Internetstiftelsens vd Carl Piva ny ordförande för Stockholm Green Innovation District

Carl Piva, VD för Internetstiftelsen, valdes till ordförande för föreningen Stockholm Green Innovation District vid årsmötet den 30 mars.

Övriga ledamöter är: Jörgen Lööf, ElectriCITY, Staffan Ingvarsson, Stockholm Business Region, Östen Ekengren, IVL/SCS, Monica Axell, RISE, Björn Laumert, KTH,  Mattias Forsberg, Nacka kommun samt Anne Andersson, Stockholmsregionens Europakontor.

Stockholm Green Innovation District (SGID) bygger på samverkan mellan staden, akademin, företagen och invånarna med ambitionen att vara det ledande distriktet för grön omställning i Europa. Medlemmar i ElectriCITY Innovation är även medlemmar i SGID.

– För att bära ledartröjan har vi enats om en kraftfull vision för framtiden. Vi sammanför innovation från marknaden, spetskompetens från akademin, genomförandeförmåga från stadsutvecklande parter och styrkan i ett aktivt medborgarengagemang. Området binds geografiskt samman av tvärbanan och praktiskt av ”Färdplan 2030” där vi gemensamt sätter ambitionen för vår framtida stad, säger Allan Larsson, initiativtagare till Stockholm Green Innovation District.

Mer information på Stockholm Green Innovations Districts webbplats

Hammarby Sjöstad väcker intresse

Det som händer i Hammarby Sjöstad när det gäller energieffektiviseringar och arbetet med energigemenskaper väcker intresse.

Vetenskapsradion Klotet har gjort ett program kring energigemenskaper där Jörgen Lööf, vd ElectriCITY, medverkade och berättade om projektet med mikronät och en  energigemenskap i Hammarby Sjöstad.
Programmet finns att lyssna på hos Vetenskapsradion

Hammarby Sjöstads mål för klimatneutralitet 2030 och hur solceller och energigemenskaper är en del i detta arbete togs upp i en artikel av TT:s vetenskapsredaktion som publicerats i flera tidningar runt om i landet, bland annat i Ny teknik

Även den lokala Hammarby Sjöstads tidning har uppmärksammat arbetet med energieffektivisering och de lokala energihjältar som finns i Sjöstans bostadsrättsföreningar, i en artikel om Jan Franson, projektledare ElectriCITY

 

Februariprogrammet i GlashusEtt

Under våren 2023 drar ElectriCITY Innovation i Hammarby Sjöstad i gång verksamhet i GlashusEtt, med målet att skapa ett allaktivitetshus för ett Hållbart Sjöstaden. 

Program i februari

Start 6 februari
Ett hållbart liv – studiecirkel
Har du också funderat på vilka förändringar i vardagen du kan göra för att leva ett mer hållbart liv. Under några måndagar i vår utforskar vi tillsammans hur vi kan leva mer hållbart, klimatsmart och plånboksvänligt. Vilka hinder och möjligheter finns det och hur vi håller motivationen vid liv. På varje träff samtalar vi om ett tema, som till exempel: Resor, hemmet, maten, odling, kroppen och konsumtion. Tillsammans inspirerar och utmanar vi varandra att skapa nya hållbara vardagsvanor.

Torsdag 2 februari kl 19.15–20.30
Hammarby Sjöstad – världens första miljöstad
När Sjöstaden började byggas i slutet på 90-talet var miljömålen högt ställda. Det skulle bli en modern stadsdel, byggd på den senaste miljötekniken. Energiförbrukningen i fastigheterna skulle bli låg, allt fler skulle välja kollektivtrafiken, soporna skulle omvandlas till fjärrvärme och matresterna till biogas.

Hur gick det? Hur fungerar det i dag? Och hur kan vi som bor i Hammarby Sjöstad bidra till att det kan fungera ännu bättre?
Sjöstadsguiden Inger Johansson tar oss med på en tidsresa i Hammarby Sjöstad resa från tidigt 1990-tal till framtiden.

