Nya former av energigemenskaper utvecklas i Hammarby Sjöstad

Medborgarprojekt i Norra Djurgårdsstaden

Sjöstadsmodellen sprider sig. I Hammarby Sjöstad har många bostadsrättsföreningar arbetat tillsammans med ElectriCITY kring fastigheternas energiförbrukning för att kunna effektivisera elanvändningen och sänka energikostnaderna. Nu förs erfarenheterna vidare i Norra Djurgårdsstaden.

Boende i Norra Djurgårdsstaden träffades i september för ett första energimöte. Intresset var stort och ett drygt 50-tal personer mötte upp för att lyssna till ElectriCITYs energiguru Willy Ociansson som redogjorde för förbättringsmöjligheter han hittat vid genomgång av tre fastigheter i Norra Djurgårdsstaden. Jörgen Lööf, berättade om arbetet med energieffektiviseringar och kostnadsbesparingar i Hammarby Sjöstad och Rickard Dahlstrand om möjligheterna till smartare elbilsladdning.

Mötet arrangerades av HIND, Norra Djurgårdsstadens motsvarighet till Sjöstadsföreningen och är en del i projektet Medborgarengagemang som plattform för minskad klimatpåverkan. Projektet, som har stöd från Vinnova, ska vidareutveckla den metod som ElectriCITY med stor framgång tagit fram genom ett antal medborgardrivna aktiviteter i Hammarby Sjöstad och som involverat medborgare, företag och lokala fastighetsägare. Arbetet har bland annat innehållit energioptimering av fastigheter, investering i förnybar energi och energikartläggningar. Ett arbete som har varit till stor nytta för både medborgarna och klimatet.

Det övergripande och sammanhållande i metoden är strävan efter en klimatneutral stadsdel 2030.

– Det vi vill göra i Norra Djurgårdsstaden är att bidra till att skapa en mer klimatsmart stadsdel genom organiserad samverkan, säger Richard Ljungberg, projektledare, ElectriCITYmetoden stärker samverkan mellan civilsamhället, medborgarna, och den privata och offentliga sektorn, säger Richard Ljungberg, projektledare, ElectriCITY.

Det här är något vi hoppas kan användas i många andra stadsdelar, städer och kommuner och det första steget är att tillsammans med bland annat HIND i Norra Djurgårdsstaden anpassa metoden och arbetet till de specifika behov och förutsättningar som finns i stadsdelen. Starten kommer på samma sätt som i Hammarby Sjöstad, att vara energifrågan.

Projektet ska tydliggöra, dokumentera och vidareutveckla ElectriCITYs metod för samverkan.

Projektet är en samverkan mellan ElectriCITY i Hammarby Sjöstad, HIND (Hjorthagens Intresseföreningen Norra Djurgårdsstaden), Exploateringskontoret i Stockholm stad och Locallife.

Foto: Lennart Johansson/Stockholms stad. (CC BY-NC 2.0)

Sopsorteringsspel succé på Sjöstadsdagen

Hur ska servetter med tryck sorteras? Eller sminket? Och hur var det nu med kuvert?
Det var många som stod med pannorna i djupa veck och funderade och diskuterade kring hur saker egentligen ska sorteras när de spelade ElectriCITYs sopsorteringsspel på Sjöstadsdagen.

Och en sak var klar. Det kan vara både roligt, nyttigt och tankeväckande att diskutera sopsortering. Det var många som fick aha-upplevelser i ElectriCITYs monter på Sjöstadsdagen.

Andra aktuella ämnen var självfallet planerna på ett flytande bad vid Lugnets terass, ett bad som ska använda renat återbrukat vatten från Henriksdals vattenverk i en utomhuspool, där poolvattnet kontinuerligt renas genom en klorfri process, vattnet värms av solceller och hela anläggningen inklusive badhandukar rengörs utan rengöringsmedel med hjälp av joniserat vatten.

