Energigemenskap bildad av bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad

Energigemenskapens nyvalda styrelse, från vänster: Jonas Lindberg, Fredrik Dalén, Jan Franson, Ulrika Jardfelt (ordförande), Richard Ljungberg. Saknas på bilden: Carl-Gustaf Sjömark.

 

I Hammarby Sjöstad i Stockholm har det pågått ett intensivt och innovativt arbete med energieffektivisering i områdets bostadsrättsföreningar i mer än tio år, med sikte på att Sjöstaden ska bli klimatneutral till år 2030. Medborgarinitiativet ElectriCITY Innovation har samordnat arbetet med 56 bostadsrättsföreningar i området och arbetet har varit framgångsrikt, många föreningar har effektiviserat sin elanvändning och minskat sina kostnader.

Nu tas ett nytt steg. I veckan bildades Stockholms första energigemenskap – ”Energigemenskap Hammarby Sjöstad”.

Det är sex bostadsrättsföreningar som har gått samman i Energigemenskapen, som är organiserad i en ekonomisk förening. Ändamålet med Energigemenskapen är att föreningarna ska arbeta tillsammans för att skapa miljömässiga, ekonomiska och sociala gemenskapsfördelar för medlemmarna. Detta genom att bland annat skapa möjligheter att dela på el och lagring för att effektivisera och minska den totala energiförbrukningen, minska effektuttaget samt minska kostnaderna.

– EU har infört ett nytt regelverk som ska underlätta att skapa energigemenskaper, lokala sammanslutningar där medlemmarna tillsammans ska kunna producera och dela el med varandra. Det regelverket är grunden för den energigemenskap vi bildat nu. En av de frågor vi ska arbeta med är hur vi tillsammans kan hantera den effektbrist på el som finns i Hammarby Sjöstad, säger Ulrika Jardfelt, energispecialist med inriktning på fastigheter och klimatomställning. Ulrika har tidigare bland annat varit affärsområdeschef för affärsområde Värme på Vattenfall och är nu nyvald ordförande i energigemenskapen.

– Primärt ska vi lösa hur det ska gå till att dela el med varandra i praktiken och hur den teknikplattform som vi bygger tillsammans med Jonas Birgersson och ViaEuropa kommer ska fungera. Sedan handlar det naturligtvis mycket om solpaneler och batterier i en tätbebyggd stad som Hammarby Sjöstad, säger Ulrika Jardfelt.

Kompetensen inom energiområdet är hög bland bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad. Sedan drygt tio år har medborgarinitiativet ElectriCITY samordnat energiansvariga i varje förening, bidragit till att det genomförts energikartläggningar i fastigheterna och arbetat med ett gemensamt erfarenhetsutbyte.

– Målet är att skapa en modell för hur en stadsdel som Hammarby Sjöstad kan bli klimatneutral till år 2030. En modell för organisation, affärsmodeller och teknik som kan spridas via Energigemenskaper både lokalt, nationellt och internationellt, säger Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY i Hammarby Sjöstad.

– Nu tar Hammarby Sjöstad ledningen när det gäller det som är det nya och lovande på energiområdet, en lokal energigemenskap – här i Stockholm och i Sverige. Det är också spets i Europa.  Med det arbete som redan har gjorts och med den kompetens som finns samlad i styrelsen har vi all anledning att räkna med verksamheten kommer att bli framgångsrik. Det är initiativ som detta som gör det så inspirerande att berätta för besökare från hela världen om vad som sker i Hammarby Sjöstad på energiområdet, säger Allan Larsson, initiativtagare till ElectriCITY och energiarbetet i Hammarby Sjöstad, som höll i ordförandeklubban under bildandet av Energigemenskapen.