Torsdag 16 februari kl 19.15–20.30
Health is the new wealth 

De senaste årens hälsotrender har varit många och ofta motsägelsefulla. Hur ska vi förhålla oss till alla dessa dieter och vad är det som är sant egentligen?
Vi är alla biokemiskt olika och för att verkligen optimera sin prestation så måste man utgå ifrån sig själv och lära sig att förstå sin egen hälsa.

Med en vetenskaplig grund berättar Ewa Meurk hur vi bör förändra oss för att må bättre både fysiskt och psykiskt. Ewa Meurk har under många år granskat och ifrågasatt dagens vedertagna sanningar om näringslära och följderna av dagens moderna kostråd.

Torsdag 16 februari kl 19.15–20.30
Dela på elen! Vad kan en Energigemenskap i Hammarby Sjöstad göra för nytta?
Hammarby Sjöstad är högintressant i dagens energidebatt. Sjöstaden är en av de platser i landet där det pågår försök med energigemenskaper, det vill säga att man kopplar ihop byggnader som ligger nära varandra i ett mindre system där man kan lagra och dela lokalt producerad energi inom ett så kallat mikronät.

Jan Franson och Ulrika Jardfelt, som arbetar med projektet berättar mer om hur vi kan arbeta tillsammans för att minska miljöpåverkan från vår energianvändning här i Sjöstaden.

Till anmälan

 

 

 

ulrika_jardfelt_energigemenskap

Sopsorteringsspel succé på Sjöstadsdagen

Hur ska servetter med tryck sorteras? Eller sminket? Och hur var det nu med kuvert?
Det var många som stod med pannorna i djupa veck och funderade och diskuterade kring hur saker egentligen ska sorteras när de spelade ElectriCITYs sopsorteringsspel på Sjöstadsdagen.

Och en sak var klar. Det kan vara både roligt, nyttigt och tankeväckande att diskutera sopsortering. Det var många som fick aha-upplevelser i ElectriCITYs monter på Sjöstadsdagen.

Andra aktuella ämnen var självfallet planerna på ett flytande bad vid Lugnets terass, ett bad som ska använda renat återbrukat vatten från Henriksdals vattenverk i en utomhuspool, där poolvattnet kontinuerligt renas genom en klorfri process, vattnet värms av solceller och hela anläggningen inklusive badhandukar rengörs utan rengöringsmedel med hjälp av joniserat vatten.

Hållbarhetsquizet som ElectriCITY arrangerade tillsammans med AFRY ledde också till många samtal. Och den lyckliga vinnaren av quizet bjöds på en middag för två av Sjöstadens Skybar.

 

 

FN:s klimatpanel IPCC är tydliga – klimatet kan inte vänta

FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) publicerade i februari en delrapport som kretsar kring hur sårbar mänskligheten är för klimatförändringarna och vilka åtgärder som kan vidtas för att anpassa samhällen till verkligheten på en allt varmare planet. I IPCC:s första delrapport i den pågående sjätte kunskapsutvärderingen om klimatet, som publicerades i augusti, beskrevs klimatförändringarna som omfattande, snabba och i många fall utan motstycke. Det är den grund som den nya delrapporten har att bygga vidare på när den tittar närmare på effekter, sårbarhet och anpassning.

Inom den pågående sjätte kunskapsutvärderingen (AR6) tar IPCC fram flera specialrapporter och delrapporter som sätter klimatförändringar, konsekvenser och möjliga lösningar i ett globalt perspektiv. Huvudrapporten inom AR6 består av tre delrapporter samt en syntesrapport. Den första delrapporten, ”Den naturvetenskapliga grunden”, publicerades i augusti förra året. Den 28 februari publicerades den andra delrapporten, ”Effekter, anpassning och sårbarhet” som behandlar effekterna av klimatförändringar på mänskliga och naturliga system inklusive sårbarheter, samt vilken kapacitet dessa har att anpassa sig till klimatförändringarna. 195 länder är medlemmar i IPCC. Källa: SMHI

Cecilia Katzeff forskar på energigemenskaper

Visionsbild från Tamarinden i Örebro.