Hållbarhetsquizet som ElectriCITY arrangerade tillsammans med AFRY ledde också till många samtal. Och den lyckliga vinnaren av quizet bjöds på en middag för två av Sjöstadens Skybar.

 

 

Flytande utomhuspool och bastu i Hammarby Sjöstad

Hammarby Sjöstad ligger vid vattnet, men trots det finns det ingen badplats i området. Anledningen är dels att stora delar av Hammarby sjö klassas som hamnområde och dels att vattnet är förorenat.

Nu ska det förhoppningsvis bli ändring på detta, när ElectriCITY i samverkan med IVL – Svenska miljönstitutet och Ecobarge, tagit fram planer på en flytande utomhuspool med bastu i vattnet mellan Lugnets terrass och Hammarbykajen.

– Tanken är att visa världen att det med dagens teknik går att återanvända och nyttiggöra renat avloppsvatten, till och med att bada i. För några år sedan testade IVL – Svenska Miljöinstitutet, tekniken till att göra vatten för att brygga öl och Nya Carnegiebryggeriet i Sjöstaden antog utmaningen med bravur. Och är det någon som är bra på att bedöma vattenkvalité så är det en bryggarmästare. Och kan vi dricka återanvänt vatten så går det utmärkt att bada i världens renaste återbrukade vatten, säger Jörgen Lööf, vd ElectriCITY.

Hammarby Sjöstad är en av de mest hållbara stadsdelar som någonsin byggts. Och det återspeglar sig också i planerna för badet som ska använda renat återbrukat vatten från Henriksdals vattenverk i en utomhuspool, där poolvattnet kontinuerligt renas genom en klorfri process, vattnet värms av solceller och hela anläggningen inklusive badhandukar rengörs utan rengöringsmedel med hjälp av joniserat vatten.

Ett hållbart Sjöstan temat för ElectriCITY på Sjöstadsdagen

Ett hållbart Sjöstan är en del av Sjöstadsdagen, lördagen den 3 september, och arrangeras av den medborgardrivna föreningen ElectriCITY i Hammarby Sjöstad. Du hittar ElectriCITY i stora tältet på Luma Torg

I fokus för ett hållbart Sjöstan är klimatet och klimatanpassningen för att nå målet att Sjöstan ska vara klimatneutralt år 2030.

Koll på energi? För att nå klimatmålet på max ett ton koldioxidutsläpp per person så måste vi alla tänka om. Hur vi bor, reser, vad vi äter och vad vi konsumerar. Vi måste tänka på vad vi kan göra. Inte världen, utan vi. Här hemma. Vi kan exempelvis värma våra bostäder med förnybar energi och vi kan ladda våra elbilar via solceller och åka tyst utan förbränningsgaser. Framtiden är här redan nu. Vi behöver inte använda mindre energi. Vi ska bara byta till ren energi för att nå klimatmålet av omtanke till miljön och kommande generationer.

Vad kan vi göra i Sjöstan? Kom och prata elbilsladdning, solceller, energigemenskap (mikronät) och energismarta fastigheter med oss under Sjöstadsdagen. Det pågår många spännande projekt i Sjöstaden och tillsammans kan vi bli ännu klimatsmartare. .

Koll på sopsorteringen? Vi har alla någon gång stått där och funderat över hur saker ska sorteras. Passa på att testa dina sopsorteringskunskaper vid vårt återvinningsbord på Sjöstadsdagen. Alla rätt? Du är en sorteringsmästare och då väntar en belöning.

Koll på hållbarhet – Quiz! I Sjöstadsdagens Hållbarhetsquiz kan du testa om du har koll på klimat, energi och återvinning – och vad du kan göra för att leva mer klimatneutralt. Quizet är ett samarbete mellan ElectriCITY och AFRY. Fina priser utlovas. Vinnarna presenteras på stora scenen kl 17.00.

Och missa inte Klimatspanarna där det byggs fågelholkar och bihotell hela dagen!

