Energisparande iBoxen kommer till Sjöstan

iBoxen är en rikstäckande infrastruktur av leveransboxar för att leverera, returnera och skicka paket. Den är öppen för samtliga transportörer som har verksamhet i Sverige idag. Nu får hela Sverige tillgång till hållbara leveranslösningar och i Hammarby sjöstad är vi tidigt ute.
Hur bra är det då för miljön? I en rapport beställd av World Economic Forum slås fast att en lösning som iBoxen kan generera utsläppsminskningar på närmare 70 procent per paket i en storstad. Motsvarande undersökningar har gjorts av miljökonsultföretaget Tellus21. De har tittat på effekten av iBoxens lösningar i en förort och på landsbygd. I rapporten kan man se en potentiell minskning av utsläpp på uppemot 60 procent när behovet att använda bil för att hämta upp paket blirförsvinnande litet. Något som gynnar både klimatet och miljö där vi bor.

Leveransboxarna från iBoxen har 16 luckor för olika paketstorlekar. Som boende i området kommer man att kunna välja ”sin” box som ett leveransalternativ precis i e-handlarens utcheckning (check out). När paketet är levererat till boxen aviseras mottagaren via sms och i iBoxens app (ladda ned här: www.iboxen.se/app). Då kan man enkelt och säkert hämta ut sitt paket med mobilt Bank-ID.

Här är länk till en film som förklarar hela paketleveransen med iBoxen:
Länk direkt till explainern; https://vimeo.com/639412302

Mer information om iBoxen hittar du här: www.iboxen.se

Vi flyttar in i Turbinhallen

Den anrika Turbinhallen från 1930-talet har konverteras till micro-living och co- working-utrymmen och nu flyttar vi in till helt nya arbetsplatser med en spännande historia mitt i Hammarby Sjöstad. I början av 1930 var Hammarby Sjöstad ett utpräglat industriområde. Turbinhallen, som då var full av svetsare, har nu renoverats med respekt för byggnadens historia för att ge rum åt en ny generation yrkesutövare. Byggnaden som en gång i tiden rymde stora maskiner är nu en öppen plats att tänka, bo och arbeta på. Rustika och industriella strukturer och former står i kontrast till Tom Dixons moderna design. Högt i tak med andra ord.

Tanken bakom UNITY i Hammarby Sjöstad är att fungera som en knutpunkt för inspiration och kunskap. Här möts morgondagens skapare och entreprenörer och här kan man boka studiolägenheter och co-working. Det finns utrymmen för alla behov, från 17 till 62 kvadratmeter. Alla bostäder har daglig service som städning och dygnet runt-support.

UNITY i Hammarby Sjöstad ligger 15 minuter från Stockholms innerstad. och erbjuder en balans mellan stadsliv och naturupplevelse. Här är det också nära till konserter och evenemang på Avicii Arena (Globen) och Tele2 Arena och naturupplevelser på Hammarbybacken och i Nackareservatet.
https://unity-living.com/se/locations/unity-hammarby-sjostad-se/

Solceller på höjden och längden och tvären

ElectriCITY gjorde ett studiebesök på Johan Ehrenbergs och ETCel ́s anläggning i Katrineholm. Det var ett roligt besök på en anarkistisk och ändå målmedveten upplevelsepark där smarta energilösningar samsades med raggiga får och prunkande växthus. Merparten av dagens klimatkris kan hänföras till förbränning av fossila bränslen men en betydande del kommer också från jordbruket som utarmar jordar och går på tomgång med konstgödsel.
ETC Solpark är byggd för att alla ska kunna besöka parken, titta på solcellsanläggningarna, titta på elbilen, kolla varmluftspaneler, knacka på de transparenta solcellerna och se tomaterna i växthusen frodas.

ETC Solpark har en kapacitet på över 4 000 000 W och är en av Sveriges största solcellsparker. De bygger ut hela tiden. Nya hus, nya solcellstak och nya solceller på ställningar. Men parken är också ett ställe att träffas på och lära sig mer. Här har man guidade visningar, föreläsningar och konferenser. ETCel delar generöst med sig av de erfarenheter de fått när de sysslat med sol-el sedan 2009.

Kursutbud för installation
För de som vill sätta upp sina solpaneler själva finns kurser i montering. Man går då igenom olika solcellspaneler och växelriktare och har praktiska övningar i montering på olika takbeläggningar. ETCels solcellsmontörer finns i Katrineholm och har hela landet som sitt arbetsfält. Ibland är de fullbokade och då samarbetar ETCel med andra montörer. Försäljning och projektledning finns på huvudkontoret Stockholm.

ETC Växthus
Växthuset är ett projekt i Stefan Sundströms anda och han själv fermenterar, syrar, de tomater som inte går åt på solparken. De klimatsmarta växthusen är täckta av solceller och gör mer energi än de förbrukar. De används inte bara till tomater. ETC Solparks odlingsansvarige Mani Dadgaranfar experimenterar för fullt och bloggar om odlingarna i solparken.

ETC satsar på biokol
Nu tillverkas biokol i ETC Solpark. Då lagrar man koldioxid i tusen år. Biokolet gödslas och läggs ner i odlingarna. Dessutom blir värmen till el när kolet tillverkas.

Seminarier i ETC Solpark
I ETC Solpark i Katrineholm drar ETC nu igång seminarieverksamhet. Under året är det bli fullt med författarträffar – och dessutom kurser om allt ifrån solenergi och ekologisk tomatodling till biodling och solgrillning.

Solhus med café och butik
Här finns böcker, solcellsvaror, smarta klimatvänliga produkter, leksaker och fika – på verandan om vädret är trevligt – och man kan också vandra runt bland tomater och grönt i det lilla vinterträdgårdsannexet.

Sopsugning som går på solkraft

Under sommaren installerades solceller och ett batteri  i en av sopsugarna i Hammarby Sjöstad. Det var  STELLA Futura som på initiativ av Sjöstadens Västra sopsug samfällighetsföreningen, och i samarbete med Envac, drog igång med ett nytt sätt att driva sopsugarnas fläktar med hjällp av solkraft.

Hammarby Sjöstads största sopsugsanläggning finns i en lokal nära Fryshuset. Den tar hand om sopor från nästan 3 000 lägenheter. Soporna sorteras i tidningar, matavfall och restavfall när sopsugen körs varje dag. Det blir en hel del sopor som ska transporteras ganska långa sträckor och det märks också på energiåtgången. Det så kallade effektuttaget blir högt i perioder och elräkningarna ökar därefter.

– Vi såg att 45 procent av elkostnaden kom från det höga effektuttaget, med korta toppar runt 160 kilowatt, och ville göra något åt det, berättar Rickard Dahlstrand, styrelsemedlem i Sjöstadens västra sopsug samfällighetsförening.

Fläktarna skapar det vakuum som behövs för att dra till sig soporna från de olika nedkasten.

– Fläktarna är frekvensstyrda och ibland behövs bara en fläkt, men om det är tunga sopor körs alla tre fläktarna samtidigt, säger Klas Leksell, produktionschef hos företaget Envac som levererade sopsugen till Hammarby Sjöstad redan 2005.

För att kapa effekttopparna bestämde sig Sjöstadens västra sopsug samfällighetsförening för att installera solceller och ett litiumjon-batteri med kapaciteten 76,8 kilowattimmar. Nu är solcellerna på plats, batteriet laddasr och den el som inte används till fläktarna går tillbaka ut på elnätet.

– Projektet med STELLA Futura, på initiativ av Sjöstadens Västra Sopsug Samfällighetsförening, är ett bra exempel på hur man kan integrera flera smarta system till en helhet med fokus på miljöteknik, energiåtervinning och lönsamhet. Vi ser fram emot att tillsammans identifiera flertalet kommande installationer, då vi ser en stor potential i synergierna som detta projekt tydligt belyser, säger Envacs CTO Kent Norlenius.

