Februariprogrammet i GlashusEtt

Under våren 2023 drar ElectriCITY Innovation i Hammarby Sjöstad i gång verksamhet i GlashusEtt, med målet att skapa ett allaktivitetshus för ett Hållbart Sjöstaden. 

Program i februari

Start 6 februari
Ett hållbart liv – studiecirkel
Har du också funderat på vilka förändringar i vardagen du kan göra för att leva ett mer hållbart liv. Under några måndagar i vår utforskar vi tillsammans hur vi kan leva mer hållbart, klimatsmart och plånboksvänligt. Vilka hinder och möjligheter finns det och hur vi håller motivationen vid liv. På varje träff samtalar vi om ett tema, som till exempel: Resor, hemmet, maten, odling, kroppen och konsumtion. Tillsammans inspirerar och utmanar vi varandra att skapa nya hållbara vardagsvanor.

Torsdag 2 februari kl 19.15–20.30
Hammarby Sjöstad – världens första miljöstad
När Sjöstaden började byggas i slutet på 90-talet var miljömålen högt ställda. Det skulle bli en modern stadsdel, byggd på den senaste miljötekniken. Energiförbrukningen i fastigheterna skulle bli låg, allt fler skulle välja kollektivtrafiken, soporna skulle omvandlas till fjärrvärme och matresterna till biogas.

Hur gick det? Hur fungerar det i dag? Och hur kan vi som bor i Hammarby Sjöstad bidra till att det kan fungera ännu bättre?
Sjöstadsguiden Inger Johansson tar oss med på en tidsresa i Hammarby Sjöstad resa från tidigt 1990-tal till framtiden.

Torsdag 16 februari kl 19.15–20.30
Health is the new wealth 

De senaste årens hälsotrender har varit många och ofta motsägelsefulla. Hur ska vi förhålla oss till alla dessa dieter och vad är det som är sant egentligen?
Vi är alla biokemiskt olika och för att verkligen optimera sin prestation så måste man utgå ifrån sig själv och lära sig att förstå sin egen hälsa.

Med en vetenskaplig grund berättar Ewa Meurk hur vi bör förändra oss för att må bättre både fysiskt och psykiskt. Ewa Meurk har under många år granskat och ifrågasatt dagens vedertagna sanningar om näringslära och följderna av dagens moderna kostråd.

Torsdag 16 februari kl 19.15–20.30
Dela på elen! Vad kan en Energigemenskap i Hammarby Sjöstad göra för nytta?
Hammarby Sjöstad är högintressant i dagens energidebatt. Sjöstaden är en av de platser i landet där det pågår försök med energigemenskaper, det vill säga att man kopplar ihop byggnader som ligger nära varandra i ett mindre system där man kan lagra och dela lokalt producerad energi inom ett så kallat mikronät.

Jan Franson och Ulrika Jardfelt, som arbetar med projektet berättar mer om hur vi kan arbeta tillsammans för att minska miljöpåverkan från vår energianvändning här i Sjöstaden.

Till anmälan