Hela fastighetens styrning i en app – sparar tid, pengar och klimat

Visionen för samverkansprojektet ”Öppna plattformar för fastighetsautomation” är att skapa öppna plattformar med data som enkelt kan delas mellan olika aktörer inom fastighetsbranschen för att bidra till en effektiv och flexibel energiförbrukning i fastigheterna och därmed i hela samhället. Det handlar om att utveckla öppna plattformar för nya innovativa digitala tjänster, visualiseringar och smarta styrsystem som bidrar till både sänkt energiförbrukningen och lägre kostnader.

Och klimatet har allt att vinna på effektivare hantering av fastigheternas drift för att minska resursanvändningen. Ska vi klara klimatmålen så måste vi varje årtionde halvera CO2-utsläppen, det säger FN:s klimatpanel IPCC i sina rapporter. I Sverige står fastigheterna står för cirka 40 procent av samhällets energianvändning och 20 procent av växthusgasutsläppen och det finns potential att reducera byggnaders energianvändning med omkring 30 procent enbart genom att optimera driften.

– För att snabba på omställningen inom fastighetssektorn behövs nya innovativa tjänster som ofta bygger på digitalisering. I dag saknas infrastruktur som möjliggör en snabbare uppskalning av energi- och flexibilitetstjänster. Det är den här infrastrukturen som vi ska bygga i projektet, säger Sofia Stensson, forskare på RISE och projektledare för projektet ”Öppna plattformar för fastighetsautomation”, där ElectriCITY är en av de deltagande parterna

Den pågående omställningen från fossila energikällor till förnyelsebar energi gör också att det blir trångt i elnäten. Även här kan fastigheterna användas på ett smartare sätt och bidra med flexibilitet till nätet exempelvis genom att styra uppvärmningen av en fastighet och förvärma fastigheten när man vet att det kommer att bli en effekttopp i nätet.

Förutsättningarna och intresset från branschen finns. Systemen för fastighetsautomation är på väg att bli både uppkopplade och smarta med bland annat maskininlärning och avancerad optimering. Men de befintliga systemen är ofta slutna vilket begränsar möjligheten att vidareutveckla styrningen av fastigheter och nya innovationer i form av datadrivna tjänster har svårt att driftsättas i eller vid sidan av befintliga system.

– Öppna plattformar ger fler aktörer möjlighet att bygga och lansera bättre verktyg för till exempel styr- och reglerteknik, underhåll samt visualisering som kan accelerera omställning mot energieffektivitet. Den långsiktiga visionen är att möjliggöra installation av datadrivna tjänster i fastigheter lika enkelt som man installerar en mobilapp på telefonen, säger Sofia Stensson.

En del i projektet är det fastighetsdatalabb som byggs upp I Hammarby Sjöstad och som är en plattform för att genomföra projekt i samverkan med företag och forskare. Datalabbet gör det möjligt att testa olika modeller av data i en trygg miljö.

Sofia Stensson medverkade på EC-dagen våren 2022 och presenterade projektet (11:32 min).

”Fastighetsautomation för öppna plattformar” som koordineras av det statliga forskningsinstitutet RISE pågår under två år och finansieras av Vinnova. Det är ett samarbetsprojekt med 24 fastighetsaktörer, systemleverantörer och tjänsteutvecklare, däribland ElectriCITY.

Om projektet på RISE webbplats

ElectriCITY i allt fler forskningsprojekt

– Ett fantastiskt år där vi bland annat ytterligare stärkt vår roll som forskningspartner, så sammanfattar ElectriCITYs vd Jörgen Lööf, år 2021.

När ElectriCITY höll årsstämma i början av sommaren var det ett – trots pandemi – framgångsrikt år 2021 som sammanfattades. Det samarbete som inleddes för ett par år sedan med det statliga forskningsinstitutet RISE samt KTH, har resulterat i att ElectriCITY har ökat sin medverkan i forskningsprojekt med finansiering från olika forskningsfinansiärer, bland annat Vinnova. I dagsläget är det hela tio forskningsprojekt som pågår och fler ansökningar väntar på besked.