Cecilia Katzeff är forskare och docent i Human-Computer Interaction på KTH. Hon har fått finansiering av Energimyndigheten för att titta på två aktuella projekt där energigemenskap är en viktig komponent – Tamarinden i Örebro och Hammarby Sjöstad med testbädden Hammarby Sjöstad 2.0 som ElectriCITY Innovation leder. Hon vill ta reda på hur hushållens roll i delande av energi och samverkan i energigemenskaper kan tänkas förändra hushållen i sig.

– Vi vill exempelvis utforska hur energigemenskaper påverkar hushållens sätt att utföra sina vardagssysslor och hur digitala tjänster kan stödja hushållen, säger Cecilia Katzeff. Hon liknar dagens införande av digital teknik i hemmen med införandet av ny teknik i hemmen under den industriella revolutionen i början av 1900-talet. Då fick många råd att köpa vitvaror som underlättade i hushållet – tvättmaskin, diskmaskin, dammsugare till exempel – men det uppstod också ökade krav på hygien så mängden utfört arbete i hemmet ökade istället. Kan det vara så att energigemenskaper med ny teknik kommer att förändra hushållen igen?

Forskargruppen kommer att titta på två projekt och följa dem över tid. Tamarinden i Örebro är ett planerat bostadsområde där den senaste tekniken byggs in från början. Där kommer initiativet från kommunen och Tamarinden förväntas stå klar 2024. Hammarby Sjöstad började som en miljöeffektiv stadsdel men energigemenskaper och mikronät börjar nu byggas in i en befintlig bebyggelse på initiativ av medborgarna själva. Projektet motiveras av omställningen till ett hållbart energisystem och den ökande betydelsen av hushållens roll i omställningen. En övergripande fråga rör hushållens relation till lagring, delande, användning och produktion av energi. En annan fråga rör aktörers föreställningar om hushållen som deltagare i energigemenskaper.

Sofie Nyström, som är doktorand i projektet, kommer att intervjua olika aktörer och hushåll och genomför fokusgrupps-diskussioner med hushåll som tillhör målgruppen för det planerade bostadsområdet. Resultaten förväntas användas av energi- och bostadsbranschen och tjänsteutvecklare.

Forskargruppen på KTH består förutom Cecilia Katzeff av universitetslektor Björn Hedin och doktoranderna Sofie Nyström, Arjun Menon och Joe Llewellyn. Från ElectriCity deltar Rickard Dahlstrand. Projektet pågår under tre år.

KTC flyttar energi till rätt ställe vid rätt tillfälle

Den 1 januari 2022 utvidgades undantagen från kravet på nätkoncession i ellagen. Det innebär att det nu går att få tillåtelse att överföra egenproducerad förnybar el mellan lokala producenter. Med ett energilager kan man kapa effekttoppar, fördela och styra användningen automatiskt för att utnyttja energin så effektivt och hållbart som möjligt. Med flexibilitetstjänster kan lokalproducenten sälja vidare el eller värme vidare för att hjälpa till med lokala kapacitetsbrister eller till kraftnät. På så sätt kan man som elkund få in intäkter och samtidigt hjälpa till med elnätens kapacitetsbrist och också med integreringen av förnybar el.

KTC är med i med i projekten Mikronät i Hammarby Sjöstad och Tamarinden i Örebro. I Tamarinden är de leverantörer till fastighetsbolaget Tornet att leverera energisystem till deras fastigheter.

–Energisystemet i Tamarinden är det unikt av sitt slag och under många år utvecklats för hur man kan snabba på energiomställningen i nybyggnadsprojekt genom att vara smarta tillsammans, säger Rikard Strid.

Målet är att skapa förutsättningar för att området ska kunna, reducera, producera, lagra och dela energi i ett lokalt energisystem. Tillsammans med Samster, som gör bakstycken till solpaneler för termiskåtervinning, kan man också leverera värme till till berget för att säkerställa att det inte kyls ner och kyla till solpanelerna för optimal funktion.