 

 

 

Smart teknik fixar miljömålen

ElectriCITY bjuder in till exportsatsningar

ElectriCITY Innovation bjuder in, tillsammans med Smart City Sweden och Urban Tech Sweden, medlemmar och andra samarbetspartners att delta i exportsatsningar för det hållbara samhället. Syftet med projekten är att sprida svenska hållbarhetslösningar och att möjliggöra ökad export för svenska företag.

– Det här är en möjlighet för företag som har produkter och tjänster som kan bidra till det hållbara samhället. Många av de exportprojekt som vi bjuder in till har kommit en bit på väg och flera grundläggande förutsättningar för att komma till en snabb affär – exempelvis projektfinansiering – är redan på plats. Ett gyllene tillfälle för svenska företag som vill nå ut på en global marknad, säger Jörgen Lööf vd på ElectriCITY Innovation.

De tre exportsatsningar som söker samarbetspartners är:

Smart City Sweden
Smart City Sweden är en nationell export- och investeringsplattform med smarta lösningar för den hållbara staden. Via Smart City Swedens olika noder i Sverige tar plattformen emot besöksdelegationer från hela världen som är intresserade av svenska hållbara lösningar som möter urbaniseringens globala utmaningar. Det innefattar inte bara miljöteknik utan även smarta lösningar inom mobilitet, digitalisering, stadsplanering och social hållbarhet. Plattformen kan även finansiera förstudier för att möjliggöra svensk export i ett senare skede.

Smart City Sweden vill komma i kontakt med företag som har hållbarhetslösningar som kan presenteras för intresserade besökare. Plattformen drivs av IVL Svenska miljöinstitutet i samarbete med Tillväxtverket, Business Sweden, Vinnova, Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Trafikverket och Boverket samt regionala organisationer. Energimyndigheten är koordinerande myndighet.

Urban Tech Sweden – sWash&Grow
ElectriCITY och Urban Tech Sweden är med i sWash&Grow, ett Vinnova-finansierat projekt för hållbar produktion av bland annat vatten, sanering och förnybar energi. Målet är att utveckla verktyg som förbättrar och underlättar för innovatörer och andra organisationer att snabbt få ut hållbara lösningar till områden där det föreligger akuta behov.

Senare i år, i oktober, anordnas en ”matchmaking” i Stockholm där innovationer matchas mot specifika projekt i sWash&Grow. Vi söker företag som har lösningar inom exempelvis vattenproduktion, vattenrening, förnybar energi, energilagring, lastbalansering och återvinning.

Urban Tech Sweden-Impact Hub New York- Deep Energy Retrofit
New York State har ett av världens mest ambitiösa klimatmål, ett lagkrav som innebär att fastighetssektorn ska minska koldioxidutsläppen med 40 procent till år 2030 och med 85 procent till 2050. För att uppnå klimatmålet behöver cirka 50 000 existerande byggnader uppgraderas med effektiva energilösningar de kommande tio åren. Detta skapar en marknad som uppskattas till över 20 miljarder dollar.

För att möjliggöra omställningen i fastighetssektorn har privata och offentliga aktörer gått samman för att öppna en mötesplats, Impact Hub, mitt i Soho på Manhattan. Fastighetsutvecklaren Hines och konsortiet Hudson Square Properties är några av aktörerna som ligger bakom satsningen. I området har världens största IT- och techbolag etablerat sig, bland annat Microsoft, Google, Disney och Amazo.

Impact Hub blir en utställning – ett showroom – med olika energilösningar och erbjuder program för utländska aktörer. Ett konsortium av svenska bolag lett av Urbs, Urban Techs Swedens kommersiella del, ska implementera ett nytt energisystem i mötesplatsens byggnad.

– Vi vill komma i kontakt med svenska företag som vill vara en del i klimatomställningen i New York State men som även har intresse att bidra till hållbarhetsmålen. Exempel på lösningar kan vara värmepumpar, termisk lagring, styrsystem, träfasader, verktyg för energibalansering och IT-lösningar. Även miljövänligt och kemikaliefritt byggmaterial och färger är av intresse, säger Ann-Sofi Gaverstedt, styrelseledamot i ElectriCITY Innovation och styrelseordförande i Urban Tech Sweden.

 

 

ElectriCITY i stort projekt för nya energilösningar

ElectriCITY Innovation har tillsammans med ett antal samarbetspartners fått bidrag från Energimyndigheten för att genomföra ett omfattande projekt med flexibel energi. Projektet ska utveckla effektiva lösningar för mätning, lagring och delning av lokal energi i så kallade energigemenskaper och på en flexibilitetsmarknad. I detta ingår också att ta fram affärsmässiga och juridiska modeller som kan göra systemen lönsamma.

– I Hammarby Sjöstad har vi under flera år jobbat med energieffektiviseringar tillsammans med Sjöstadsföreningen. Vi har hållit energimöten för de boende och många bostadsrättföreningar har gjort betydande investeringar i förnybar energi. Det har resulterat i stora energi- och kostnadsbesparingar. Genom det här projektet kan vi ta nästa steg och testa produktion av förnybar energi i mikronät som möjliggör lagring och delning av energi mellan fastigheterna, säger Jörgen Lööf på ElectriCITY Innovation.

Energimarknaden står inför många framtida utmaningar. Att bygga robusta, resurseffektiva och förnybara energisystem kräver nya innovationer – och stora investeringar. Det här projektet ska framför allt studera lösningar inom så kallade energigemenskaper (EG) som bygger på ett ökat samspel mellan prosumenter, konsumenter och övriga aktörer i energisystemet. Energigemenskaperna ska ha system för lastbalansering av el, delning av energi mellan fastigheter, lokala batterilösningar för lagring samt produktion av förnybar energi, exempelvis solceller. Åtgärder som kan ge energibesparingar på upp till 30 procent.

En betydande part i projektet är det kommunala bolaget Örebro Bostäder (ÖBO) som sedan flera år tillbaka utvecklat ett system för fastighetsautomation, vilket innebär att fastigheterna är kopplade både med varandra och mot kommunens el- och värmeverk. Systemet har gett mycket stora energibesparingar.

ÖBO:s system och erfarenheter är betydande kunskaper som inte bara kommer att vara värdefulla för projektet, utan som också kan kopieras för användning över hela landet.

– Det är ett förhållandevis billigt och effektivt system där man använder existerande elnät och adderar lokalt förnybar energi. En lösning som kan vara ekonomiskt lönsam för de flertalet fastighetsägarna i landet, kommenterar Jörgen Lööf.

Inom projektet bildas två energigemenskaper, varav ett är ett nybyggt bostadsområde i Örebro och det andra är Hammarby Sjöstad. På så sätt omfattar projektet både nybyggnad och befintlig bebyggelse.

Förutom de rent tekniska systemlösningarna ska projektet även se över riktlinjer för upphandlingar och regelverk så att lönsamma affärsplaner kan skapas för framtidens energigemenskaper i Sverige.

– Målet är att projektet ska bidra till att göra Sverige internationellt ledande inom innovativa energitjänster och möjliggöra energiomställningar inom ny- och befintlig bebyggelse, säger Monica Axell, ordförande i ElectriCITY Innovation och forsknings- och affärsutvecklare på RISE

Projektet är ett samarbete mellan ett flertal partners, bland andra Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och det statliga forskningsinstitutet RISE som fungerar som koordinator.  ElectriCITY Innovation kommer att vara delprojektägare för att genomföra testbäddar av mikronät i Hammarby Sjöstad. Övriga projektpartners är Örebro kommun, Ellevio, Enstar, Ferroamp, KTC, Siemens, E.On, Power2U och Sjöstadsföreningen.

Den totala budgeten beräknas till drygt 58 miljoner kronor, varav knappt hälften finansieras via Energimyndigheten. Projekttiden är fyra år. Läs mer på RISE:s hemsida.

 

 

Satsning på mikronät i Hammarby Sjöstad

ElectriCITY Innovation höll i går kväll energimöte för Sjöstadsföreningens bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad. Agendan för mötet var hur vi kan minska förbrukning av köpt el via elnätet och istället ersätta den med lokalt producerad och delad el. Detta kan bli verklighet genom att bygga lokala mikronät som möjliggör lagring och delning av energi mellan fastigheterna, samt försäljning av överskott till elnätet via en lokal systemoperatör.

– Vi har satt som mål att Hammarby Sjöstad ska vara klimatneutralt till år 2030. Konkret handlar det att vi måste sänka den privata konsumtionen av koldioxid, från sju ton till ett och ett halvt ton per år, säger Jörgen Lööf på ElectriCITY.

Hittills har cirka 50 bostadsrättsföreningar genomfört så kallade Ecodrives tillsammans med ElectriCITY, det vill säga en genomgång av fastigheternas energisystem – från garage och källare, till vind och tak. Kartläggningen har visat på bristerna i energisystemen, var det finns förbättringspotential i konstruktion och skötsel. Genomgången har, tillsammans med gemensamma upphandlingar av förnybar energi, lett till stora energibesparingar och rejält sänkta energikostnader för många bostadsrättsföreningar.

– Våra gemensamma upphandlingar av investeringar i förnybar energi – till exempel solceller, värmepumpar, bergvärme och nya styrsystem – har inneburit att ett 20-tal bostadsrättsföreningar sänkt sina energikostnader med upp till 50 procent. Vi tror på att göra saker tillsammans. Det skapar inte bara trygghet utan även ett ekonomiskt incitament i form av rabatter vid större inköpta volymer, säger Jörgen Lööf.

Nästa steg är att bygga så kallade mikronät i Sjöstan och på gårdagens möte presenterades en rad smarta system och utrustning för att mäta, lagra och dela energi. Genom att använda den senaste teknologin i en energigemenskap kan ytterligare energibesparingar göras bland bostadsrättsföreningarna. Det handlar om alltifrån effektstyrning för att undvika toppar i förbrukningen till lagring av energi som kan användas i den egna fastigheten eller säljas på elmarknaden. Ett system som ger både kostnadsbesparingar och intäkter.

En av gårdagens presentatörer, teknikkonsulten Ramboll, har räknat på vad en satsning på mikronät skulle innebära för en bostadsrättsförening i Hammarby Sjöstad med 226 lägenheter. Förutsättningarna var att energitopparna kapas, att energi sparas i batterier och att överflödig energi säljs vidare på marknaden. Enligt kalkylen är investeringen på cirka en miljon kronor, besparingarna på 58 000 kronor/år och intäkterna från försäljning av överflödig energi på 100 000 kronor/år. Investeringen ger en avkastning på 13 procent, vilket innebär att systemet betalat sig på sju år. Inte illa för en investering som gynnar såväl plånboken som miljön.

På gårdagens möte deltog ett 40-tal personer, de flesta representanter från 26 bostadsrättsföreningar.

Stort intresse för solceller i Hammarby Sjöstad

Intresset för solceller är stort bland bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad. När ElectriCITY Innovation igår höll möte om gruppupphandlingar av solceller deltog 13 föreningar. Att sätta upp solceller är en lönsam investering som sänker energikostnaden, samtidigt som det bidrar till en bättre miljö.

– Elen är 100 procent “grön” och investeringen bidrar till att värdet på fastigheterna ökar, både tack vare lägre energikostnader samt en mer hållbar profil, säger Josefin Danielsson på ElectriCITY Innovation.

Den fasta elnätsavgiften i Stockholm har gått upp med över 7 procent det senaste året och allt pekar på att elpriset kommer att gå upp ytterligare. Med hjälp av egenproducerad el från solceller kan dessa löpande kostnader i form av elnätsavgifter, skatt och moms minskas.

De senaste åren har allt fler bostadsrättsföreningar i Sjöstan satsat på förnybar energi. Bara under förra året gick sju bostadsrättsföreningar ihop för att göra en gemensam upphandling av solceller. Upphandlingen genomfördes i samarbete med ElectriCITY, Sjöstadsföreningen, energiexperten Willy Ociansson och entreprenören Solkompaniet. De deltagande föreningarna var Brf Båtklubben, Henriksdalskajen, Redaren, Sickla Kanal, Sjöportalen, Sundet och Älven.

Det var mycket lyckade projekt med en installerad effekt på över 340 kW och genom den gemensamma upphandlingen gavs rejäla volymrabatter, både på utrustning och inmonteringar. Vid gårdagens möte bjöd ElectriCITY in till en ny omgång av gemensam solcellsupphandling och det var många föreningar som var intresserade av att teckna en avsiktsförklaring som innebär att man gör en takinventering för att utreda förutsättningarna för att sätta upp solceller. Inventeringarna kommer att genomföras under april månad.

– Det finns tid för fler föreningar att ansluta sig. Avsiktsförklaringen ska vara oss tillhanda senast 12 april. Nästa steg blir att ta fram ett offertförslag till de föreningar som intresserade, berättar Josefin Danielsson.

Är du eller din förening intresserad av att delta i en gemensam upphandling, kontakta Josefin på josefin.danielsson@electricitystockholm.se.

90 procent av Sjöstans BRF:er har laddplats för elbilar

Nio av tio bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad har parkeringsplatser med laddning för el- och hybridbilar. Det visar en undersökning som ElectriCITY Innovation genomfört tillsammans med Sjöstadsföreningen.

– Det är glädjande siffror som visar att Sjöstaden är en mycket laddningstät stadsdel. Bra för miljön och – i förlängningen – bra för plånboken eftersom det oftast är billigare att äga och köra elbil jämfört med bensin- och dieselbilar, säger Sten Bergman på ElectriCITY Innovation.

Enkäten, som skickades ut via Sjöstadsföreningens adressregister, besvarades av 32 bostadsrättsföreningar. Två av föreningarna har inga parkeringsplatser överhuvudtaget, tre har inte installerat några laddningsutrustningar medan hela 27 föreningar har laddplatser för el- och hybridbilar. Den första installationen genomfördes redan år 2015 av bostadsrättsföreningen Sjöstaden 1, medan de flesta inmonteringarna gjorts de senaste två åren.

De tillfrågade föreningarna förfogar totalt över 1822 parkeringsplatser, de allra flesta finns i garage. 332 av platserna har laddningsutrustning och av dessa nyttjas drygt 70 procent.

En slutsats man kan dra av undersökningen är att det finns förhållandevis mycket el- och hybridbilar i Hammarby Sjöstad, cirka 13 procent jämfört med ett riksgenomsnitt på 4 procent.

Enkätsvaren visar också att prismodellen för laddplatserna ser lite olika ut. De flesta föreningarna tar betalt för parkeringsplatsen plus ett fast tillägg för elen, medan några  väljer att ta ut en rörlig kostnad för förbrukad el. Ungefär hälften av alla laddplatser är utrustade med någon form av effektreglering eller laddstyrning.

De senaste åren har ElectriCITY Innovation hjälpt ett flertal bostadsrättsföreningar att installera laddplatser,  bland annat genom gemensamma upphandlingar av utrustning och installationer. Det har generellt sett gett lägre priser och kvalitetssäkrat installationerna.

– Enkätsvaren täcker inte in alla bostadsrättsföreningar i Sjöstan vilket betyder att antalet laddplatser är mycket högre, troligtvis ett par hundra till. Men det räcker ändå inte. Att minska andelen fossilbilar i Hammarby Sjöstad är ett viktigt bidrag för att vi ska nå vårt mål om att bli en klimatneutral stadsdel till år 2030, kommenterar Sten Bergman sifforna.

I undersökningen ställdes också några frågor kring lokala bilpooler. Intresset för att dela bil är dock svagt. Ingen av bostadsrättsföreningarna har någon form av bilpool, det vill säga att det finns en eller flera uthyrningsbilar inom föreningen som enbart de boende har tillgång till. Ett visst intresse verkar emellertid finnas, flera svarar att de gärna vill ta del av andra föreningarnas erfarenhet när det gäller lokala bilpooler.