– Det innebär att vi tillsammans med våra medlemmar kan djupdyka i bland annat områden som energi, transporter och digitalisering. Och vi har nu ett antal projekt där Hammarby Sjöstad fungerar som testbädd för innovativa projekt, säger Jörgen Lööf.

Ett av de nya forskningsprojekt som startade 2021 är projektet Mikronät. Med fokus på frågan hur konsumenter kan bli prosumenter med produktion av egen energi och hur man vid överproduktion kan dela energi mellan fastigheter i samma område. Projektet som startade 2021 är 4-årigt projekt med medel från Energimyndigheten och där Hammarby Sjöstad är en av två testbäddar för att utveckla en flexibilitetsmarknad för energi.

En annan milstolpe under 2021 var att Urban Tech Sweden, UTS, ett starkt nätverk av investerare, och teknik- och kunskapsleverantörer med fokus på ren teknik och klimatneutrala städer, integreras som ett projekt i ElectriCITY.

– Det ger ett enormt lyft till verksamheten och stärker vår exportplattform på ett fantastiskt sätt. ElectriCITYs medlemmar får därmed tillgång till Urban Tech Swedens exportverksamhet och Urban Tech Swedens medlemmar får tillgång till ElectriCITYs verksamhet. En win-win situation som ger utökade nätverk och fler affärsmöjligheter för våra medlemmar, både nationellt och internationellt, säger Jörgen Lööf.

Ytterligare en milstolpe 2021 var tillkomsten av Stockholm Green Innovation District – ett initiativ av ElectriCITY Innovation och Invest Stockholm. Ett område från Årsta till Sickla med Tvärbanan som sammanbindande led där syftet är att utveckla området till ett globalt ledande innovationsdistrikt för att attrahera kompetens, kapital, företag och innovationer. Initiativet invigdes i oktober 2021 av Stockholms stads finansborgarråd Anna König Jerlmyr och Nacka kommunstyrelses ordförande Mats Gerdau och har redan fått internationell uppmärksamhet. 

Ny styrelse
På årsstämman valdes också ny styrelse, och två nya ledamöter tog plats i ElectriCITYs styrelse.
Monica Axell, RISE, ordförande (omval)
Ann-Sofi Gaverstedt, Urbs Systems, vice ordförande (omval)
Östen Ekengren, IVL/Smart City Sweden (omval)
Jonas Törnblom, Envito (omval)
Björn Laumert, KTH (omval)
Carl Johansson, Infranode (omval)
Poul Heie, Sjöstadsföreningen (nyval)
Anders Börjesson, Nacka Kommun (nyval)

Forskningsprojekt
De tio forskningsprojekt ElectriCITY för närvarande ingår i är:
 Mikronät – Lönsam affärsmodell för en flexibilitetsmarknad
 Öppna plattformar – Fastighetsautomation
 TransPED – Internationellt erfarenhetsutbyte av positiva energidistrikt
 Enköping – Spridning av modell för medborgarengagemang
 Norra Djurgårdsstaden – Spridning av modell för medborgardrivet energiarbete
 Marknadsplats – Modell för handel med el via en digital plattform
 LASAGNE – digitaL frAmework for SmArt Grid and reNewable Energie
 sWash&Grow – Från Nöd till Bröd i kris och katastrof
 Energigemenskap – Hushållens roll i delning av energi och samverkan
 Hållbar industri – Medborgarengagemang för minskad plast i avfallet

 

Foto: Louise Lööf

Fjärdeklassare skapar klimatsmarta framtidsprodukter

Stockholm ska visa vägen i klimatomställningen

Skyddad: Fullsatt på ElectriCITY-dagen. Här är alla presentationer

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan: