågår många projekt inom branschen för att minska på sektorns klimatpåverkan.

Atrium Ljungberg har satt som mål att vara klimatneutrala till år 2030.

– Det är ett ambitiöst mål och det kräver ett helt nytt sätt att tänka, jämfört med hur man vanligtvis bygger och förvaltar. Det innebär till exempel att vi behöver titta på andra metoder att bygga än vad vi gör i dag. Men det finns också ett intresse från marknaden att skapa mer hållbara produkter, både kunder och investerare söker områden där man fokuserar på hållbarhetsfrågor, säger Håkan Hyllengren, affärsutvecklingschef för Sickla, på Atrium Ljungberg.

Kortare byggtider
I Sickla som när det står klart kommer att innehålla 2 000 bostäder och 7 000 kontorsplatser, total 250 000 kvadratmeter, innebär det att allt byggs med trä. Och även om en trästomme är dyrare än sin motsvarighet i stål och betong, så går det kostnadsmässigt ungefär jämnt upp.

– Med trä kan vi bygga snabbare, så vi har kortare byggtid. Och för att nå upp till våra klimatmål så kan vi inte heller bygga med traditionell betong och traditionellt stål,
utan vi behöver ju ha någonting som är klimatsmart. Vår bedömning är att vi ska vara kostnadsneutrala när vi bygger med trä.

– Vi använder oss också av en teknik som redan finns och som innebär att vi får 40 procents reduktion av koldioxidavtrycken utan att vi behöver uppfinna något nytt. Man behöver fokusera lite mer på vissa frågor som brand, akustik och konstruktion. Det är på ett annat sätt än när man bygger traditionellt. Men byggkraven är desamma och kunnandet och kompetensen finns.

Så vitt man vet är detta världens största stadsbyggnadsprojekt i trä och uppmärksamheten, även internationellt, har varit stor.

– Responsen har varit jättestor. Vi har studiebesök från hela världen som kommer hit och vill höra vad vi planerar och tänker. Det har blivit ett internationellt skyltfönster där vi kan visa svensk innovation och hållbar stadsutveckling i Sverige, säger Håkan Hyllengren.

Tyst bygge och geotermos
Att bygga med trä har flera fördelar påpekar Håkan Hyllengren, förutom att det går snabbare att få upp byggnaderna, innebär det också att hela bygget blir tystare.

– Det bli ju en tystare arbetsplats. Och det stör inte omkringliggande byggnationer lika mycket som ett traditionellt bygge med cement/stål-konstruktion.

En annan vinst är också att antalet transporter minskar. Trä är lättare och det kan lastas fler byggelement på varje lastbil. Även när det gäller energifrågan tänker Atrium Ljungberg nytt och en stor fördel är att bolaget i Sickla äger all mark i området, vilket underlättar för att koppla samman de olika byggnaderna. Förutom en stor solcellspark tittar man på olika geotermiska lösningar för att lagra värme. En lösning man undersöker är att bygga en stor geotermos med drygt 300 hål, 100 meter djupa i en radie på ungefär 70 meter som skapar en geotermos. ett termiskt batteri för säsongsförvaring av värmeenergi.

– Vi kommer att ha kylmaskiner på taken för att kyla kontor och butiker under värmesäsongen. Värmeöverskottet från kylmaskinerna kan då ladda den här stora geotermosen under hela värmesäsongen så får vi upp mot 70 grader i ”termosen”. När det sedan börjar bli kallsäsong så kan vi plocka ut den här värmen. Vår bedömning är att den värmen kommer att räcka för det här området ända fram tills det blir varmt igen.

– Målet är ju att vi inte ska vara beroende av fjärrvärme, så det håller vi på att titta på nu. Och här tittar vi ju också på hur vi kopplar samman byggnaderna för att kunna växla värme och kyla mellan byggnaderna. Där har vi ju en stor fördel genom att vi äger all mark inom området.

Håkan Hyllengren berättar mer om projektet Stockholm Wood City på Fastighetsdagen den 24 april.

 

Text: Carina Näslundh