Kontakt: Ulrika Jardfelt

Agenda EC-dagen 25 maj

ANMÄL DIG HÄR

12.00 Välkommen på lunch

13.00 Introduktion
Monica Axell, ordförande ElectriCITY, och Jörgen Lööf, vd ElectriCITY Innovation hälsar välkommen.

13.10 Stockholm Klimatpositiv till 2030
Klimathandlingsplan – övergripande mål, strategiska utmaningar och möjligheter.
Annika Jacobson, Stockholms klimatgeneral

13.20 Ett europeiskt nätverk
Lansering av Stockholm Green Innovation District som bygger på ElectriCITYs framgångsrika samverkan mellan stad, akademi, företag och invånare med ambitionen att vara det ledande distriktet för grön omställning i Europa.
Carl Piva, ordförande Greenovation Stockholm och Allan Larsson, grundare

13.40 Greenovation Twin
Projektet Greenovation Twin kommer i en första fas att fokusera på energi i byggnader i Stockholm Green Innovation District. Genom att hantera, visualisera och kommunicera stadens olika system i en digital tvilling, tillgängliggörs komplexa data på ett hanterbart och begripligt sätt.
– Camilla Berggren-Tarrodi, RISE

13.50 Förfriskningar

14.10 ElectriCITY – Aktuella projekt
Kort om energigemenskaper, fastighetsautomation, plastsortering, Sjöstadsbadet och medborgarengagemang i GlashusEtt.

14.20 Hur blir vi klimatmedvetna?
Lokalt anpassade lösningar – Henrik Siepelmeyer, KTH

14.30 EUs nya regelverk – minimikrav på energiprestanda och taxonomin
Nya EU-krav på byggnaders energiprestanda innebär att man inom 10 år inte kommer att få hyra ut eller sälja fastigheter med för låg energiklass. EU:s taxonomi, de nya regelverken och tjänsterna medför att en byggnads energiprestanda kopplas till fastighetsvärdet på ett helt nytt sätt. Detta kommer få stor inverkan på finansiering av energieffektivisering. – Ulrika Jardfeldt, Conatus

Innovationerna
Innovativa företag presenterar möjliga lösningar för:

Energieffektivisering
14.40 Nolla-E – energieffektivitet och finansiella kalkyler – Nikolas Salomaa
14.50 Enstar – skräddarsy effektiva energisystem – Martin Rettig
15.00 Myrspoven – självlärande algoritmer – Carl-Johan Fredman
15.10 SISAB – digitalisering i byggnader och datadrivna beslut – Erica Eriksson

15.20 Beteendeekonomi – hinder och behov – Henrik Siepelmeyer, KTH

Energilagring
15.30 Stella Futura – lönsam grön energi och lagring – Jonas Jonssson
15.40 Rivus – organiska flödesbatterier, klimatsmart energilagring – Cedrik Wiberg
15.50 Supreme hydrogen – vätgas i bebyggd miljö – Patrik Malm
16.00 Ecoclime – återvinna värmeenergi från spillvatten – Stefan Silfvercrantz

16.10 Klimatneutralitet – lyckade interventioner – Henrik Siepelmeyer, KTH

16.20 Framtidsspanarna
Elever från Sjöstadsskolan om sina innovationer inom hållbarhet – Per Andersson, ElectriCITY och Ann Walter-De Perlét, Lugnets skola

16.30 Nätverkande och förfriskningar
Speed-date mellan innovatörer och behovsägare

17.30 Middag på Unity Hammarby Sjöstad
ElectriCITY bjuder på lättare mat, dryck och mingel på Unity, Heliosgatan 13.

Vi har ett begränsat antal fysiska platser så anmäl gärna så snart som möjligt! Om ni tvingas avboka fysisk närvaro, ser vi gärna att ni meddelar detta snarast för att frigöra platser. Det finns även möjlighet att delta digitalt.

VÄLKOMMEN

ANMÄL DIG HÄR

Dags att energieffektivisera fastigheten – nya EU-regler påverkar lån och fastighetsvärde

Europa ställer om. Hållbara investeringar och energismarta fastigheter är två av grundbultarna när EU inför nya tuffa regler inom energi- och finanssektorn. Att EU:s taxonomi innebär krav på redovisning av hållbarhet för få att låna pengar för fastigheter känner många till, att det också är inom några år kan bli omöjligt att hyra ut eller sälja fastigheterna med sämst energiklassificering har inte uppmärksammats lika mycket.

– Drivkraften inom EU att förbättra energiprestandan på Europas byggnader är stark och det som sker nu är en stor omställning – och det är tuffa krav. Samtidigt är det för oss i Sverige möjligt att genomföra, vi har förutsättningarna. Men man kan inte sitta still i båten utan det gäller att sätta sig in i de nya regelverken och agera nu, säger Ulrika Jardfelt, energispecialist och partner i Conatus, som medverkar på ElectriCITY-dagen den 25 maj.

Hållbara investeringar
Det är två regelverkspaket som är på gång inom EU som sätter press på fastighetsägare att förbättra sina fastigheters energiprestanda. Och även om ordet hållbarhet länge har varit ett ord som använts flitigt inom näringslivet är det först nu, med EU:s taxonomi, som trädde i kraft i januari 2022, som det kommer en definition kring vad som menas med hållbart, hur bolag ska rapportera och redovisa hållbarhet inom verksamheten och vilka krav som ställs för att fastigheter ska uppnå en hållbar status.

En mycket påtaglig konsekvens är att det kommer att bli svårare att låna pengar för fastigheter med dålig energiklassificering.

– Vill du låna pengar till din fastighet ska du se till att den är energimässigt hållbar, säger Ulrika Jardfelt. Och mitt råd till alla fastighetsägare är att kontakta sin bank och ställa frågor kring sina lån och vad som kommer att hända om några år när man kanske ska omförhandla dem.

De fastigheter som räknas som ”gröna” enligt taxonomin är de 15 procent som är bäst, det betyder i Sverige i princip de som tillhör klass A eller B i energideklarationen.

– Men det är ett dynamiskt mått. Avsikten är ju att skapa incitament till att förbättra sin energiprestanda. Allt eftersom fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra, förbättrar energiprestandan i sina fastigheter ju mer krävs för att tillhöra de 15 bästa procenten.

Fastigheter kan förlora värdet
Ett annat regelverk som troligen kommer att beslutas i juni ska åtgärda de energimässigt sämsta byggnaderna i Europa. Klimatkrisen och energipriserna är tunga drivkrafter för EU att genomföra detta nu, och då samtidigt göra hela EU-området mindre beroende av bland annat import av gas

– Det kommer att ge en miniminivå på energiprestanda på fastigheter som är oerhört tuff. Det innebär till exempel för offentliga verksamheter och stora kommersiella aktörer att de inom några år varken kan hyra ut eller sälja fastigheter som har energiklass F och G. Och hit hör ungefär 30 procent av alla flerbostadshus och lokaler i Sverige.

Men även om kraven är tuffa så finns det stora möjligheter att åtgärda och förbättra fastigheters energiprestanda i Sverige. Och i Hammarby Sjöstad finns flera exempel på bostadsrättsföreningar som på bara några år har energieffektiviserat och förbättrat sin energiprestanda avsevärt.

– I Sverige har vi ofta ganska välisolerade hus och bra fönster. Men vi kan spara mycket energi på att förbättra fastigheterna styr- och reglersystem, där finns det mycket att göra.  Energimyndigheten visade nyligen i en rapport att om man jämför olika energieffektiviseringsåtgärder så tillhör åtgärder när det gäller reglersystem och fastighetautomation det som ger allra störst effekt, säger Ulrika Jardfelt.

Organiska flödesbatterier – klimatsmart energilagring

Innovativa lösningar för energilagring och energieffektivisering är ett av de ämnen som står i fokus på vårens ElectriCity-dag den 25 maj. Ett av de företag som kommer att presentera sin verksamhet är Rivus, en cleantech-start-up som vill hjälpa till att påskynda omställningen till klimatvänlig energilagring med låga koldioxidutsläpp genom sina organiska flödesbatterier.

Behovet av olika former av batterier har mer eller mindre exploderat under 2000-talet. Dagens batterier bygger normalt på material som litium, nickel, kobolt, vanadin och mangan.

– Det är material som kostar väldigt mycket energi och resurser att ta fram, och kanske framför allt är det största problemet att vi behöver enorma mängder batterier i framtiden och då räcker det inte till med de här materialen för att stötta den globala expansionen. Därför har vi en teknologi som bygger på kol, väte, kväve, järn och syre i stället, säger Cedrik Wiberg, grundare av Rivus.

Organiska flödesbatterier
Rivus batterier, som bygger på Cedrik Wibergs forskning, är flödesbatterier avsedda för robust långtidslagring av energi. Teknologin bygger på flödesbatterier med två tankar som man fyller med elektrolyt, en positiv och negativ elektrolyt och det är i de här elektrolyterna som energin sitter, alltså mängden kilowattimmar. Flödesbatterier finns i kommersiell användning i dag och bygger oftast på användning av vanadin, en tungmetall som huvudsakligen produceras i Kina och Ryssland.

– Vår idé är enkel, säger Cedrik Wiberg. Vi tar helt enkelt samma system men byter ut vanadin mot organiska råmaterial, dels en helt organisk molekyl där vi har patent på produktion och användning, dels ett järnkomplex som används i livsmedelsindustrin. Och allt råmaterial vi använder kan i framtiden produceras i Norden.

Forskningen kring flödesbatterier är fortfarande ett ungt fält. Det är många som tittar på lösningar med organiska elektrolyter, men det är stor skillnad på de olika lösningarna.

– Vi har hittat ett system att tillverka de organiska molekylerna till ett lågt pris och med lågt klimatavtryck och en fördel är att ju större skala vi kommer upp i, desto billigare blir det, helt utan begränsningar.


Energilagring för fastigheter
Hittills har Rivus arbetat med testning av batteriet i mindre skala, men är nu i ett stadie där de kan skala upp och söker pilotprojekt, och då gärna en bostadsrättsförening, en fastighet.

– Flödesbatterier är ganska stora och tunga, och lämpar sig inte för snabba upp- och nedladdningar utan har sin styrka i att kunna lagra och hantera effekttoppar och jämna ut energibehovet. Och för just fastighetsmarknaden ser vi att det skulle passa bra och vi har gjort beräkningar tillsammans med en bostadsrättsförening som visar hur vårt batteri effektivt kan bidra till att kapa effekttopparna i fastigheten och att föreningen skulle få tillbaka sin investering på 7–8 år.

Andra användningsområden i framtiden är i stora batteriparker, till exempel i kombination med solpaneler och vindkraftverk, för att på så sätt få 100 procent förnybar energi.

Och fördelarna är många menar Cedrik Wiberg.

– Vi kommer aldrig att få slut på råmaterial, vi kan bygga en komplett leveranskedja från de nordiska länderna, det blir billigare ju mer man skalar upp och vi har en tillverkning som ger ett lågt klimatavtryck. Och det är batterier som inte kan brinna, inte är frätande och inte är giftiga.

Stressig vardag kräver att det är lätt att göra rätt

ElectriCITY-dagen 25 maj

Temat för vårens EC-dag: Energirevolutionen – Hur Greenovation Stockholm, Digitala Tvillingar och EUs nya taxonomi höjer fastighetsvärden och halverar kostnader

Välkommen till ElectriCITY-dagen den 25 maj 2023 där vi presenterar Stockholm Green Innovation District eller ”Greenovation Stockholm”, ett nytt europeiskt nätverk för innovationer, export och samarbete, där ElectriCITY´s medlemmar deltar i kunskapsutbyte, kommunikation och affärer.

Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård säger: ”Stockholm Green Innovation District stärker stadens innovationskapacitet genom att samla aktörer med spetskompetens, främja konkret samarbete över organisationsgränser och bidra till internationellt kunskapsutbyte, inte minst kring digitaliseringens möjligheter. Tillsammans ser vi till att Stockholm utvecklas hållbart och solidariskt samt får en rättvis klimatomställning.”

Det andra stora ämnet för ElectriCITY-dagen är hur EU:s nya regelverk i kombination med nya tjänster på energimarknaden, kommer innebära att en fastighets energiprestanda kopplas till fastighetsvärdet. De nya minimikraven på energiprestanda, EU:s taxonomi och nya möjligheter för fastigheter att få betalt för så kallade flex-tjänster, kommer få stor inverkan på finansieringen av energieffektiviserande åtgärder.

ElectriCITY har fått ja på en Vinnova-ansökan om finansiering av arbetet på en digital tvilling kallad Greenovation Twin, som kommer bygga vidare på det arbete med digitala tvillingar som RISE gjort tidigare, nu i Stockholm Green Innovation District. Den första delen av Greenovation Twin kommer att fokusera på energi i byggnader.

 

Var: Internetstiftelsen, Hammarby Kaj 10 D
När: Torsdagen den 25 maj kl 12.00
Medlemmar i ElectriCITY medverkar kostnadsfritt. Till anmälan

Agenda:

11.30 Årsmöte för ElectriCITY´s medlemmar
Inbjudan skickas ut separat.

12.00 Välkommen på Lunch

13.00 Introduktion

13.15 Ett europeiskt nätverk
Presentation av Stockholm Green Innovation District som bygger på ElectriCITYs framgångsrika samverkan mellan stad, akademi, företag och invånarna med ambitionen att vara det ledande distriktet för grön omställning i Europa.

Greenovation Stockholm sammanför innovation från marknaden, spetskompetens från akademin, genomförandeförmåga från stadsutvecklande parter och styrkan i ett aktivt medborgarengagemang.

Området binds geografiskt samman av tvärbanan och praktiskt av ”Färdplan 2030” där det gemensamt sätts en ambition för vår framtida stad.

Carl Piva, ordförande Greenovation Stockholm och Allan Larsson, grundare.

14.00 Greenovation Twin
Projektet Greenovation Twin kommer i en första fas att fokusera på energi i byggnader i Stockholm Green Innovation District. Begreppet digital tvilling har potential att vara nästa steg och länken i det så kallade obrutna informationsflödet. Genom att hantera, visualisera och kommunicera stadens olika system i en digital tvilling, tillgängliggörs komplexa data på ett hanterbart och begripligt sätt och bidrar till en miljö för simulering och studier av framtidsscenarier – Camilla Berggren-Tarrodi, RISE och Rickard Dahlstrand, ElectriCITY

14.20 Förfriskningar

14.40 EUs nya regelverk – minimikrav på energiprestanda och taxonomin
Nya EU-krav på byggnaders energiprestanda innebär att man inom 10 år inte kommer att få hyra ut eller sälja fastigheter med för låg energiklass. EU:s taxonomi innebär också att byggnader med hög energiklass får lättare att få tillgång till kapital. Samtidigt kommer nya möjligheter för fastigheter att sälja så kallade flextjänster till energimarkanden.

Sammantaget kommer de nya regleverken och tjänsterna medföra att en byggnads energiprestanda kopplas till fastighetsvärdet på ett helt nytt sätt, vilket kommer få stor inverkan på finansiering av energieffektivisering – Ulrika Jardfeldt, ElectriCITY

15.00 Innovationerna
Innovativa företag presenterar möjliga lösningar för:

  • Energieffektivisering
  • Energilagring

16.00 Nätverkande och förfriskningar
Speed-date mellan innovatörer och behovsägare

17.30 Middag på Unity Hammarby Sjöstad
ElectriCITY bjuder på lättare mat, dryck och mingel på Unity, Heliosgatan 13.

 

Till anmälan

Vi har ett begränsat antal fysiska platser så anmäl gärna så snart som möjligt! Om ni tvingas avboka fysisk närvaro, ser vi gärna att ni meddelar detta snarast för att frigöra platser. Det finns även möjlighet att delta digitalt.

Internetstiftelsens vd Carl Piva ny ordförande för Stockholm Green Innovation District

Carl Piva, VD för Internetstiftelsen, valdes till ordförande för föreningen Stockholm Green Innovation District vid årsmötet den 30 mars.

Övriga ledamöter är: Jörgen Lööf, ElectriCITY, Staffan Ingvarsson, Stockholm Business Region, Östen Ekengren, IVL/SCS, Monica Axell, RISE, Björn Laumert, KTH,  Mattias Forsberg, Nacka kommun samt Anne Andersson, Stockholmsregionens Europakontor.

Stockholm Green Innovation District (SGID) bygger på samverkan mellan staden, akademin, företagen och invånarna med ambitionen att vara det ledande distriktet för grön omställning i Europa. Medlemmar i ElectriCITY Innovation är även medlemmar i SGID.

– För att bära ledartröjan har vi enats om en kraftfull vision för framtiden. Vi sammanför innovation från marknaden, spetskompetens från akademin, genomförandeförmåga från stadsutvecklande parter och styrkan i ett aktivt medborgarengagemang. Området binds geografiskt samman av tvärbanan och praktiskt av ”Färdplan 2030” där vi gemensamt sätter ambitionen för vår framtida stad, säger Allan Larsson, initiativtagare till Stockholm Green Innovation District.

Mer information på Stockholm Green Innovations Districts webbplats

Hammarby Sjöstad väcker intresse

Det som händer i Hammarby Sjöstad när det gäller energieffektiviseringar och arbetet med energigemenskaper väcker intresse.

Vetenskapsradion Klotet har gjort ett program kring energigemenskaper där Jörgen Lööf, vd ElectriCITY, medverkade och berättade om projektet med mikronät och en  energigemenskap i Hammarby Sjöstad.
Programmet finns att lyssna på hos Vetenskapsradion

Hammarby Sjöstads mål för klimatneutralitet 2030 och hur solceller och energigemenskaper är en del i detta arbete togs upp i en artikel av TT:s vetenskapsredaktion som publicerats i flera tidningar runt om i landet, bland annat i Ny teknik

Även den lokala Hammarby Sjöstads tidning har uppmärksammat arbetet med energieffektivisering och de lokala energihjältar som finns i Sjöstans bostadsrättsföreningar, i en artikel om Jan Franson, projektledare ElectriCITY

 

Februariprogrammet i GlashusEtt

Under våren 2023 drar ElectriCITY Innovation i Hammarby Sjöstad i gång verksamhet i GlashusEtt, med målet att skapa ett allaktivitetshus för ett Hållbart Sjöstaden. 

Program i februari

Start 6 februari
Ett hållbart liv – studiecirkel
Har du också funderat på vilka förändringar i vardagen du kan göra för att leva ett mer hållbart liv. Under några måndagar i vår utforskar vi tillsammans hur vi kan leva mer hållbart, klimatsmart och plånboksvänligt. Vilka hinder och möjligheter finns det och hur vi håller motivationen vid liv. På varje träff samtalar vi om ett tema, som till exempel: Resor, hemmet, maten, odling, kroppen och konsumtion. Tillsammans inspirerar och utmanar vi varandra att skapa nya hållbara vardagsvanor.

Torsdag 2 februari kl 19.15–20.30
Hammarby Sjöstad – världens första miljöstad
När Sjöstaden började byggas i slutet på 90-talet var miljömålen högt ställda. Det skulle bli en modern stadsdel, byggd på den senaste miljötekniken. Energiförbrukningen i fastigheterna skulle bli låg, allt fler skulle välja kollektivtrafiken, soporna skulle omvandlas till fjärrvärme och matresterna till biogas.

Hur gick det? Hur fungerar det i dag? Och hur kan vi som bor i Hammarby Sjöstad bidra till att det kan fungera ännu bättre?
Sjöstadsguiden Inger Johansson tar oss med på en tidsresa i Hammarby Sjöstad resa från tidigt 1990-tal till framtiden.

Torsdag 16 februari kl 19.15–20.30
Health is the new wealth 

De senaste årens hälsotrender har varit många och ofta motsägelsefulla. Hur ska vi förhålla oss till alla dessa dieter och vad är det som är sant egentligen?
Vi är alla biokemiskt olika och för att verkligen optimera sin prestation så måste man utgå ifrån sig själv och lära sig att förstå sin egen hälsa.

Med en vetenskaplig grund berättar Ewa Meurk hur vi bör förändra oss för att må bättre både fysiskt och psykiskt. Ewa Meurk har under många år granskat och ifrågasatt dagens vedertagna sanningar om näringslära och följderna av dagens moderna kostråd.

Torsdag 16 februari kl 19.15–20.30
Dela på elen! Vad kan en Energigemenskap i Hammarby Sjöstad göra för nytta?
Hammarby Sjöstad är högintressant i dagens energidebatt. Sjöstaden är en av de platser i landet där det pågår försök med energigemenskaper, det vill säga att man kopplar ihop byggnader som ligger nära varandra i ett mindre system där man kan lagra och dela lokalt producerad energi inom ett så kallat mikronät.

Jan Franson och Ulrika Jardfelt, som arbetar med projektet berättar mer om hur vi kan arbeta tillsammans för att minska miljöpåverkan från vår energianvändning här i Sjöstaden.

Till anmälan

 

 

 

ulrika_jardfelt_energigemenskap