–Det gäller bara att se till så att allt det här används på rätt sätt på rätt plats vid rätt tillfälle, säger Rikard Strid. Då har vi kommit en bra bit mot målet att bli klimatneutrala i den här stadsdelen till 2030.

Framtidsinriktade energiprojekt i Hammarby Sjöstad

För närvarande pågår flera framtidsinriktade och visionära energiprojekt inom ElectriCITY Innovation. Gemensamt har dessa projekt att de ligger i framkanten både tekniskt och affärsmässigt, samt att de verkar för att lätta upp ett föråldrat regelsystem, som inte tagit höjd för den snabba teknikutvecklingen kring hållbar energi som skett de senaste decennierna.

Marknadsplatsen för Handel med El utgörs till exempel av en digital plattform, där tillgång och efterfrågan på tillgänglig effekt prissätts i realtid. Denna sker med hänsyn tagen till rådande begränsningar i överföringskapacitet och den lokala tillgången/behovet på elmarknaden.

 

Underlaget till marknadsmodellen består av det totala energibehovet från de boende, tillfälliga effektbehovet, antal elfordon som laddar och eventuella lokala elproduktions-möjligheter från solceller, biogas eller vätgas, samt möjlighet att lagra el i batterier. Förstudien som genomförts i samverkan med EnergiForsk, RISE, KTH och CENTIGO har studerat en begränsad del i Hammarby Sjöstad och fokuserar nu på eventuella praktiska pilotförsök.

Projektet runt marknadsplatsen knyter också an mot flera andra projekt som ElectriCity driver i Hammarby Sjöstad. Projektet Mikronät, vilket stöttas av Energimyndigheten, studerar hur flera aktörer kan dela den lokalt producerade energin på ett smart och effektivt sätt. Här studeras hur energi kan delas mellan olika aktörer och huskroppar.

I projektet Hammarby Hydrogen, pågår för närvarande sonderingar kring hur ett pilotprojekt runt vätgas som lokalt energilager kan bidra både tekniskt och ekonomiskt i befintliga bostadsbeståndet.
Till energiprojekten kan även räknas de satsningar som idag görs av enskilda BRFer i Hammarby Sjöstad. Till exempel för att effektivt kunna styra laddning av ett stort antal elbilar i garagen. För att effektivisera sopsugs-systemet installeras också Solpaneler och ett större batterilager.

Energisparande iBoxen kommer till Sjöstan

iBoxen är en rikstäckande infrastruktur av leveransboxar för att leverera, returnera och skicka paket. Den är öppen för samtliga transportörer som har verksamhet i Sverige idag. Nu får hela Sverige tillgång till hållbara leveranslösningar och i Hammarby sjöstad är vi tidigt ute.
Hur bra är det då för miljön? I en rapport beställd av World Economic Forum slås fast att en lösning som iBoxen kan generera utsläppsminskningar på närmare 70 procent per paket i en storstad. Motsvarande undersökningar har gjorts av miljökonsultföretaget Tellus21. De har tittat på effekten av iBoxens lösningar i en förort och på landsbygd. I rapporten kan man se en potentiell minskning av utsläpp på uppemot 60 procent när behovet att använda bil för att hämta upp paket blirförsvinnande litet. Något som gynnar både klimatet och miljö där vi bor.

Leveransboxarna från iBoxen har 16 luckor för olika paketstorlekar. Som boende i området kommer man att kunna välja ”sin” box som ett leveransalternativ precis i e-handlarens utcheckning (check out). När paketet är levererat till boxen aviseras mottagaren via sms och i iBoxens app (ladda ned här: www.iboxen.se/app). Då kan man enkelt och säkert hämta ut sitt paket med mobilt Bank-ID.

Här är länk till en film som förklarar hela paketleveransen med iBoxen:
Länk direkt till explainern; https://vimeo.com/639412302

Mer information om iBoxen hittar du här: www.iboxen.se